EUTR: de Europese Houtverordening

 
EUTR: de Europese Houtverordening

Wat is EUTR?

EUTR staat voor ‘European Union Timber Regulation’, vertaald: Europese Houtverordening. Deze Europese verordening verbiedt het op de markt plaatsen van illegaal gekapt hout. ‘Op de markt plaatsen’ wil niet zeggen dat het product al te koop hoeft te worden aangeboden. Feitelijk betekent het, dat het product binnen de grenzen van de EU is gekomen, zelfs al staat het nog in een haven of ergens anders in opslag.

Vanaf 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout, houtvezel, of producten daarvan, voldoen aan een aantal eisen die binnen de EUTR worden gesteld. De EUTR maakt onderscheid tussen bedrijven die het hout voor het eerst op de Europese markt brengen (Marktdeelnemers / ‘Operators’) en bedrijven die het product verder verhandelen (Handelaren / ‘Traders’).

Wat zijn EUTR Marktdeelnemers / Operators?

Binnen de EUTR zijn Marktdeelnemers (Engelse: “Operators”) bedrijven die het product het eerst op de Europese markt plaatsen.

Deze bedrijven die het product voor het eerst op de Europese markt zetten, in de praktijk is dit vaak de importeur, maar dit kan bijvoorbeeld ook een lokaal kapbedrijf zijn, hebben een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of illegaal verhandeld is.

Hiervoor is het hebben en hanteren van een Stelsel van Zorgvuldigheidseisen (in het Engels: Due Diligence System, DDS) verplicht gesteld. Het DDS behandelt o.a. welke informatie verzameld wordt en op welke manier, de risicoanalyse en risicomitigerende maatregelen. Voor elk product waarop de EUTR van toepassing is, dient het risico op illegale kap en handel verwaarloosbaar te zijn op het moment dat het op de markt wordt gezet.

Wat zijn EUTR Handelaren / Traders?

Bedrijven verderop in de handelsketen worden Handelaren (Engelse: “Traders”) genoemd. Ook aan hen stelt de EUTR eisen. Dit betreft voornamelijk de registratie van uw ingekochte en verkochte producten. De zorgplicht geldt niet voor deze groep, echter is het wel van belang dat u zekerheid hebt over de legale herkomst van de door u ingekochte producten. Wanneer uw leverancier niet voldoet aan de EUTR vereisten, kan u met gevolgschade geconfronteerd worden.

Wie is verantwoordelijk voor EUTR handhaving in Nederland?

In Nederland ziet de NVWA toe op de handhaving van de EUTR. Controle vindt plaats op basis van op risicogebaseerde steekproeven en meldingen. Aangezien een overtreding van de EUTR een economisch delict is, zullen bij het niet voldoen aan de vereisten sancties opgelegd worden. Deze sancties variëren van het opleggen van dwangsommen (Last onder Dwangsom, LoD), inbeslagname, intrekking van handelsbevoegdheid tot gevangenisstraf.

Wat biedt IEB voor de EUTR?

Sinds 2012 is IEB reeds betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de EUTR, de voorloper van de EUDR. We hebben veel bedrijven mogen helpen bij het opzetten en onderhouden van hun Stelsel van Zorgvuldigheidseisen, ook wel Due Diligence System (DDS) genaamd.

IEB is ook de aangewezen partij om EUTR leveranciersaudits uit te voeren in het land van herkomst. We hebben tientallen landen bezocht, zoals o.a. Congo, Gabon, Ivoorkust, Maleisië, India, Libanon, Macedonië en Rusland om leveranciersaudits uit te voeren ten behoeve van de EUTR. Vele documentenanalyses zijn uitgevoerd om aan de vereisten van de EUTR te voldoen.

Indien u uw DDS wilt laten toetsen dan kunt u IEB inschakelen voor een EUTR Bedrijfscheck. Als uit de check blijkt dat u aan alle vereisten voldoet en u alle maatregelen op de ingevoerde producten heeft toegepast, ontvangt u hiervan een verklaring van IEB. Met deze verklaring kunt u aan uw klanten aantonen dat u aan de EUTR voldoet.

Wanneer wordt de EUTR vervangen door de EUDR?

De verordening EUDR is aangenomen en in werking getreden. De EUTR is óók nog van toepassing voor de aankomende 3 jaar, afhankelijk van het tijdstip van kappen.

De Cut off Date is vastgesteld op 31-12-2020. Hout gekapt na die datum moet aantoonbaar vrij zijn van ontbossing en bosdegradatie.

De EUDR zal de EUTR vervangen op de datum van toepassing. De EUDR bepaalt dat hout en houtbijproducten (zoals vermeld in de EUTR) die vóór de datum van inwerkingtreding zijn geoogst en na de datum van toepassing zijn verkocht, gedurende 3 jaar worden geacht te voldoen aan de EUTR.

Micro-ondernemingen (minder dan 10 FTE) hebben een transitieperiode van 24 maanden om aan de EUDR te voldoen, maar alleen voor producten die niet onder de EUTR vallen.

Vind hier meer informatie over de nieuwe verordening EUDR (EU-2023/115).

Gerelateerde artikelen:

EUTR: de Europese Houtverordening

Meer weten over de EUTR? Neem dan contact met ons op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^