Voortgang implementatie EUDR NVWA

 
Voortgang implementatie EUDR NVWA

Dit is onderdeel van de voortgang in de implementatie van de Europese Unie Houtverordening (EUTR), die nu wordt uitgebreid met de nieuwe EUDR-regelgeving. De nadruk ligt op het versterken van de handhavingscapaciteit door dry-runs met bepaalde sectoren en landen te organiseren, om zo de naleving van deze regelgeving te waarborgen.

Er wordt meer duidelijkheid verschaft aan bedrijven in de houthandel over de vereisten van zorgvuldigheidseisen en de procedures voor het indienen van zorgvuldigheidsverklaringen. Bedrijven dienen een stelsel van zorgvuldigheidseisen op te stellen, inclusief informatie over verzameling, risico-analyse, en mitigerende maatregelen, en moeten een zorgvuldigheidsverklaring indienen. Dit systeem wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld waar nodig, met een bewaartermijn van documentatie van vijf jaar.

De implementatie omvat ook gedetailleerde richtlijnen voor de overgangsperiode van houtproducten. Voor producten geoogst vóór 29 juni 2023, is het moment van op de markt brengen bepalend voor de regelgeving waaraan moet worden voldaan. Producten geoogst na deze datum vallen onder de EUDR, tenzij ze voor 31 december 2024 op de markt zijn gebracht. Hierdoor is er een duidelijk kader geschapen voor bedrijven om aan de nieuwe regelgeving te voldoen en wordt de overgang voor bestaande houtproducten vergemakkelijkt.

De NVWA’s aanpak benadrukt het belang van duidelijke en haalbare stappen voor bedrijven om aan de nieuwe en strengere regelgeving te voldoen. Deze stappen zijn gericht op het bevorderen van duurzaamheid en het tegengaan van illegale houtkap, in lijn met de bredere EU-doelstellingen voor milieubescherming en duurzame handel .

Gerelateerde artikelen:

Wilt u informatie over de EUDR?

Neem dan hieronder contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant