EUDR nieuws van 27-05-2024

 
EUDR nieuws van 27-05-2024

De recente ontwikkelingen rond de EU Deforestation Regulation (EUDR) tonen een breed scala aan reacties en aanpassingen wereldwijd. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor tegen de Europese milieumaatregelen, terwijl Argentinië en Maleisië als leiders in duurzame landbouw worden geprezen. Bedrijven, met name in de verpakkings- en houtindustrie, moeten hun toeleveringsketens snel aanpassen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving. NGO’s waarschuwen voor mogelijke vertragingen die kunnen leiden tot milieuschade, terwijl organisaties zoals Bioenergy Europe en ETRMA pleiten voor verbeteringen in het informatiesysteem. Ondanks uitdagingen biedt de naleving van de EUDR kansen voor economische groei en marktpositie.

Hieronder vind je een selectie van het nieuws van afgelopen week:

  1. EUDR algemeen
  2. Hout
  3. Cacao
  4. Koffie
  5. Palmolie
  6. Soja
  7. Rubber
  8. Rund

EUDR algemeen


Brazilië bereidt tegenaanval voor tegen eenzijdige milieumaatregelen van Europa

Brazilië heeft aangekondigd stappen te ondernemen tegen de eenzijdige milieumaatregelen die door Europa worden opgelegd. De Europese Unie heeft de EUDR (European Union Deforestation-free Regulation) ingevoerd om ontbossing tegen te gaan, maar Brazilië beschouwt deze maatregelen als schadelijk voor hun economie en soevereiniteit. Braziliaanse beleidsmakers bereiden een pakket van tegenmaatregelen voor, waaronder mogelijk juridische stappen en diplomatieke acties. De regering benadrukt dat ze zich inzet voor milieubescherming, maar dat de EU-maatregelen oneerlijk zijn en de economische belangen van Brazilië schaden.

Lees het artikel “Brasil prepara contra-ataque às imposições ambientais unilaterais da Europa” (São Bento em Foco, 21-05-2024, Portugees)

Argentinië loopt voorop met ontbossingsvrije landbouwexport

Argentinië heeft zich gepositioneerd als een leider in de export van landbouwproducten die vrij zijn van ontbossing. Door duurzame landbouwpraktijken te promoten, wil het land voldoen aan de strenge eisen van de Europese markt onder de nieuwe EUDR-regelgeving. Deze verschuiving biedt economische voordelen en helpt bij het behoud van bossen. Argentijnse functionarissen benadrukken dat deze strategie niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook de concurrentiepositie van Argentijnse producten op de internationale markt versterkt.

Lees het artikel “Argentina Hace Punta Con Exportaciones Agropecuarias Libre De Deforestación” (BioEconomia, 20-05-2024, Spaans)

Tijd dringt voor verpakkingsbedrijven nu EUDR eind van het jaar van kracht wordt

De tijd begint te dringen voor verpakkingsbedrijven, nu de EUDR aan het eind van het jaar van kracht wordt. GlobalData waarschuwt dat bedrijven snel moeten handelen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, die strikte eisen stelt aan de herkomst van materialen en de impact op ontbossing. Bedrijven worden aangespoord om hun toeleveringsketens te herzien en samen te werken met leveranciers om te voldoen aan de regelgeving en boetes te vermijden.

Lees het artikel “Time running out for packaging companies, as EUDR set to come into force at the end of the year, observes GlobalData” (ForeignAffairs.co.nz, 21-05-2024, Engels)

EU prijst Maleisië voor vertraging van ontbossing in aanloop naar EUDR

De Europese Unie heeft Maleisië geprezen voor de significante vooruitgang in het vertragen van ontbossing, een belangrijke ontwikkeling in de aanloop naar de invoering van de EUDR. De Maleisische overheid heeft strikte maatregelen ingevoerd om ontbossing tegen te gaan, wat hun inspanningen in lijn brengt met de nieuwe EU-regelgeving. Deze erkenning van de EU kan leiden tot sterkere bilaterale relaties en nieuwe kansen voor handel en samenwerking op het gebied van duurzaamheid.

