Carbon Footprint

Al enige tijd staat het beperken van CO2-uitstoot, om daarmee bij te dragen aan een beter milieu, hoog op de agenda van de overheid. De meest recente afspraak op wereldniveau betreft die van de klimaattop in Parijs van eind 2015. Daarin is in het kort het volgende overeengekomen:

- In 2050 is de uitstoot van CO2 gelijk aan de opnamecapaciteit van CO2 van de natuur.
- Verlaging van de temperatuur van de aarde in 2100 met 2oC.
- Elke 5 jaar evaluatie van de vorderingen startende vanaf 2023.

 

                                          

Ook Nederland heeft zich gecommitteerd aan deze doelstellingen. Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse overheid u zal motiveren en stimuleren om een bijdrage te leveren aan de reductie van de emissie van CO2. Natuurlijk zal u uit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uw deel bij willen dragen voor een beter milieu. Wij willen u graag helpen om samen met u te zorgen dat u uw bijdrage levert aan de reductie van de emissie van CO2.

Meten is weten
Om gericht en efficiënt te starten met reductie van CO2- emissie, en de daarmee gepaard gaande kosten, is het essentieel om te meten waar en hoe hoog de emissie van CO2 plaats vindt. Samen met u gaan we een Nul-meting houden. Op basis van de gegevens die u ons aanreikt in een persoonlijk vraaggesprek komen we tot de vaststelling van de CO2 Footprint van uw bedrijf. In het gesprek vragen we u niet alleen naar de energie die u gebruikt, maar ook naar de middelen die voor de uitvoering van uw werkzaamheden gebruikt. Het beperken van CO2-emissie kan financieel positief voor u uitvallen.

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met Rogé van Maasakker via het contactformulier.