EUTR begeleiding door IEB

Bent u Marktdeelnemer (Engels: Operator) in het kader van de EUTR? U bent dit wanneer u hout, houtvezel, of producten daarvan voor het eerst op de Europese markt zet. Dit kan zijn wanneer u importeur bent en hout uit bijvoorbeeld Brazilië of Maleisië importeert, maar ook wanneer u schrijfmaterialen importeert vanuit China, of een lokaal kapbedrijf bent dat het hout op stam koopt en het rondhout verkoopt.

Wanneer u Marktdeelnemer bent dan dient u volgens de EUTR aan een aantal eisen te voldoen. U dient een Stelsel van Zorgvuldigheidseisen (DDS) te hebben, te hanteren en te onderhouden voor alle importen waarop de EUTR van toepassing is. Dit betekent onder meer dat u voor alle importen informatie over de herkomst moet verzamelen, de risico’s beoordelen en waar nodig risico’s mitigeren. Elke risico beoordeling is maatwerk: er dient o.a. rekening gehouden te worden met corruptie, sancties, de houtsoort, het product, betrokken bedrijven en de complexiteit van de handelsketen.

IEB helpt bedrijven met het opzetten en onderhouden van hun Stelsel van Zorgvuldigheidseisen. Wij maken hierbij o.a. gebruik van goedgekeurde systemen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de EUTR en handhaving. In nauwe samenwerking met u voeren wij risico beoordeling uit en eventueel risico mitigerende maatregelen. Heeft u vragen over EUTR begeleiding door IEB, of wilt u EUTR Begeleiding door IEB laten uitvoeren, neem dan contact op met IEB.

Begeleiding bij EUTR

Bedankt voor uw interesse. We zullen spoedig contact met u opnemen.

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top