Visueel sorteren hout

Hout visueel op sterkte kunnen sorteren, is een belangrijke vaardigheid voor houtsorteerders en bestekzoekers. Een voorwaarde voor de invoering van CE-markering op constructief hout (sinds 1 januari 2012) is dat de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het sorteren van hout, op het gebied van visueel hout sorteren een instructie/opleiding hebben gevolgd. Het vlot en op de juiste wijze leren sorteren van hout staat tijdens deze trainingen centraal.

Training hout sorteren IEB

Vakdocenten
Onze docenten zijn experts op het gebied van visueel hout op sterkte sorteren en kunnen de kennis op dit gebied als geen ander overdragen. 

Onderwijsvorm
Hout visueel op sterkte sorteren is een vaardigheid, dit betekent dat je daadwerkelijk moet oefenen om dit onder de knie te krijgen. Daarom wordt in deze training, na een korte theoretische uitleg, met name aandacht besteed aan het aanleren van de vaardigheden door middel van praktijkgerichte oefeneningen. Dit betekent dat de deelnemers zelf aan de slag zullen gaan. Directe en gerichte individuele feedback op de verrichtingen van de cursisten, zorgt voor een optimaal leereffect. De groepen worden bewust klein gehouden, waardoor er veel persoonlijke aandacht is.

Herhalingstraining
Aanbevolen wordt om jaarlijks een herhalingstraining van één dag te houden. Op deze dag wordt de kennis opgehaald en worden de vaardigheden weer even goed geoefend. Een afsluitende toets wijst uit of men de vaardigheden weer goed onder de knie heeft.

N.B.: Deze training is ook beschikbaar in een Loofhout-variant.

Gebruik onderstaand formulier voor meer informatie over cursusdata en cursuslocaties