Succesvolle EUTR Bedrijfscheck voor Houtex

 
Succesvolle EUTR Bedrijfscheck voor Houtex

Gisteren ben ik, samen met Linda, op bezoek geweest bij Bram en Remco Poot van Houthandel Houtex in Waddinxveen voor het uitreiken van de Beoordelingsverklaring EUTR van Ingenieursbureau Evan Buytendijk (IEB) op basis van de uitgevoerde EUTR Bedrijfscheck. Op het gezicht van beide mannen staat een grote glimlach. Ze hebben een rumoerige maand achter de rug, waarin veel is gebeurd en is geregeld. Verschillende audits zijn positief afgerond en diverse trainingen staan gepland. Met voelbaar enthousiasme gaan de mannen (vierde generatie Houthandel Houtex) een mooie periode tegemoet.

Omdat Linda voor het eerst bij het houtbedrijf op bezoek is, krijgen wij een uitgebreide rondleiding over het terrein van ruim 50.000 m2. De voorraad van Houthandel Houtex bestaat uit meer dan 100 verschillende houtsoorten. Als toetje laat Remco ons de afdeling Houtex Exclusief zien met o.a. de houtsoorten Purpleheart, Mappa Burl, Carapanauba en Marblewood.

Allemaal exotische houtsoorten. Dan kan men gaan afvragen of de herkomst van het hout wel legaal is…

EUTR

EUTR is de afkorting voor de Europese Houtverordening (of European Union Timber Regulation – 995/2010). Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout.

Vanaf 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout, houtvezel, of producten daarvan, voldoen aan een aantal eisen die binnen de EUTR worden gesteld. Bedrijven die het product voor het eerst op de Europese markt zetten, in de praktijk is dit vaak de importeur, maar dit kan bijvoorbeeld ook een lokaal kapbedrijf zijn, hebben een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of -verhandeld is.

Hiervoor is het hebben en hanteren van een Stelsel van Zorgvuldigheidseisen (in het Engels: Due Diligence System, DDS) verplicht gesteld. Het DDS behandelt o.a. welke informatie verzameld wordt en op welke manier, de risicobeoordeling en risico-mitigerende maatregelen. Voor elk product waarop de EUTR van toepassing is, dient het risico op illegale kap en -handel verwaarloosbaar te zijn op het moment dat het op de markt wordt gezet.

Handhaving

In Nederland ziet de NVWA toe op de handhaving van de EUTR. Controle vindt plaats op basis van op risico gebaseerde steekproeven en meldingen. Aangezien een overtreding van de EUTR een economisch delict is, zullen bij het niet voldoen aan de vereisten sancties opgelegd worden. Deze sancties variëren van het opleggen van dwangsommen (Last onder Dwangsom, LoD), inbeslagname, intrekking van handelsbevoegdheid tot gevangenisstraf.

EUTR Bedrijfscheck

De EUTR Bedrijfscheck beoordeelt de implementatie van het DDS en neemt een steekproef uit de opgebouwde dossiers van de leveranciers. Mochten er afwijkingen geconstateerd worden dan kan men overgaan tot het nemen van corrigerende maatregelen.

Blijkt uit de EUTR Bedrijfscheck dat het bedrijf aan alle punten voldoet, dan ontvangt het van IEB de beoordelingsverklaring.

Houthandel Houtex heeft hun DDS en de implementatie ervan laten controleren door IEB op alle vereisten van de EUTR. Wij hebben hun Stelsel van Zorgvuldigheidseisen en de implementatie ervan onder de loep genomen. Onze conclusie is dat het aan de vereisten van de IEB EUTR Bedrijfscheck voldoet en correct wordt geïmplementeerd.

Wij feliciteren Houthandel Houtex met hun behaalde resultaat!

Gerelateerde artikelen:

Meer informatie over EUTR?

Neem dan snel contact op en schrijf u in

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant