Groepscertificering FSC / PEFC

U kunt EB inschakelen als externe beheerder van uw FSC® en PEFC™-certificaat. Wij hebben meer dan 190 groepsleden in diverse sectoren: houthandel, timmerindustrie, grafische sector, drukkerijen, bouwbedrijven, hoveniers, schildersbedrijven, interieurbouwers, palletindustrie.

Wat is groepscertificering?
Bij groepscertificering zet een externe groepsbeheerder voor u een systeem op voor FSC® en/of PEFC™-certificering. Tevens zorgt de groepsbeheerder er voor dat u als bedrijf voldoet aan alle vereisten om het certificaat voor duurzaam bosbeheer te behalen.

IEB wordt gecontroleerd door SKH. SKH voert steekproefsgewijs controlebezoeken uit bij onze groepsleden.

Wanneer komt u in aanmerking voor groepscertifcering?
U komt in aanmerking voor FSC® groepscertificering als uw bedrijf voldoet aan deze voorwaarden:
- Maximaal 15 FTE;
- Maximaal 25 FTE, met een maximale jaaromzet van 1 miljoen Amerikaanse dollar (0,75 miljoen Euro).

U komt in aanmerking voor PEFC™ groepscertificering als uw bedrijf voldoet aan deze voorwaarden:
- Maximaal 50 FTE;
- Een maximale jaaromzet van 9 miljoen Zwitsere Frank (7,5 miljoen Euro).

In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van individuele certificering.

Wat zijn de voordelen van een groepscertificaat?
- Lagere kosten;
- Minder administratie dan individuele certificering;
- De groepsbeheerder vertegenwoordigt u bij de certificerende instelling;
- De groepsbeheerder houdt u op de hoogte van wijzigingen in de standaarden.

Hoe verloopt de procedure?
Na ondertekening van het contract wordt op uw bedrijf een nulmeting uitgevoerd. Hierbij wordt de werkwijze met betrekking tot FSC®/PEFC™ gecertificeerde producten vastgesteld. Er wordt aandacht geschonken aan: inkoop, productie, opslag, offerte, facturatie en uitlevering. Met de verkregen informatie wordt een bedrijfsspecifiek handboek gemaakt. Uw medewerkers worden geïnstrueerd. IEB meldt u aan bij de SKH, waarna een uniek certificaatnummer wordt uitgegeven. 

Jaarlijkse audit
Ieder jaar maken wij met u een afspraak voor een audit, óók als er (nog) geen FSC®/PEFC™ projecten zijn geweest. Tijdens deze audit wordt de FSC®/PEFC™ werkwijze binnen uw bedrijf gecontroleerd. Bij eventuele tekortkomingen wordt een verbeterplan opgesteld. Voor een audit kunt u het beste anderhalf á 2 uur reserveren.

Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier.

 

FSC logo groepsleden IEB        PEFC logo IEB groepsbeheerder