Regeling Groenprojecten

U bent in het bezit van een groencertificaat (FSC en of PEFC certificaat). Dan kan uw klant in bepaalde gevallen daar financieel voordeel uit halen.

In geval van verbouw(renovatie) of nieuw bouw kan men gebruik maken van de Regeling Groenprojecten.

Wat betekent dit?
Uw klant kan bij de aan deze regeling aangesloten bank een korting op het rentetarief krijgen.
hiervoor moet het aan de volgende 3 voorwaarde voldoen:

  1. Woning moet een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van ≤ 0,26 of ≤ 0 hebben.
  2. Het toegepaste hout moet 100% duurzaam zijn (FSC/PEFC)
  3. De groenverklaring moet uiterlijk 6 maanden na de start van de bouw (grondwerkzaamheden) zijn aangevraagd.

Wat heeft de klant eraan?
Het rentetarief van de hypotheek is lager dan het reguliere tarief van de bank. Dit kan oplopen tot 0,5 % gedurende een looptijd van 10 jaar.

Wat heeft u eraan?
Doordat u de klant op deze mogelijkheid wijst kan het zijn dat de klant een financieel voordeel haalt uit het feit dat ze met u zaken doet. Hiervoor hoeft u het project alleen aan te melden bij register groenverklaringen. (
www.registergroenverklaringen.nl) (hier zijn kosten aan verbonden van € 85,- per project)

Wellicht kan u hiervan melding maken bij het opstellen van een offerte.

Met een kleine investering van €85,- en de keuze op u als leverancier kan de klant zichzelf, onder aan de streep, kosten besparen. Hierdoor werkt u niet alleen mee aan een beter milieu maar ook aan de besparing van kosten voor uw klant.
Mocht u nog vragen hebben omtrent het onderwerp Regeling Groenprojecten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top