Lees het artikel “Ahead of EUDR, EU Praises Malaysia for Slowing Deforestation” (Wood Central, 21-05-2024, Engels)

EU en Indonesië evalueren vooruitgang gezamenlijke taskforce voor EUDR-implementatie

De Europese Unie en Indonesië hebben de voortgang geëvalueerd die de gezamenlijke taskforce heeft geboekt in de implementatie van de EU Deforestation Regulation (EUDR). Beide partijen erkennen de uitdagingen en benadrukken het belang van samenwerking om ontbossing effectief aan te pakken. De taskforce richt zich op het versterken van de wetshandhaving, verbeteren van monitoringcapaciteiten en het ondersteunen van lokale gemeenschappen om duurzame praktijken te bevorderen.

Lees het artikel “EU and Indonesia take stock of progress made by the Joint Task Force to implement the EU Deforestation Regulation” (European Commission, 21-05-2024, Engels)

Vijf belangrijkste uitdagingen van de EUDR voor Indiase exporteurs

De invoering van de EU Deforestation Regulation (EUDR) brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor Indiase exporteurs. Deze regelgeving vereist dat producten die de EU binnenkomen, vrij zijn van ontbossing, wat exporteurs dwingt om hun toeleveringsketens aan te passen. De belangrijkste uitdagingen zijn het voldoen aan nieuwe traceerbaarheidseisen, het verhogen van de transparantie, het voldoen aan strikte documentatievereisten, het investeren in duurzame productiepraktijken en het navigeren door complexe nalevingsprocedures. De aanpassing aan deze regels vraagt om aanzienlijke inspanningen en investeringen van Indiase bedrijven om hun export naar de EU veilig te stellen.

Lees het artikel “The EU Deforestation Regulation (EUDR): 5 Key Challenges for Indian Exporters” (Research and Ranking, 21-05-2024, Engels)

EU en Indonesië werken samen aan de implementatie van de EUDR

De Europese Unie en Indonesië hebben hun samenwerking versterkt om de EU Deforestation Regulation (EUDR) effectief te implementeren. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van de wetshandhaving, het versterken van monitoringmechanismen en het ondersteunen van duurzame praktijken in de landbouw en bosbeheer. Beide partijen benadrukken het belang van deze gezamenlijke inspanningen om ontbossing tegen te gaan en milieubescherming te waarborgen. Dit partnerschap is een belangrijke stap in de richting van wereldwijde duurzaamheid en milieubehoud.

Lees het artikel “EU and Indonesia cooperate to implement the EU Deforestation Regulation” (European Interest, 21-05-2024, Engels)

Deadline EUDR voor verpakkingsindustrie nadert: duurzame toeleveringsketens essentieel

Met de naderende deadline voor de EU Deforestation Regulation (EUDR) staan verpakkingsbedrijven onder druk om hun toeleveringsketens te verduurzamen. Deze regelgeving, die eind van het jaar van kracht wordt, vereist dat alle producten die de EU binnenkomen vrij zijn van ontbossing. Bedrijven moeten nu snel handelen om hun leveranciers te controleren en te zorgen voor naleving van de nieuwe regels. Het niet voldoen aan deze vereisten kan leiden tot aanzienlijke boetes en handelsbeperkingen.

Lees het artikel “Packaging companies face EUDR deadline, need sustainable supply chains” (Packaging Gateway, 2024, Engels)

EU ontbossingsverordening treedt in december in werking, impact op Europese verpakkingsbedrijven

De EU Deforestation Regulation (EUDR) wordt in december van dit jaar van kracht, wat aanzienlijke gevolgen zal hebben voor Europese verpakkingsbedrijven. Deze regelgeving vereist dat alle producten die de EU binnenkomen, ontbossingsvrij zijn, waardoor bedrijven hun toeleveringsketens moeten aanpassen. Dit betekent dat verpakkingsbedrijven hun leveranciers moeten screenen en moeten voldoen aan strikte traceerbaarheids- en documentatievereisten om te voorkomen dat ze worden getroffen door handelsbeperkingen of boetes.

Lees het artikel “EU deforestation regulation takes effect this December, affecting European packaging companies” (Canadian Packaging, 21-05-2024, Engels)

Vertragingen bij EU ontbossingsregels kunnen ‘massale’ vernietiging van het Amazonegebied veroorzaken, waarschuwen NGO’s

Niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) waarschuwen dat vertragingen bij de implementatie van de EU Deforestation Regulation (EUDR) kunnen leiden tot massale vernietiging van het Amazonegebied. Ze roepen op tot snelle en strikte handhaving van de regels om te voorkomen dat waardevolle bossen worden vernietigd. Deze vertragingen kunnen de inspanningen om ontbossing tegen te gaan ernstig ondermijnen en leiden tot onherstelbare schade aan het milieu.

