Europese Houtverordening (EUTR)

Wij zijn graag uw partner bij het schrijven, opzetten en implementeren van de vereisten van de Europese Houtverordening (EUTR).Wat moet u doen?

Brengt u als importeur hout (of houtproducten) als eerste op de Europese markt? Dan bent u VERPLICHT om te voldoen aan een stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS). In het DDS staat onder andere dat u:

-  Informatie over de legale herkomst van uw product beschikbaar moet hebben (en deze 5 jaar lang moet bewaren);
-  Een risicoanalyse omtrent de legaliteit van het houtproduct moet uitvoeren;
-  Aantoonbaar actie moet ondernemen om risico op illegaliteit te vermijden.

Heeft u al een FSC® en/of PEFC™ keurmerk? Dan bent u al een eind op weg om te voldoen aan het DDS. Marktdeelnemers moeten namelijk volgens de EUTR de traceerbaarheid van hun product registreren. Voor een FSC® en/of PEFC™ keurmerk moet dit ook. Sla dus twee vliegen in één klap en neem direct contact op voor een combinatiepakket certificering en EUTR.

 

Neem contact op voor het aanvragen van een offerte of voor meer informatie.

Wat doen wij?

IEB draagt zorg voor het opzetten, implementeren en monitoren van het stelsel van zorgvuldigheidseisen. Dit alles wordt gedaan in nauwe samenwerking met een verantwoordelijk persoon binnen uw bedrijf. Naast het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden zijn wij de projectleider en dus het aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de EUTR.

Omdat de grootte van het DDS sterk afhankelijk is van het aantal toeleveranciers, hun origine en de complexiteit van de supply-chain, is het noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in deze factoren. Op basis van de door u verstrekte gegevens over houtsoorten en herkomsten kunnen wij een voorstel met een plan van aanpak schrijven. In overleg met u zal het plan van aanpak worden gekoppeld aan een planning.

De algemene stappen van een plan van aanpak zijn:
-  Opzetten DDS: nulmeting, opstellen handboek met daarin een beschrijving van de procedures, leverancierslijst en goederenstroom; 
-  Uitvoering DDS: training, risicoanalyse (inclusief rapportage);
-  Monitoring DDS: controle/evaluatie, actieplan, risicominimalisatie.