FSC® Controlled Wood

Binnen een verwerkingsproces is het soms niet mogelijk om FSC®-gecertificeerde houtstromen te scheiden van PEFC™-gecertifieerd hout of niet-gecertificeerde houtstromen. FSC® onderscheidt twee methoden van tracering waarbij onder bepaalde voorwaarden vermenging mag plaatsvinden met niet-gecertificeerde houtstromen (het FSC® krediet- en percentagesysteem). Bijmenging mag alleen plaatsvinden met zogenaamd FSC® Controlled Wood. 

Mengen FSC® en PEFC™ naaldhout
Mengen van FSC® gecertificeerd hout met PEFC™-gecertificeerd hout en dit vervolgens verkopen onder FSC®-Claim biedt uitkomst om aan de bestaande vraag naar FSC® te voldoen en geen dubbele voorraden te hoeven hanteren. Dit is onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

Voldoen aan de eisen van Controlled Wood
Om vast te kunnen stellen of uw PEFC™-hout of niet-gecertificeerde hout voldoet aan de eisen van FSC® Controlled Wood, dient u een eigen verificatiesysteem op te zetten en uit te voeren. De eisen die gesteld worden aan het bedrijf staan beschreven in de FSC-STD-40-005.