EUDR Wat bedrijven moeten weten

 
EUDR Wat bedrijven moeten weten

De EU Ontbossingsregulering (EUDR) is een belangrijk beleidsinstrument gericht op het elimineren van ontbossing uit de toeleveringsketens van bedrijven die opereren binnen de Europese Unie. Deze regelgeving verplicht bedrijven om te verifiëren en aan te tonen dat hun producten, zoals hout maar ook soja en palmolie, niet bijdragen aan nieuwe ontbossing vanaf een vastgestelde datum. Het belang van deze regelgeving in de strijd tegen klimaatverandering is significant. Het helpt de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, biodiversiteit te behouden, en draagt bij aan het voldoen aan internationale milieudoelstellingen zoals de Overeenkomst van Parijs.

Invloed op handel

De EU Ontbossingsregulering (EUDR) heeft een aanzienlijke invloed op de handel in bepaalde goederen binnen de Europese Unie, met name producten die betrokken zijn bij ontbossing, zoals hout, palmolie, soja, vee, cacao, koffie en rubber. Het is niet uitgesloten dat hier nog meer producten aan worden toegevoegd. Door bedrijven te verplichten de herkomst van deze producten te traceren en te verifiëren dat ze niet bijdragen aan nieuwe ontbossing, beoogt de EUDR de milieueffecten van de EU-handel te verminderen. Dit kan leiden tot veranderingen in toeleveringsketens en mogelijk hogere kosten voor naleving, maar ook tot kansen voor duurzamere praktijken.

Belangrijkste eisen van EUDR

De EUDR eist dat bedrijven een due diligence-proces implementeren om te waarborgen dat hun producten en toeleveringsketens voldoen aan de ontbossingsvrije criteria vastgesteld door de EU. Dit proces omvat het systematisch beoordelen, monitoren en rapporteren van de naleving van de regelgeving. De traceerbaarheidsvereisten onder de EUDR verplichten bedrijven om gedetailleerde informatie bij te houden over de oorsprong van hun grondstoffen. Dit omvat het traceren van de geografische locatie en de productieketen, om te verzekeren dat de producten niet bijdragen aan nieuwe ontbossing na 2020. Bedrijven zijn verplicht om regelmatig verslag uit te brengen over hun naleving van de EUDR-eisen. Bij niet-naleving kunnen bedrijven te maken krijgen met boetes en andere sancties.

Aanpassing aan nieuwe regels

Bedrijven moeten hun supply chain management herzien om te voldoen aan de strikte due diligence- en traceerbaarheidseisen van de EUDR. Dit houdt in dat ze robuustere systemen voor gegevensverzameling en -analyse moeten implementeren om de herkomst en de productieprocessen van hun grondstoffen te documenteren en te controleren.

Uitdagingen en kansen

De uitdagingen voor bedrijven variëren per industrie. Sectoren zoals de voedsel- en houtindustrie zullen aanzienlijke aanpassingen moeten maken in hun inkooppraktijken. Tegelijkertijd biedt de EUDR kansen voor innovatie in duurzaamheid en kan het leiden tot een verbeterde marktpositie voor bedrijven die zich als milieubewust en maatschappelijk verantwoord profileren. Bedrijven kunnen ook nieuwe markten aanboren die waarde hechten aan duurzame praktijken.

Uitvoering en handhaving

De EUDR voorziet in strikte toezichtsmechanismen, waarbij regelmatige controles en audits worden uitgevoerd om te verzekeren dat bedrijven zich houden aan de due diligence- en traceerbaarheidseisen. Bij niet-naleving kunnen bedrijven geconfronteerd worden met aanzienlijke boetes, die bedoeld zijn om naleving af te dwingen en een afschrikkend effect te hebben.

Rol van nationale overheden en EU-instanties

Nationale overheden zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de EUDR binnen hun rechtsgebieden en moeten zorgen voor handhaving en monitoring. EU-instanties spelen een coördinerende rol, stellen richtlijnen op, en bieden ondersteuning om uniformiteit in de toepassing van de regelgeving te garanderen. Toekomstige Ontwikkelingen Naarmate de implementatie van de EUDR vordert, kunnen we verdere verfijningen en uitbreidingen van de regelgeving verwachten. Dit kan betrekken op uitgebreidere lijsten van grondstoffen, strengere traceerbaarheidseisen, of meer gedetailleerde rapportageverplichtingen, als reactie op de effectiviteit en feedback van de huidige maatregelen.

Voorbereiding van bedrijven op toekomstige aanpassingen

Bedrijven doen er goed aan om flexibele systemen en processen te implementeren die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan nieuwe regelgevingseisen. Dit omvat investeringen in technologie voor gegevensbeheer en het opleiden van personeel in compliance. Verder is het belangrijk om actief deel te nemen aan industriële en overheidsdialogen om invloed uit te kunnen oefenen op toekomstige wetgevingsprocessen.

Gerelateerde artikelen:

Wilt u informatie over de EUDR?

Neem dan hieronder contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant