Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

 
Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Het doel van deze nieuwe wet – die (naar verwachting) ingaat op 1 juli 2023 – is meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Het huidige bouwbesluit wordt opgenomen in de Wkb. Alle gebouwen, ook niet vergunningplichtig, vallen hieronder (van blokhut, schuur, fietsenhok tot grote woning en alles ertussenin).

Een hele grote verandering is dat de aannemer hoofdverantwoordelijke wordt van het bouwwerk. Een gevolg daarvan zal zijn dat de opdrachtgever van het bouwwerk (de consument) kan terugvallen op de aansprakelijkheid van de aannemer.

Gevolg hiervan is dat de producenten en leveranciers van de bouwmaterialen bewijslast gaan aanleveren dat aantoont dat wat zij geleverd hebben van de correcte kwaliteit is geweest.

Deze bewijslast zal de aannemer archiveren in zijn opleverdossier. Dit proces wordt gecontroleerd door de Kwaliteitsborger. Er komt een onafhankelijke kwaliteitsborger in het proces te staan.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Download in PDF

De kwaliteitsborger zal met name het dossier controleren en dan is het hebben van de prestatieverklaring op het toegepaste materiaal een makkelijk te controleren punt. Het voldoen aan CE-markering en de daarbij behorende prestatieverklaring is iets waar fabrikanten aan moeten voldoen. Handelaren dienen deze informatie door te zetten naar de klanten aan wie geleverd wordt.

Aannemer in de bouw?

Voor u als aannemer is het zaak om de leveranciers te vragen de materialen te leveren onder CE-markering en de daarbij behorende prestatieverklaringen. Start hier zo snel als mogelijk mee, het is nog maar enkele maanden tot 1 juli 2023. Wanneer een product een CE-markering heeft, geeft dat aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Interessante links met meer informatie m.b.t. de Wet Kwaliteitsborging:

Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Benieuwd naar wat de Wet Kwaliteitsborging voor u betekent? Vul het onderstaande formulier in voor een vrijblijvend gesprek.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant