FSC®/PEFC™ dekt niet altijd alle risico bij import buiten europa

In het kader van uw EUTR zorgplichtsysteem willen wij u graag wijzen op het volgende rapport m.b.t. fraude bij FSC® gecertificeerde Chinese multiplex fabrikanten: klik voor het rapport. Hoewel het rapport al ruim een jaar oud is, heeft het onlangs nog geleid tot onaangename situaties bij import vanuit China naar Nederland. De FSC status van het product borgt de risico’s niet voldoende, waardoor aanvullende mitigerende maatregelen nodig zijn. Overigens geldt dit niet alleen voor China; aanvullende mitigerende maatregelen zijn altijd nodig in landen waar sprake is van corruptie! (zie de meest recente Corruptie Perceptie Index)

Mocht u gerelateerde importen hebben, dan informeren wij u graag over de situatie. Ook wanneer u niet direct gerelateerde importen heeft, is dit rapport een goed voorbeeld waarom private certificeringsschema’s als FSC en PEFC geen ‘green lane’ vormen. U dient altijd bedacht te zijn op (nieuw ontstane) risico’s en tijdig mitigerende maatregelen te treffen.

Zorg er daarnaast ook altijd voor dat u beschikt over informatie betreffende de houtsoort. Dit is vanuit de EUTR verplicht, maar het FSC systeem voorziet hier niet automatisch in.

Heeft u vragen met betrekking tot uw DDS, of wilt u weten of uw DDS de risico’s voldoende dekt, neem dan contact op met IEB.

Vragen DDS

We nemen spoedig contact met u op

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top