Lees het artikel “Delays to EU deforestation rules risk ‘massive’ destruction of Amazon, NGOs warn” (ENDS Europe, 21-05-2024, Engels)

FHP blijft gekant tegen de EUDR

De Oostenrijkse Federatie van Houtproducenten (FHP) blijft zich verzetten tegen de EU Deforestation Regulation (EUDR). Ze stellen dat de regelgeving een onevenredige belasting legt op de houtindustrie en aanzienlijke economische nadelen met zich meebrengt. FHP roept op tot herziening van de regels en pleit voor een evenwichtigere benadering die zowel milieubescherming als economische belangen in overweging neemt.

Lees het artikel “FHP lehnt EUDR weiterhin ab” (NÖ Wiener Forstverein, 21-05-2024, Duits)

Bioenergy Europe en andere organisaties uiten zorgen over EUDR-informatiesysteem

Bioenergy Europe en andere organisaties hebben hun zorgen geuit over het informatiesysteem dat wordt gebruikt voor de EU Deforestation Regulation (EUDR). Ze stellen dat het systeem complex is en aanzienlijke administratieve lasten met zich meebrengt. De organisaties pleiten voor vereenvoudigingen en verbeteringen om ervoor te zorgen dat bedrijven efficiënt kunnen voldoen aan de regelgeving zonder onnodige bureaucratische hindernissen.

Lees het artikel “Bioenergy Europe and other organisations share concerns on the EUDR information system” (Bioenergy Europe, 21-05-2024, Engels)

Duitse Bundesrat stelt resolutie voor over ontbossingsvrije toeleveringsketen

Op 17 mei 2024 heeft de Duitse Bundesrat een resolutie aangenomen met betrekking tot een ontbossingsvrije toeleveringsketen. Deze resolutie benadrukt dat extra zorgvuldigheidsmaatregelen voor grondstoffen en producten uit landen met een laag ontbossingsrisico geen verbetering van de wereldwijde ontbossingssituatie opleveren. Daarnaast blijven er veel onbeantwoorde vragen over de implementatie tegen de deadline van 30 december 2024, zoals de juridische gevolgen en de uitvoering van controles. De testfase heeft significante gebreken aangetoond, wat de haalbaarheid van de verordening in twijfel trekt en aanzienlijke belasting voor de houtverwerkende industrie voorspelt. De Bundesrat pleit daarom voor een verlenging van de implementatietermijnen en minder bureaucratie voor producenten in laagrisicolanden.


Bekijk de video “Die #EUDR im Bundesrat - Entschließungsantrag zur entwaldungsfreien Lieferkette verabschiedet…” (Bundesrat, 17-05-2024, Duits).

EUDR-informatiesysteem nog niet klaar om aan eisen van goed functionerende toeleveringsketens te voldoen

Het European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) waarschuwt dat het informatiesysteem voor de EU Deforestation Regulation (EUDR) nog niet klaar is om aan de eisen van goed functionerende toeleveringsketens te voldoen. Het huidige systeem heeft te maken met aanzienlijke tekortkomingen op het gebied van dataverzameling, traceerbaarheid en transparantie, wat kan leiden tot inefficiënties en nalevingsproblemen voor bedrijven. ETRMA roept op tot verbeteringen om ervoor te zorgen dat bedrijven hun verplichtingen onder de EUDR effectief kunnen nakomen.

Lees het artikel “EUDR information system not yet on track to meet requirements of properly functioning supply chains” (ETRMA, 22-05-2024, Engels)

FGV Direito Rio lanceert digitaal platform over Europese antidesmatting regelgeving

De Braziliaanse universiteit FGV Direito Rio heeft een digitaal platform gelanceerd dat gericht is op de Europese antidesmatting regelgeving, de EUDR. Dit platform biedt informatie en hulpmiddelen aan bedrijven en belanghebbenden om hen te helpen voldoen aan de nieuwe regels die bedoeld zijn om ontbossing te verminderen. Het initiatief komt op een moment dat bedrijven wereldwijd zich moeten aanpassen aan strengere milieuwetten en biedt een waardevolle bron van informatie en ondersteuning.

