Graham & Brown gecertificeerd!

 
Graham & Brown gecertificeerd!

Op 5 juli jl. was Dennis Koeman van de certificeringsinstelling SGS op bezoek bij Graham & Brown voor de audit.

Tijdens de audit is gecontroleerd of er wordt voldaan aan de FSC® standaard, de verschillende processen o.a.: inkoop- en leveranciers controle, levering/ontvangst/opslag goederen, uitbesteding, facturatie, product volume projectadministratie en transport. Daarnaast wordt er beoordeeld of er genoeg kennis en kunde in huis is.

Graham & Brown heeft IEB gevraagd hen te begeleiden bij het proces tot certificering. Zo heeft er een training plaatsgevonden en heeft IEB een handboek geschreven met alle processen.

De audit is met positief gevolg afgerond en Graham & Brown mocht het FSC® certificaat in ontvangst nemen. Met het FSC-certificaat kan Graham & Brown aantonen dat de grondstoffen van hun producten afkomstig zijn van duurzaam geproduceerd hout.

Doordat alle bedrijven van bosbeheerder tot uiteindelijke leverancier zich laten certificeren, ontstaat er een traceerbare handelsketen (CoC). Deze handelsketen maakt inzichtelijk hoe de handelsstroom van boomkap tot eindproduct loopt. Mist er een schakel in deze chain of custody, dan verliest het hout het keurmerk.

FSC werkt aan het doel: bossen duurzaam beheren en exploiteren en daarmee in stand houden en behoeden voor vernietiging. FSC heeft drie peilers waarop het beleid is gebouwd, te weten sociaal, economie en milieu.

Bossen zijn misschien wel ons kostbaarste bezit, zowel voor mensen als dieren die er direct of indirect afhankelijk van zijn. Bossen zijn een bron van biodiversiteit en onmisbaar voor een stabiel klimaat.

Al bijna 30 jaar is het de missie van FSC om bossen te herstellen en te beschermen. Als FSC-bosbeheer plaatsvindt, waar ook ter wereld, is sprake van een gezond bos dat leeft. Dat maakt FSC-bosbeheer een belangrijk instrument tegen ontbossing.

Door te kiezen voor FSC-producten geeft u de boseigenaar de middelen om het bos duurzaam te beheren. Dat betekent ook dat bos niet kan worden omgezet in gebieden voor palmolie-, soja- of veeteelt.

Gerelateerde artikelen:

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant