Europese Houtverordening (EUTR)

Zorgplichtsysteem EUTR

Sinds 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening (EUTR) van kracht. De EUTR betreft een verbod op het importeren en verhandelen van illegaal hout en een zorgplichtsysteem om aan te tonen dat het hout legaal is. Partijen die het hout voor het eerst op de Europese markt brengen dienen dit systeem ingericht en toegepast te hebben. Het zorgplichtsysteem houdt in dat er toegang is naar informatie over de herkomst van het hout, een risicoanalyse is gedaan en maatregelen zijn genomen om eventueel risico uit te sluiten. Heeft het hout een FLEGT certificaat, dan is verder risico automatisch uitgesloten. Andere certificaten als FSC en/of PEFC zijn vooralsnog geen “green lane” en dienen aanvullende maatregelen genomen te worden om risico uit te sluiten. Ook voor handelaren verderop in de keten stelt de EUTR de administratieve verplichting om nauwkeurig leveranciers en klanten bij te houden.


FLEGT

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. De Europese Unie sluit met exporterende landen een vrijwillige partnerschapsakkoorden (VPA). Zodra het hele systeem in het exporterende land gereed is, zal al het hout richting de EU voorzien moeten zijn van een FLEGT certificaat. In Nederland zal de NVWA toezien op de handhaving. Inmiddels zijn een aantal Afrikaanse, Aziatische en Zuid- en Midden Amerikaanse landen bezig met het opzetten van het systeem. Per 15 november 2016 is de VPA met Indonesie van kracht. Wanneer andere partijen met FLEGT certificaat verwacht worden is nog onbekend.


Uitvoering en toezicht EUTR

Uitvoering en toezicht De EU-lidstaten, in dit geval dus de Nederlandse overheid, houden toezicht op de naleving. De verordening biedt mogelijkheden voor eerste- en tweedelijns toezicht. De bevoegde autoriteiten, in Nederland is dit de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), houden rechtstreeks toezicht op marktdeelnemers en handelaren.

Wij zijn graag uw partner bij het schrijven, opzetten en implementeren van de vereisten van de Europese Houtverordening (EUTR). Brengt u als importeur hout (of houtproducten) als eerste op de Europese markt? Dan bent u VERPLICHT om te voldoen aan een stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS). In het DDS staat onder andere dat u:

  • Informatie over de legale herkomst van uw product beschikbaar moet hebben (en deze 5 jaar lang moet bewaren);
  • Een risicoanalyse omtrent de legaliteit van het houtproduct moet uitvoeren;
  • Aantoonbaar actie moet ondernemen om risico op illegaliteit te vermijden. 


Wat moet u doen voor de EUTR?

Heeft u al een FSC® en/of PEFC™ keurmerk? Dan bent u al een eind op weg om te voldoen aan het DDS. Marktdeelnemers moeten namelijk volgens de EUTR de traceerbaarheid van hun product registreren. Voor een FSC® en/of PEFC™ keurmerk moet dit ook. Sla dus twee vliegen in één klap en neem direct contact op voor een combinatiepakket certificering en EUTR.


Wat doet IEB voor de EUTR?

IEB draagt zorg voor het opzetten, implementeren en monitoren van het stelsel van zorgvuldigheidseisen. Dit alles wordt gedaan in nauwe samenwerking met een verantwoordelijk persoon binnen uw bedrijf. Naast het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden zijn wij de projectleider en dus het aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de EUTR. Omdat de grootte van het DDS sterk afhankelijk is van het aantal toeleveranciers, hun origine en de complexiteit van de supply-chain, is het noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in deze factoren. Op basis van de door u verstrekte gegevens over houtsoorten en herkomsten kunnen wij een voorstel met een plan van aanpak schrijven. In overleg met u zal het plan van aanpak worden gekoppeld aan een planning. De algemene stappen van een plan van aanpak zijn:

  • Opzetten DDS: nulmeting, opstellen handboek met daarin een beschrijving van de procedures, leverancierslijst en goederenstroom;
  • Uitvoering DDS: training, risicoanalyse (inclusief rapportage);
  • Monitoring DDS: controle/evaluatie, actieplan, risicominimalisatie.

Klik hier om contact met ons op te nemen.