Lees het artikel “FGV Direito Rio lança plataforma digital sobre norma europeia de antidesmatamento” (Migalhas, 22-05-2024, Portugees)

Groene economie - Wat bewerkstelligen de duurzaamheidswetten?

Dit artikel op Lebensmittelpraxis.de bespreekt de impact van duurzaamheidswetgeving op de economie. De focus ligt op de nieuwe EU-wetten zoals de EUDR en hun effecten op bedrijven, met name in de voedingsmiddelensector. Bedrijven moeten nu meer verantwoording afleggen over hun milieu-impact en transparanter zijn in hun toeleveringsketens. De wetten dwingen bedrijven tot duurzamere praktijken, maar brengen ook nieuwe uitdagingen en kosten met zich mee. De overgang naar een groene economie vereist aanpassingen en investeringen, maar kan ook leiden tot innovatie en nieuwe marktkansen.

Lees het artikel “Grünes Wirtschaften - Was bewirken die Nachhaltigkeitsgesetze?” (Lebensmittelpraxis.de, 22-05-2024, Duits)

Opinie: Oproep aan Mondelez om klimaat- en mensenrechtenacties te verbeteren

In een opiniestuk op Crain’s Chicago Business wordt Mondelez opgeroepen om zijn beleid inzake klimaat en mensenrechten te verbeteren. De schrijver benadrukt dat het bedrijf, een van de grootste voedingsmiddelenproducenten ter wereld, een belangrijke rol kan spelen in de bestrijding van klimaatverandering en het bevorderen van mensenrechten. Er wordt gepleit voor meer transparantie en concrete acties om de negatieve impact op het milieu en de samenleving te verminderen.

Lees het artikel “Opinion: A call for Mondelez to clean up act on climate, human rights” (Crain’s Chicago Business, 22-05-2024, Engels)

Houtindustrie Oostenrijk in moeilijkheden in uitdagende omgeving

De Oostenrijkse houtindustrie kampt met een terugval in een moeilijke economische omgeving. Volgens het Fachverband der Holzindustrie Österreichs heeft de sector te maken met dalende vraag en stijgende kosten, wat resulteert in lagere winstmarges en productievolumes. De industrie moet zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en strengere milieuwetgeving, zoals de EU Deforestation Regulation (EUDR), wat extra druk legt op de bedrijfsvoering.

Lees het artikel “Holzindustrie Österreichs mit Rückgang in schwierigem Umfeld” (Fachverband der Holzindustrie Österreichs, 23-05-2024, Duits)

Due Diligence Toolkit | Preferred by Nature

Preferred by Nature biedt een Due Diligence Toolkit aan om bedrijven te helpen voldoen aan de EU Deforestation Regulation (EUDR). Deze toolkit bevat richtlijnen, best practices en hulpmiddelen om bedrijven te ondersteunen bij het opzetten van verantwoorde toeleveringsketens. Door gebruik te maken van deze toolkit kunnen bedrijven beter voldoen aan de strenge eisen van de EUDR en bijdragen aan de bestrijding van ontbossing wereldwijd.

Lees het artikel “Due Diligence Toolkit” (Preferred by Nature, 2024, Engels)

BVDM ondersteunt initiatief van de Bondsraad voor uitstel van de EU-ontbossingsverordening

De Bundesverband Druck und Medien (BVDM) steunt het initiatief van de Duitse Bondsraad om de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) uit te stellen. De BVDM waarschuwt dat de huidige tijdlijn bedrijven onvoldoende tijd geeft om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, wat kan leiden tot aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketen en hogere kosten. De organisatie pleit voor een langer overgangsperiode om bedrijven de gelegenheid te geven de nodige aanpassingen door te voeren zonder economische schade.

Lees het artikel “BVDM unterstützt Initiative des Bundesrates zum Aufschub der EU-Verordnung gegen Entwaldung” (Verbaende.com, 22-05-2024, Duits)

Analyse EU-ontbossingsverordening door Südwind

Südwind heeft een analyse gepubliceerd over de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Het document biedt een gedetailleerde analyse van de verordening, de doelstellingen en de verwachte impact op zowel het milieu als de industrie. Südwind benadrukt de noodzaak van de EUDR om ontbossing wereldwijd tegen te gaan en verduidelijkt veel voorkomende misvattingen over de regelgeving. De analyse onderstreept ook de uitdagingen en kansen die de verordening met zich meebrengt voor bedrijven en overheden.

