FSC Groepscertificering

Wat is FSC (Forest Stewardship Council)?
Na de conferentie in 1992 van de Verenigde Naties in Rio de Janeiro over duurzaam bosbeheer is FSC opgericht met steun van met name milieuorganisaties zoals Greenpeace, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds (WNF). In de beginjaren was FSC vooral op tropische bossen gericht, tegenwoordig is FSC wereldwijd actief.

Wij zijn graag uw groepsmanager
IEB (ingenieursbureau Evan Buytendijk) is bij de certificering FSC® en/of PEFC™ overkoepelend groepsbeheerder of groepsmanager. Alle groepsleden krijgen in de basis dezelfde licentie- en CoC-code als de groepsmanager. Uw CoC-code krijgt echter een toevoeging van twee letters zodat uw certificaat uniek is voor uw bedrijf.Duurzaam inkopen
Sinds 2010 streeft de overheid (en daarmee gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties) naar een duurzaam inkoopbeleid. Dat wil zeggen dat al het in te kopen, en bij aanbestedingen toegepaste hout 100% duurzaam moet zijn. Dit heeft geleid tot een forse toename van de vraag naar aantoonbaar duurzaam hout. Wereldwijd zijn er twee grote keurmerken voor hout (-producten): FSC® en PEFC™. FSC® en PEFC™ zijn Chain of Custody certificeringen (CoC).

 

FSC

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Wanneer komt u in aanmerking voor FSC groepscertificering?

U komt in aanmerking voor FSC groepscertificering als uw bedrijf voldoet aan deze voorwaarden:
• Maximaal 15 FTE;
• Maximaal 25 FTE, maar met een maximale jaaromzet van één miljoen Amerikaanse dollar (0,75    miljoen Euro).
In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van individuele FSC certificering.

Certificering: wat moet er allemaal gebeuren?

Wij staan als groepsmanager klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het behalen en behouden van uw FSC-certificaat. Wij nemen u veel werk uit handen, maar u dient zelf wel de interne traceerbaarheid van uw duurzame product te zorgen door middel van registratie. Hieronder leest u wat dit voor u betekent:
-  Koop uw hout bij het juiste bedrijf in. Bij de bedrijven die geregistreerd zijn kunt u FCS gecertificeerd hout, papier of houtproducten inkopen. Bedrijven welke gecertificeerd zijn kunt u vinden in de database van FSC™;
-  Controleer de inkoopdocumenten: kijk op de afleverbon, de pakbon en de factuur of het juiste CoC-nummer en juiste claim zijn vermeld;
-  Voorkom vermenging in uw voorraad: tijdens het op voorraad houden van hout moet vermenging (van gecertificeerd hout en niet-gecertificeerd hout) voorkomen worden (bijvoorbeeld door het gescheiden te bewaren of te merken). Tenzij u alleen maar FSC gecertificeerd hout heeft ingekocht;
-  Vermeld het juiste CoC-nummer en de juiste claim op uw afleverdocumenten en verkoopdocumenten;
-  Stel een jaarlijks volume-overzicht op: u moet kunnen aantonen dat er niet meer gecertificeerd hout is verkocht dan dat er is ingekocht;
-  Vanzelfsprekend moet uw bedrijf voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving (RI&E, EUTR).


Wat is de Chain of Custody (CoC)?
Om te garanderen dat het gecertificeerde hout(product) uit duurzaam beheerde bossen komt is de Chain of Custody (CoC) opgezet. In de Chain of Custody zorgen alle bedrijven voor traceerbaarheid van de FSC-gecertificeerde producten binnen hun bedrijf. Een jaarlijkse audit, uitgevoerd door IEB, garandeert dat de handelsketen gecontroleerd en gesloten is.
Let op: Alléén als u in het bezit bent van het CoC-certificaat, bent u gerechtigd hout(producten) met de bijbehorende FSC en/of PEFC claim te leveren of door te verkopen!

Hoe verloopt de procedure?
Na ondertekening van het contract wordt op uw bedrijf een nulmeting uitgevoerd. Hierbij wordt de werkwijze met betrekking tot FSC gecertificeerde producten vastgesteld. Er wordt aandacht geschonken aan: inkoop, productie, opslag, offerte, facturatie en uitlevering. Met de verkregen informatie wordt een bedrijfsspecifiek handboek gemaakt. Uw medewerkers worden geïnstrueerd. IEB meldt u aan bij NEPCon, waarna een uniek certificaatnummer wordt uitgegeven.

Hoe verloopt de audit?
Tussen de elfde en dertiende maand na de FSC certificering zal de eerste jaarlijkse audit worden gehouden. Tijdens deze audit wordt de FSC-werkwijze binnen uw bedrijf gecontroleerd. Bij eventuele tekortkomingen wordt een verbeterplan opgesteld. De audit wordt vervolgens ieder jaar uitgevoerd, óók als er in de tussenliggende periode onverhoopt geen FSC-projecten zijn geweest. Voor een audit kunt u het beste 2 uur reserveren.

De kosten
De kosten van een groepscertificering zijn lager dan die van een individuele certificering. (Groeps-) certificering kan bij IEB vanaf € 950,- per jaar per certificaat (afhankelijk van contractduur en combinatie). IEB werkt met tweejarige of vierjarige contracten voor 1 of 2 keurmerken (FSC® en/of PEFC™).

Klik hier om een vrijblijvende offerte op te vragen voor 1 of 2 keurmerken (FSC® en/of PEFC™).