Boscertificering PEFC

PEFC™ is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Wereldwijd hebben al bijna 1 miljoen boseigenaren hun bosbeheer laten certificeren, dat is goed voor zo'n 270 miljoen hectare bos. Daarmee is PEFC™ het grootste keurmerk voor duurzaam bosbeheer.

Voordelen van boscertificering
De certificering van bosbeheer wordt ook voor de Nederlandse boseigenaar steeds belangrijker. Bij de eindgebruikers van hout- en papierproducten en biomassa groeit het besef dat het duurzaam beheren van bossen moet worden bevorderd. Daarom schrijven steeds meer opdrachtgevers zoals gemeentes, banken, supermarkten, DHZ-winkels, architecten en energiebedrijven voor dat de te leveren producten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig moeten zijn. 

Kortom: er komt meer vraag naar hout uit duurzaam beheerd (dus: gecertificeerd) bos. Het is natuurlijk niet zo dat zonder certificaat het bos niet duurzaam wordt beheerd, maar een certificaat is de simpelste manier om dit aantoonbaar te maken door een onafhankelijke organisatie. Het hebben van een certificaat voor duurzaam bosbeheer kan dus een voorwaarde worden om hout of biomassa te kunnen verkopen!

Groepscertificering
Boseigenaren kunnen er voor kiezen om individueel voor het eigen bosbezit een PEFC™ certificaat te behalen, maar ze kunnen zich ook aansluiten bij een groepscertificaat. Zo’n groepscertificaat is in beheer van de groepsmanager. Het voordeel hiervan is dat de kosten voor de certificering lager uitvallen. Daarnaast neemt de groepsmanager een aantal taken over en voorziet hij in advies.

Certificering online
Om de aanmelding bij het PEFC™ groepscertificaat zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft IEB een online systeem ontwikkeld. Met het doorlopen van een eenvoudige online checklist kan snel worden vastgesteld of het huidige beheer(plan) aan de eisen van de PEFC™ Standaard Nederland voldoet, en zo niet, op welke punten er verbeteringen nodig zijn. 

Heeft u al een account? Klik hier om in te loggen
Heeft u nog geen account? Klik hier om een account aan te vragen

Voordelen voor u als eigenaar
Het PEFC™ certificeren van uw bos of bosperceel heeft verschillende voordelen. Zo heeft u met het PEFC™-certificaat Europese reikwijdte, de erkenning is zelfs wereldwijd. Daarnaast heeft u aantoonbaar legaal hout en daarmee afzetgarantie voor uw grondstof. Mede door de groeiende vraag naar duurzaam geproduceerde producten betekent dit voor u een marktvoorsprong in de afzet van hout. Tot slot is de certificering door middel van het online-systeem eenvoudig en snel te regelen, zonder veel papierwerk.