Lees het artikel “Faktencheck zur EU Entwaldungsverordnung” (Südwind, 22-05-2024, Duits)

BDSI waarschuwt voor aanzienlijke kostenstijging door EUDR

De Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) waarschuwt dat de nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR) zal leiden tot een significante stijging van de kosten voor de zoetwarenindustrie. De regelgeving vereist dat alle producten die de EU binnenkomen vrij zijn van ontbossing, wat bedrijven dwingt tot dure aanpassingen in hun toeleveringsketens en strikte nalevingsprocedures. De BDSI roept op tot meer ondersteuning en een realistische implementatietijdlijn om de economische impact te minimaliseren.

Lees het artikel “23.05.2024: BDSI / EUDR - Süßwarenindustrie warnt vor deutlichem Kostenschub” (Vending Spiegel, 23-05-2024, Duits)

Hout


Zorgen over uitdagingen EUDR voor pulp-, papier- en drukindustrieën

De nieuwe EUDR-regelgeving roept bezorgdheid op binnen de pulp-, papier- en drukindustrieën vanwege de strenge nalevingseisen. Deze sectoren worden geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij het waarborgen van de traceerbaarheid en het bewijzen van de ontbossingsvrije oorsprong van hun grondstoffen. Dit kan leiden tot verhoogde kosten en administratieve lasten, wat de concurrentiepositie van bedrijven kan beïnvloeden. Er wordt gepleit voor meer ondersteuning en duidelijke richtlijnen om aan de EUDR-eisen te voldoen zonder de bedrijfsprestaties te schaden.

Lees het artikel “Concerns rise over challenges posed by EUDR to pulp, paper and printing industries” (Fastmarkets, 23-05-2024, Engels).

Positieve groei van Vietnamese hout- en houtproductenexport in eerste vijf maanden

Vietnam heeft in de eerste vijf maanden van het jaar een positieve groei gezien in de export van hout en houtproducten. Deze groei wordt toegeschreven aan de stijgende vraag op de wereldmarkt en de naleving van internationale duurzaamheidsnormen, waaronder de EUDR. Vietnam heeft geïnvesteerd in duurzame productiemethoden en traceerbaarheid om de export naar de EU te vergemakkelijken. Dit toont aan dat naleving van de EUDR niet alleen een verplichting is, maar ook kansen biedt voor groei en marktaandeel.

Lees het artikel “Vietnam’s timber, wood product exports post positive growth in the first five months” (VietnamPlus, 23-05-2024, Engels).

Duurzaam bouwen met hout: Nieuwe EU-verordening maakt herkomst en teeltwijze transparant

De nieuwe EU-verordening maakt de herkomst en teeltwijze van hout transparanter, wat een stimulans is voor duurzaam bouwen. Deze regelgeving vereist gedetailleerde informatie over de herkomst van hout en de gebruikte landbouwmethoden om ontbossing te voorkomen. Dit zorgt voor meer vertrouwen bij consumenten en bevordert duurzaamheidsinitiatieven in de bouwsector. De verordening helpt de milieueffecten van houtgebruik te minimaliseren en bevordert de markt voor duurzaam geproduceerd hout.

Lees het artikel “Nachhaltig bauen mit Holz: Neue EU-Verordnung macht Herkunft und Anbauweise transparent” (Rheinische Anzeigenblätter, 23-05-2024, Duits).

Cacao


Panel pleit voor gedeeltelijke regulering van de cacaosector voor kwaliteit en andere aspecten

Een panel heeft gepleit voor gedeeltelijke regulering van de cacaosector om de kwaliteit en andere belangrijke aspecten te waarborgen. Deze stap wordt gezien als noodzakelijk om de concurrentiepositie van de sector te verbeteren en om ervoor te zorgen dat de cacao aan internationale normen voldoet. Het panel benadrukt de behoefte aan regelgeving die niet alleen de kwaliteit verbetert, maar ook duurzaamheid bevordert en kleine boeren beschermt. Dit initiatief kan bijdragen aan de stabiliteit en groei van de cacaosector.

