Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Bij een (hout-)bedrijf met werknemers (uitgezonderd ZZP’ers) komen werkgeversverplichtingen kijken. Voor een werkgever is het onder andere VERPLICHT om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben.

Wat moet u doen?

Na uw aanmelding /goedkeuring voor onze offerte beschrijven wij wat er voor uw bedrijf nodig is om een RI&E op te stellen en deze ook na te leven.

Met een RI&E gaan we op zoek naar verbeterpunten voor uw bedrijf. Wat zijn de huidige risico’s? Hoe groot zijn deze risico’s? Het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) met daarin acties, actiehouders en termijnen beschrijft hoe de risico’s aangepakt /verkleind gaan worden. Hierna is het tijd voor actie voor u: u en uw werknemers moeten (onder begeleiding en met training van ons) het plan naleven.

Samen dragen wij er zorg voor dat uw medewerkers van de RI&E en het PvA op de hoogte worden gesteld. Ons doel is om uw medewerkers er uiteindelijk bewust van te maken wat de rol van henzelf is, op het gebied van veiligheid. U en uw medewerkers moeten uiteindelijk een situatie van risico herkennen en op de juiste manier handelen.

Wij raden u aan om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, samen het PvA te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines of een nieuw gebouw) moet er ook een nieuwe RI&E komen.

Wat doet IEB?

Samen met u, of met een door u aangestelde verantwoordelijke, lopen we de bedrijfsprocessen van uw organisatie door. Aan de hand van een erkende vragenlijst zullen we alle zaken die van invloed zijn of kunnen zijn op het gebied van veiligheidsrisico’s met u bespreken.

Naast deze vragenlijst lopen we ook fysiek door uw bedrijf om zo verbeterpunten binnen uw bedrijfsvoering te kunnen signaleren. Indien u gebruik maakt van risicovolle materialen, gereedschappen en machines zullen we deze ook met u in kaart brengen.

Mocht u reeds in het bezit zijn van de gebruiksinstructies van uw gereedschap / machines, dan kunnen die ook ingevoegd worden in de RI&E. Ook het opstellen van een trainings- dan wel werkinstructie van de diverse machines kan onderdeel uitmaken van onze dienst.

Gerelateerde artikelen:

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant