CE-markering houtproducten

Iedere houthandel in Nederland verkoopt hout dat gebruikt wordt in huizen, gebouwen en misschien soms wel voor de toepassing in bruggen. Sinds 2012 geldt de verplichting hout te voorzien van een CE-merk indien men hout verhandelt dat constructief wordt gebruikt. Als u niet op sterkte gesorteerd hout inkoopt, produceert/ verkoopt voor constructieve toepassingen, dan dient u het hout zelf op sterkte te sorteren.

Waarom CE-markering?
CE-markering heeft tot doel vrij handelsverkeer in heel Europa te creëren. Door producten te merken met het CE-merk en een Fabrikant Eigenverklaring op te stellen laat u als bedrijf zien dat u voldoet aan Europese regelgeving en Europese Eisen.

Zal de klant om CE-gemarkeerd hout vragen?
Uw klanten -zoals bijvoorbeeld bouwbedrijven- zullen niet expliciet naar CE gemerkt hout vragen. Zij hebben geen directe verplichting om hout met een CE-merk in te kopen. U als houthandelaar wel. Het is een Europese Wet. Sterker nog, u kunt als houthandelaar verantwoordelijk worden gesteld als iets mis gaat!

Bouwbedrijven zijn echter wel verplicht om hun werk uit te voeren conform de eisen van het Bouwbesluit. Constructief hout moet voldoen aan de gestelde sterkteklassen. De constructeur heeft immers een bouwkundige berekening gemaakt. Het hout moet aantoonbaar op een bepaalde sterkte zijn gesorteerd.

Wat moeten we als Houthandel hiervoor doen?
Om als houthandel een merk aan te mogen brengen dient u conform NEN-EN 14081-1 “Houtconstructies – Op sterkte gesorteerd hout met een rechthoekige doorsnede- Deel 1 Algemene eisen” het volgende te doen:

- een vooronderzoek uitvoeren en documenteren,
- een intern kwaliteitssysteem opzetten, implementeren en onderhouden,
- sorteerders opleiden,
- aanmelden certificatie instelling
- een “Fabrikant Eigenverklaring” opstellen,
- het hout voor constructieve toepassingen merken na goedkeuring certificatie instelling.

Hoe zorg ik dat we gecertificeerd worden?
Het door u opgezette en geïmplementeerde interne kwaliteitssysteem moet worden getoetst door een onafhankelijke certificatie instelling, ook wel Notified Body genoemd. U kunt daarvoor contact opnemen met onder andere de SKH te Wageningen of een andere daarvoor aangewezen instelling. Na controle en goedkeuring door deze Notified Body ontvangt u een Conformiteitscertificaat met een “certificaatnummer”.

Welke opleiding moet ik volgen?
Als u naaldhout visueel sorteert moet dit gebeuren op basis van een in Europa aangewezen norm. In Nederland is dat voor naaldhout NEN 5499 “Kwaliteitseisen voor visueel gesorteerd naaldhout voor constructieve toepassingen”. Loofhout kunt u sorteren op basis van NEN 5493 “Kwaliteitseisen voor Loofhout in weg- en waterbouwkundige werken en andere constructieve toepassingen”. Om kennis te krijgen van deze nieuwe normen en om aan te tonen dat uw sorteerders daadwerkelijk kunnen sorteren op basis van de norm is het aan te raden uw sorteerders op te leiden. Afhankelijk van de norm is er een tweetal trainingen: “Visueel sorteren constructief naaldhout” en “Visueel sorteren constructief loofhout”. Deze cursussen kunnen op verzoek ook “incompany” gegeven worden.

Wie kan ons begeleiden?
Voor het opzetten van het intern kwaliteitssysteem is ten aanzien van de norm de nodige kennis nodig. Het is mogelijk via IEB een deskundige in te schakelen die u kan begeleiden bij het opzetten van een intern kwaliteitssysteem.

Heeft u na het lezen van deze uitleg vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag over de te nemen stappen t.a.v. het opleiden van uw sorteerders en/of de verdere mogelijkheden tot certificering van uw bedrijf.