Lees het artikel “Panel seeks partial regulation of cocoa sector for quality, others” (The Nation Newspaper, 23-05-2024, Engels).

Dreigende tekorten in de cacaovoorraden door systematische tekortkomingen in de EU-ontbossingsverordening

Er dreigen tekorten in de cacaovoorraden als gevolg van systematische tekortkomingen in de EU-ontbossingsverordening. Deze regelgeving stelt strenge eisen aan de traceerbaarheid en ontbossingsvrije herkomst van cacao, wat kan leiden tot bevoorradingsproblemen. Experts roepen op tot een pragmatische aanpak van de EU-commissie om de regelgeving aan te passen en zodoende de continuïteit van de cacaolevering te waarborgen. Een gebalanceerde benadering is nodig om zowel duurzaamheid als leveringszekerheid te garanderen.

Lees het artikel “Drohende Versorgungsengpässe bei Kakao durch systematische Mängel in der EU-Entwaldungsverordnung – Pragmatismus der EU-Kommission gefragt” (Verbaende.com, 23-05-2024, Duits).

Koffie


Uganda: hoe de koffiesector zich aanpast aan de EUDR

De koffiesector in Oeganda werkt actief aan het voldoen aan de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Lokale boeren en exporteurs nemen duurzame praktijken over en verbeteren de traceerbaarheid in hun toeleveringsketens om aan de strenge eisen van de EUDR te voldoen. Dit omvat investeringen in technologie en training om ervoor te zorgen dat de koffieproductie vrij is van ontbossing, wat Oeganda helpt om zijn cruciale toegang tot de Europese markt te behouden.

Lees het artikel “Uganda: così il settore del caffè si sta conformando all’Eudr” (Comunicaffe, 2024, Italiaans)

Verandering in de maak voor duurzame EU-koffie uit Honduras en Guatemala

De FAO benadrukt de inspanningen in Honduras en Guatemala om hun koffieproductie af te stemmen op de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Deze landen implementeren duurzame praktijken om ervoor te zorgen dat hun koffie voldoet aan de EUDR-normen. Deze verschuiving helpt niet alleen om bossen te behouden, maar opent ook nieuwe marktmogelijkheden in de EU voor koffieproducenten uit deze regio’s.

Lees het artikel “Change is brewing for sustainable EU coffee from Honduras and Guatemala” (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2024, Engels)

Koffie-importeurs haasten zendingen voor invoering van EU-ontbossingswet

Met de naderende invoering van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) haasten koffie-importeurs zich om zendingen voor de deadline te versturen. Importeurs maken zich zorgen over mogelijke vertragingen en verhoogde kosten in verband met de nieuwe nalevingsvereisten. Deze toename in zendingen weerspiegelt de dringende inspanningen van de industrie om zich aan te passen aan de komende regelgeving.

Lees het artikel “Coffee Importers Rush Shipments Ahead of EU Deforestation Law” (Devdiscourse, 2024, Engels)

Koffiehandelaren versnellen zendingen voor invoering van EU-ontbossingswet, zegt ICO

Volgens de [International Coffee Organization(https://icocoffee.org/)] (ICO) versnellen koffiehandelaren hun zendingen naar Europa in afwachting van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Deze haast is bedoeld om logistieke uitdagingen en nalevingskosten te vermijden die gepaard gaan met de nieuwe regelgeving, die vereist dat geïmporteerde koffie in de EU vrij is van ontbossing.

Lees het artikel “Coffee traders speed up shipments before EU deforestation law, says ICO” (GMA News Online, 2024, Engels)

Wereldwijde grondstoffen stijgen voorafgaand aan $2,5 miljard EUDR-nalevingskosten

De naderende EU-ontbossingsverordening (EUDR) zorgt voor een significante toename van wereldwijde grondstoffenverzendingen, met de focus op het vermijden van toekomstige nalevingskosten die worden geschat op $2,5 miljard. Bedrijven haasten zich om ervoor te zorgen dat hun producten de EU bereiken voordat de regelgeving van kracht wordt, wat de uitgebreide economische impact en logistieke uitdagingen van de nieuwe regels benadrukt.

