Gedurende deze audits zijn alle activiteiten van de groepsbeheerder beoordeeld die binnen de
scope van dit certificaat vallen, om te bevestigen dat aan de relevante criteria uit de van toepassing
zijnde standaarden voldaan wordt die samen het Nederlandse PEFC bossysteem vormen.
Daarnaast is middels een steekproef een gedeelte van de groepsdeelnemers gecontroleerd.
Datum audit: 18 november 2019 door Sander van Riel auditor SKH

2019-11-18 – RAP 3.0_PCSN – hoofdkantoor IEB (samenvatting) 

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top