Projectbegeleiding

Medewerkers van IEB kunnen worden ingezet als lid of projectleider van uw projectteam. Het inbrengen van specifieke technische (hout)kennis via een externe instantie brengt weliswaar extra kosten met zich mee, maar deze wegen niet op tegen een te langslepend of uiteindelijk mislukt project.

Een projectleider kan u veel werk uit handen nemen. Bovendien kan hij kennis inbrengen die binnen uw organisatie misschien niet aanwezig is. Een objectieve en onafhankelijke kijk op de zaak verhoogt de kans van slagen van uw project.

Wederzijds vertrouwen, open communicatie en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Allen succesfactoren die moeten leiden tot een geslaagd project.

Voorbeelden: productoptimalisering, productontwikkeling, invoering nieuwe werkprocessen.