Lees het artikel “Global Commodities Surge Ahead of $2.5b EUDR Compliance Bomb” (Wood Central, 2024, Engels)

Dak Lak-bedrijven vieren leidende EUDR-conforme koffieproductie

In Dak Lak, Vietnam, hebben lokale bedrijven hun leidende positie in de productie van EUDR-conforme koffie gevierd. Deze ceremonie markeert een belangrijke mijlpaal in de afstemming op de strenge ontbossingsvrije eisen van de EU, waardoor hun koffie geëxporteerd kan blijven worden naar de lucratieve Europese markt.

Lees het artikel “Dak Lak enterprises’ ceremony for leading EUDR-compliant coffee production” (SIMEXCO DAKLAK, 2024, Engels)

Ethiopian Airlines halveert verzendkosten voor koffie, mikken op cafeïneboost in Azië en het Midden-Oosten

Ethiopian Airlines heeft de verzendkosten voor koffie gehalveerd om de export naar Azië en het Midden-Oosten te stimuleren. Deze stap is bedoeld om de koffiesector van het land te ondersteunen, die zich aanpast aan nieuwe regelgeving zoals de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Lagere verzendkosten zullen de concurrentiepositie van Ethiopische koffie in deze regio’s verbeteren.

Lees het artikel “Ethiopian Airlines Slashes Coffee Shipping Costs By Half, Aiming for a Caffeinated Boost in Asia, the Middle East” (allAfrica.com, 2024, Engels)

Brazilië is klaar voor de EU-ontbossingsverordening voor ontbossingsvrije producten

Brazilië heeft aangekondigd klaar te zijn om te voldoen aan de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Het land heeft strenge maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat zijn producten, waaronder koffie, voldoen aan de ontbossingsvrije normen die de EU vereist. Deze proactieve benadering is bedoeld om de exportvolumes van Brazilië naar de Europese markt te handhaven en duurzame praktijken te bevorderen.

Lees het artikel “Brasil está pronto para Regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento” (Santa Portal, 2024, Portugees)

Colombia Koffierapport: Productie neemt toe naarmate EUDR nadert

Naarmate de EU-ontbossingsverordening (EUDR) nadert, verhoogt Colombia zijn koffieproductie. De koffiesector van het land werkt eraan te voldoen aan de nieuwe regelgeving, die certificering vereist dat geïmporteerde koffie in de EU vrij is van ontbossing. Deze productie toename weerspiegelt de inspanningen van Colombia om zijn marktaandeel in Europa te behouden door te voldoen aan de EUDR-vereisten.

Lees het artikel “Colombia Coffee Report: Production Increases as EUDR Approaches” (Daily Coffee News by Roast Magazine, 24-05-2024, Engels)

Palmolie


Dialoog over duurzame palmolie wijst de weg naar klimaatvriendelijke oplossingen

Tijdens de recente Sustainable Palm Oil Dialogue werden verschillende wegen naar klimaatvriendelijke oplossingen besproken. Deelnemers benadrukten het belang van samenwerking tussen industrieën, regeringen en maatschappelijke organisaties om de milieu-impact van palmolieproductie te verminderen. Innovatieve benaderingen zoals klimaatbewuste landbouwpraktijken en betere traceerbaarheid in de toeleveringsketen werden voorgesteld als cruciale stappen. Deze initiatieven zijn essentieel om de naleving van de EUDR te waarborgen en duurzame landbouw te bevorderen.

Lees het artikel “Sustainable Palm Oil Dialogue Charts Pathways Towards Climate-smart Solutions” (PR Newswire, 23-05-2024, Engels).

Soja


Eerste lading COFCO-sojameel voldoet aan de aankomende EU-ontbossingsverordening (EUDR) vereisten

De eerste lading sojameel van COFCO, die voldoet aan de aankomende EUDR-vereisten, is in Argentinië geladen voor verzending naar Europa. Deze zending is een belangrijke mijlpaal in het streven van COFCO naar duurzaamheid en naleving van strikte Europese regelgeving. Door de ontbossingsvrije productieprocessen te implementeren, speelt COFCO een cruciale rol in de bescherming van bossen en de bevordering van duurzame landbouwpraktijken.

Lees het artikel “First COFCO soymeal shipment aligned with upcoming EU Deforestation Regulation (EUDR) requirements loads in Argentina” (COFCO, 23-05-2024, Engels).

