Basiscursus plaatmateriaal

Plaatmateriaal is op veel manieren toe te passen. Er is een breed assortiment plaatmaterialen beschikbaar. Plaatmaterialen zijn -mits goed gekozen en op de juiste manier verwerkt- uitstekend geschikt voor gebruik in de bouw, zowel binnen als buiten. Welk materiaal het beste gebruikt kan worden in de toepassing is onder andere afhankelijk van de gebruikte houtsoorten, de opbouw, samenstelling en duurzaamheid van de plaat. Tijdens deze studiedag beperken we ons tot de houtachtige plaatmaterialen.

                            

Resultaten
Tijdens deze studiedag zullen de deelnemers hun basiskennis op het gebied van houtachtige plaatmaterialen opfrissen, actualiseren en vergroten. Hierdoor kunnen de deelnemers in het vervolg klanten en opdrachtgevers beter te woord staan en adviseren.

Voor wie
Bedoeld voor een ieder die vanwege de uitvoering van zijn of haar (nieuwe) functie gebaat is bij een gedegen basiskennis over houtachtige plaatmaterialen. Geschikt voor medewerkers werkzaam in diverse functies in o.a. de houthandel, plaatmaterialenhandel, bouwmarkten, bouwbedrijven. Ook bijzonder geschikt voor ondersteunend personeel (administratie, receptie).

Inhoud
De volgende hoofdgroepen komen aan de orde:
- Spaanplaat
- OSB
- Vezelplaten (o.a. board, MDF, HDF)
- Meubelplaat
- Triplex

Per hoofdgroep wordt besproken:
- Grondstoffen
- Verlijming en toeslagstoffen
- Eigenschappen: sterkte en duurzaamheid in toepassingen
- Afwerking, verwerkingsvoorschriften
- Verwijzing naar Europese normen
- Toepassingen en advies over keuze materiaal

Onderwijsvorm
Tijdens deze studiedag wordt veel gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden en opdrachten, ter ondersteuning en verduidelijking van de theorie.

Prijs, locatie en data
Vraag hier de brochure aan