CE-markering

Verkoopt u hout dat wordt toegepast in een constructie? Dan bent u VERPLICHT om dat hout CE te markeren. Uw hout (-product) voldoet zo altijd aan de geldende (NEN-) normen.

Wij helpen u graag bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van CE-certificering systeem. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in het jaarlijks bijhouden van de hierbij behorende handboeken (FPC), het maken van prestatieverklaringen en de implementatie van eventuele aanpassingen en wijzigingen van de geldende normen.Wat moet u doen?

Voor de CE certificatie gaan we samen met u een intern kwaliteitssysteem opzetten. Vanzelfsprekend dient u dit (onder begeleiding van IEB) te implementeren, te onderhouden en na te leven. In een handboek gaan we bijvoorbeeld beschrijven hoe en door wie het hout gesorteerd en beoordeeld wordt. Ook bepalen we hoe het hout gemarkeerd en opgeslagen wordt. Alle facetten van uw product en processen dienen hierbij goed op elkaar afgestemd te worden. Zo moeten bijvoorbeeld verantwoordelijkheden van leveranciers, loonbewerkers en medewerkers goed op elkaar worden afgestemd.

Voor de CE certificatie is het verplicht om goed opgeleid personeel te hebben. IEB biedt hiervoor de cursus Visueel sorteren van hout aan. Sla dus twee vliegen in één klap en neem direct contact op voor een combinatie pakket CE certificering en een bijbehorende cursus.

Wat doen wij?

IEB draagt zorg voor het opzetten, implementeren en monitoren van het CE kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem heeft betrekking op de volgende activiteiten: het inkopen, sorteren, bewerken, opslaan, verkopen en leveren van gezaagd hout voor constructieve toepassingen.

Voor het opzetten van het kwaliteitssysteem maken wij een handboek. De algemene stappen voor het opzetten van het systeem zijn:

- Uitvoering nulmeting, opzet handboek FPC, opstellen documenten;
- Begeleiding opzet en implementatie FPC op locatie;
- Afronding FPC/ documenten naar aanleiding van de implementatie en overleg;
- Optioneel: training van uw personeel (visueel sorteren van hout op sterkte).

Neem voor meer informatie of het aanvragen van een offerte contact op.