Rubber


Druk op geïmporteerd rubber en kleinschalige rubberproducenten

De EUDR stelt nieuwe eisen aan de import van rubber, wat vooral de kleinschalige rubberproducenten treft. De regelgeving is bedoeld om ontbossing tegen te gaan, maar leidt tot extra administratieve lasten voor producenten. Dit kan de concurrentiepositie van kleine boeren verzwakken en hun inkomen negatief beïnvloeden. Er is behoefte aan ondersteuning om te voldoen aan de nieuwe eisen en tegelijkertijd duurzame productie te waarborgen.

Lees het artikel “EUDR puts pressure on imported rubber and smallholder rubber” (Vietnam Agriculture, 20-05-2024, Engels).

EU-delegatie beoordeelt EUDR-naleving in Sri Lankaanse rubberproductie

Een delegatie van de EU heeft de EUDR-naleving van de Sri Lankaanse rubberproductie onder de loep genomen. De focus lag op duurzame praktijken en de naleving van de regelgeving om ontbossing te voorkomen. De evaluatie biedt inzicht in de uitdagingen en successen van de implementatie van EUDR in de rubbersector, wat essentieel is voor toegang tot de EU-markt.

Lees het artikel “EU delegation reviews Sri Lanka rubber production EUDR-compliance” (EconomyNext, 20-05-2024, Engels).

Yokohama implementeert RubberWay Geo-Mapping voor duurzame rubberinkoop

Yokohama heeft het RubberWay Geo-Mapping-systeem geïmplementeerd om de duurzame inkoop van natuurlijk rubber te verbeteren. Dit systeem helpt bij het traceren van de herkomst van rubber en het waarborgen van naleving van milieunormen, waaronder de EUDR. Het initiatief ondersteunt de inspanningen om ontbossingsvrije toeleveringsketens te creëren en de duurzaamheid van de productie te waarborgen.

Lees het artikel “RubberWay Geo-Mapping implemented by Yokohama for sustainable natural rubber procurement” (Tire Technology International, 20-05-2024, Engels).

Sri Trang levert EUDR-conform rubber aan bandenfabrikanten

Sri Trang heeft EUDR-conform rubber geleverd aan zijn bandenklanten. Door te voldoen aan de strikte EU-regelgeving over ontbossingsvrije producten, zorgt het bedrijf ervoor dat hun rubberproductie milieuvriendelijk en duurzaam is. Dit stelt hen in staat om concurrerend te blijven op de Europese markt, waar duurzaamheidseisen steeds strenger worden.

Lees het artikel “Sri Trang delivers EUDR-compliant rubber to tyre customers” (Rubber Journal Asia, 20-05-2024, Engels).

Rund


Ontbossing: “wees alert, niet gealarmeerd”

Tijdens het Beef 2024 Event was ontbossing een belangrijk onderwerp van discussie. De Europese Unie heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2025 zeven producten, waaronder rundvlees, niet meer verkocht mogen worden als deze zijn geproduceerd op land dat is ontbost na 2020. Dit plaatst de focus op de definitie van wat precies een ‘bos’ is en wat ‘ontbossing’ inhoudt.

Dr. Stephen Wiedemann van Integrity Ag benadrukte dat hoewel de EU-regelgeving zorgwekkend lijkt, er belangrijke uitzonderingen zijn die de impact op de Australische veeteelt beperken. De regelgeving sluit land dat voornamelijk voor landbouw of stedelijk gebruik is uitgesloten. Dit betekent dat de huidige landbouwpraktijken niet het primaire doelwit zijn van de EUDR.

Echter, de regelgeving legt wel een zware verantwoordelijkheid op verwerkers, die due diligence moeten toepassen om te bevestigen dat hun toeleveringsketens ontbossingsvrij zijn. Dit vereist uitgebreide traceerbaarheid en kan aanzienlijke administratieve lasten met zich meebrengen.

Dr. Wiedemann benadrukte ook de voordelen van Australië’s geavanceerde traceerbaarheidssysteem, waardoor de industrie beter kan voldoen aan de internationale eisen.

Lees het artikel “Deforestation: ‘be alert, not alarmed’” (Beef Central, 22-05-2024, Engels).

Gerelateerde artikelen:

Wilt u informatie over de EUDR?

Neem dan hieronder contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^