Consultancy

Als vakman en houtspecialist wilt u bezig zijn met uw passie: hout. Om uw vak goed te kunnen uitvoeren komt er echter meer bij kijken dan kennis van hout en houtproducten. Werkzaamheden als het doen van de administratie, de boekhouding, voldoen aan wet- en regelgeving en het oplossen van conflicten horen erbij, maar zijn waarschijnlijk niet uw passie. Daarom nemen wij u dergelijke bedrijfskundige werkzaamheden graag uit handen.


Zonder omkijken snel uw zaken op orde…

Wij komen allereerst graag bij u langs voor een intakegesprek, Tijdens dit geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek met één van onze adviseurs "scannen" wij uw bedrijf: welke aspecten zijn in orde en/of welke kunnen wij samen met u gaan verbeteren?

Wij helpen u graag op weg: meld u direct aan voor een INTAKEGESPREK!

Op basis van het intakegesprek schrijven wij een voorstel met daarin de werkzaamheden die nodig zijn om een gezonde bedrijfsvoering te verkrijgen. Na akkoord op dit voorstel verzorgen wij handboeken, instructies etc., al naar gelang hetgeen nodig is. Wij geven u (en indien van toepassing uw personeel) training en blijven u begeleiden en ondersteunen waar nodig. Wij komen minimaal eens per jaar langs om te evalueren of alles naar wens verloopt. Lees hieronder verder wat onze consultants voor u kunnen betekenen.
Hulp bij wet- en regelgeving: EUTR, CE-markering, RI&E

Wij hopen dat u als (hout-) expert van onderstaande wet- en regelgeving al op de hoogte bent. Wij merken echter dat veel houtbedrijven zich niet bewust zijn van de wetten en regels waaraan ze MOETEN voldoen. Wanneer u gecontroleerd wordt kunnen boetes hoog oplopen als u niet voldoet aan de regels. Zorg dus dat u onderstaande zaken goed voor elkaar heeft!  


EUTR
De Europese Houtverordening (EU Timber Regulation 995/2010: EUTR) verbiedt het op de Europese markt brengen van illegaal hout en -houtproducten. Alle hout en houtproducten die de Europese markt binnentreden, moeten aan een stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS) voldoen om te bewijzen dat het niet illegaal gekapt en verhandeld is. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de douane zijn hierbij de controlerende instanties.

Wij zijn graag uw partner bij het schrijven, opzetten en implementeren van de vereisten van de Europese Houtverordening. 

Lees hier meer over de EUTR.


CE-MARKERING

Constructief hout moet volgens NEN-EN 14081 voorzien zijn van het CE-merk. Wanneer u hout verkoopt dat wordt toegepast in een constructie moet u uw hout daarom voorzien van een CE-markering. U mag uw hout echter alleen markeren indien u het daarbij behorende certificaat bezit.

Wij kunnen u ondersteunen in het succesvol implementeren van een CE-certificatie.

Voor een CE-certificering bent u VERPLICHT om opgeleid personeel in dienst te hebben die kennis hebben van sorteren op kwaliteit. Onze trainingen Visueel Sorteren sluiten naadloos aan bij deze verplichting en zijn voor u en uw personeel bij een CE-certificering jaarlijks aan te raden. 

Lees hier meer over de CE-markering.


RI&E
Bij een bedrijf met werknemers (uitgezonderd ZZP’ers) komen werkgevers- verplichtingen kijken. Voor een werkgever is het VERPLICHT om een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te hebben. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) controleert of uw RI&E actueel, compleet en getoetst is.

Om er zorg voor te dragen dat u uw verplichtingen op het gebied van goed werkgeverschap nakomt, ondersteunen wij u graag bij het opstellen en implementeren van een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarbij ondersteunen wij u ook in het opstellen van het aan een RI&E verbonden Plan van Aanpak (PvA). 

Lees hier meer over de RI&E.

Hulp bij klachten en geschillen: inspecties

Als deskundige op het gebied van hout en houtproducten, zijn wij graag uw onafhankelijke partner bij inspecties, keuringen, meningsverschillen en conflicten.

Onze inspecties worden uitgevoerd door een deskundige inspecteur. Bij klachten van uw klant of meningsverschillen over hout (houttoepassingen of producten) zijn wij een onafhankelijk adviseur die door middel van een inspectie (beoordeling op kwaliteit) de klacht of het geschil kan oplossen. Inspecties worden door ons uitgevoerd in het kader van bijvoorbeeld: het bepalen van houtkwaliteit volgens een overeengekomen NEN-norm, het beoordelen van de sterkte van hout, het bepalen van de oorzaak van het ontstaande probleem van het hout of houtproduct in de toepassing zoals, gevelbekleding, bruggen, sluisdeuren, meubilair, vloeren. Ook het bepalen van het geleverde vochtgehalte in hout is een mogelijkheid.

Lees hier meer over inspecties.

 

Hulp bij uw project

Medewerkers van IEB kunnen worden ingezet als lid of projectleider van uw projectteam.

Een projectleider en/of consultant van IEB neemt u veel werk uit handen en kan (hout technische) kennis meebrengen die wellicht in uw team ontbreekt. Door een doelgerichte werkwijze en een blik van “buitenaf” wordt de efficiëntie van uw project en projectteam vergroot. Projecten waarbij wij ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld: productoptimalisering, productontwikkeling en de invoering van nieuwe werkprocessen. Onze consultants hebben allen hun eigen inhoudelijke specialiteit. Wij bekijken per aanvraag en project welke consultant het beste bij u past. Al onze consultants hebben in ieder geval ruime ervaring met klantgericht werken, projectmanagement (volgens Agile /Scrum) en adviseren.

Wederzijds vertrouwen, open communicatie en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. U investeert in een externe kracht, maar u bespaard hiermee uiteindelijk op uw projectkosten door de verbeterslag (in tijd en kwaliteit) die wij voor u maken.

Omdat ieder project en ieder bedrijf anders is, maken wij graag een voorstel voor u op maat.

Neem contact me ons op voor meer informatie, voor een vrijblijvend gesprek of voor een offerte-aanvraag.