WAT IS EUTR?

EUTR – de Europese Houtverordening – EUTR Wetgeving tegen illegaal gekapt hout

De EUTR is de Europese Houtverordening die in december 2010 is aangenomen door de Europese Commissie. De EUTR verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Vanaf 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout of houtvezel, voldoen aan een aantal eisen die binnen de EUTR worden gesteld. Partijen die het hout voor het eerst op de Europese markt brengen dienen een zorgplichtsysteem ingericht en toegepast te hebben. Met dit zorgplichtsysteem geven de partijen garanties over de legale herkomst van hun producten door een aantal zorgvuldigheidseisen. Dit stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS/Due Diligence System) bestaat uit:

  • gegevens over de legale herkomst verzamelen en 5 jaar beschikbaar houden;
  • risicoanalyses uitvoeren om in te schatten en te analyseren of het hout illegaal is gekapt;
  • risico minimaliseren door het nemen van maatregelen.

Ook voor handelaren verderop in de keten stelt de EUTR de administratieve verplichting om nauwkeurig leveranciers en klanten bij te houden.
De NVWA (de Nederlandse Voedsel en Warenauthoriteit) is de uitvoerend instantie die de naleving van de EUTR controleert. Het overtreding van de EUTR wordt gezien als een economisch delict waarop hoge boetes staan.

EUTR

De EUTR is geldig in alle landen van de EU en maakt een onderscheidt tussen bedrijven die de producten voor het eerste op de markt binnen de EU brengen (operator) en bedrijven die de producten daarna verder verhandelen (handelaren).

EUTR – Handelaar

U bent volgens de EUTR handelaar indien u materiaal koopt of verkoopt dat al op de Europese markt is gezet. Uw enige verplichting vanuit de EUTR is om kopers en leveranciers van de door de EU aangewezen producten te registreren.

EUTR – Operator

Bedrijven die hout (vezel) producten voor het eerst op de markt binnen de EU brengen worden binnen de EUTR operator genoemd. Wanneer producten van buiten de EU geïmporteerd worden of wanneer de producten uit Europese bossen afkomstig zijn en op de Europese markt worden gebracht, wordt vereist dat deze producten niet van illigale houtkap afkomstig zijn. Operators moeten dit bewijzen door de Due Dilligence System toe te passen.

FLEGT – VPA

FLEGT staat voor Forest Law Enforcement, Governance and Trade. De Europese Unie sluit met exporterende landen een vrijwillige partnerschapsakkoorden (VPA). Zodra het hele FLEGT systeem in het exporterende land gereed is, zal al het hout richting de EU voorzien moeten zijn van een FLEGT certificaat. Hout met een FLEGT certificaat wordt voor de EUTR als legaal gekapt beschouwd. In Nederland zal de NVWA toezien op de handhaving van de EUTR. Inmiddels zijn een aantal Afrikaanse, Aziatische en Zuid- en Midden Amerikaanse landen bezig met het opzetten van het FLEGT systeem. Per 15 november 2016 is de FLEGT vergunning met Indonesie van kracht. Wanneer andere partijen met FLEGT certificaat verwacht worden is nog onbekend.

Wat moet u doen voor de EUTR?

Heeft u al een FSC® en/of PEFC™ keurmerk? Dan bent u al een eind op weg om te voldoen aan het DDS. Marktdeelnemers moeten namelijk volgens de EUTR de traceerbaarheid van hun product registreren. Voor een FSC® en/of PEFC™ keurmerk moet dit ook. Sla dus twee vliegen in één klap en neem direct contact op voor een combinatiepakket FSC en/of PEFC certificering en EUTR.

Wat doet IEB voor de EUTR?

IEB draagt zorg voor het opzetten, implementeren en monitoren van het stelsel van zorgvuldigheidseisen van de EUTR. Dit alles wordt gedaan in nauwe samenwerking met een verantwoordelijk persoon binnen uw bedrijf. Naast het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden zijn wij de projectleider en dus het aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent de EUTR. Omdat de grootte van het DDS sterk afhankelijk is van het aantal toeleveranciers, hun origine en de complexiteit van de supply-chain, is het noodzakelijk om eerst inzicht te krijgen in deze factoren. Op basis van de door u verstrekte gegevens over houtsoorten en herkomsten kunnen wij een voorstel met een plan van aanpak schrijven. In overleg met u zal het plan van aanpak worden gekoppeld aan een planning. De algemene stappen van een plan van aanpak zijn:

  • Opzetten DDS: nulmeting, opstellen handboek met daarin een beschrijving van de procedures, leverancierslijst en goederenstroom;
  • Uitvoering DDS: training, risicoanalyse (inclusief rapportage);
  • Monitoring DDS: controle/evaluatie, actieplan, risicominimalisatie.

EUTR

Meer weten over EUTR? Vul dan de onderstaande formulier in.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top