• Home
 • PEFC Certificeringen

PEFC™ Certificeringen

Wat is een PEFC Certificering?

PEFC™ is wereldwijd een onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. PEFC™ is ontstaan door participatie van kleine boseigenaren en de hout- en papierindustrie. Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd.

PEFC™

PEFC is uniek bij het zetten van de hoogste normen, criteria en eisen voor duurzaam bosbeheer en een duurzame handelsketen. Het PEFC-keurmerk geeft jou de garantie dat hout- en papierproducten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn en dat je bijdraagt aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie. 

Wij zijn graag uw groepsmanager in PEFC certificering

IEB is bij de groepscertificering FSC® en/of PEFC™ overkoepelend groepsbeheerder of groepsmanager. Alle groepsleden krijgen in de basis dezelfde licentie- en CoC-code als de groepsmanager. Uw CoC-code krijgt echter een toevoeging van twee letters zodat uw certificaat uniek is voor uw bedrijf

PEFC certificering

IEB begeleidt houthandel, timmerindustrie, bouw, hoveniers, schilders, grafische sector, drukkerijen, woningcorporaties, interieurbouwers en houtzagerijen bij het behalen van een PEFC certificaat (keurmerk voor duurzaam bosbeheer).

Duurzaam inkopen

Sinds 2010 streeft de overheid (en daarmee gemeenten, provincies, waterschappen en woningcorporaties) naar een duurzaam inkoopbeleid. Dat wil zeggen dat al het in te kopen, en bij aanbestedingen toegepaste hout 100% duurzaam moet zijn. Dit heeft geleid tot een forse toename van de vraag naar aantoonbaar duurzaam hout.
Wereldwijd zijn er twee grote keurmerken voor hout (-producten): FSC® en PEFC™. FSC® en PEFC™ zijn Chain of Custody certificeringen (CoC).

Wanneer komt u in aanmerking voor PEFC groepscertificering?

U komt in aanmerking voor PEFC groepscertificering als uw bedrijf voldoet aan deze voorwaarden:

 • Maximaal 50 FTE;
 • Een maximale jaaromzet van negen miljoen Zwitserse Frank (7,5 miljoen Euro).

  In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van indivdueel certificering

Certificering: wat moet er allemaal gebeuren? 

Wij staan als groepsmanager klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het behalen en behouden van uw PEFC-certificaat. Wij nemen u veel werk uit handen, maar u dient zelf wel de interne traceerbaarheid van uw duurzame product te zorgen door middel van registratie. Hieronder leest u wat dit voor u betekent:

 • Koop uw hout bij het juiste bedrijf in. Bij de bedrijven die geregistreerd zijn kunt u hout PEFC gecertificeerd hout, papier of houtproducten inkopen. Bedrijven welke gecertificeerd zijn kunt u vinden in de database van PEFC™;
 • Controleer de inkoopdocumenten: kijk op de afleverbon, de pakbon en de factuur of het juiste CoC-nummer en juiste claim zijn vermeld;
 • Voorkom vermenging in uw voorraad: tijdens het op voorraad houden van hout moet vermenging (van gecertificeerd hout en niet-gecertificeerd hout) voorkomen worden (bijvoorbeeld door het gescheiden te bewaren of te merken). Tenzij u alleen maar PEFC gecertificeerd hout heeft ingekocht;
 • Vermeld het juiste CoC nummer en de juiste claim op uw afleverdocumenten en verkoopdocumenten;
 • Stel een jaarlijks volume-overzicht op: u moet kunnen aantonen dat er niet meer gecertificeerd hout is verkocht dan dat er is ingekocht;
 • Vanzelfsprekend moet uw bedrijf voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving (RI&E, EUTR).

Wat is de Chain of Custody (CoC)? 

Om te garanderen dat het gecertificeerde hout(product) uit duurzaam beheerde bossen komt is de Chain of Custody (CoC) opgezet. In de Chain of Custody zorgen alle bedrijven voor traceerbaarheid van de PEFC-gecertificeerde producten binnen hun bedrijf. Een jaarlijkse audit, uitgevoerd door IEB, garandeert dat de handelsketen gecontroleerd en gesloten is.

Let op: Alléén als u in het bezit bent van het CoC certificaat, bent u gerechtigd hout(producten) met de bijbehorende FSC en/of PEFC claim te leveren of door te verkopen!

Hoe verloopt de procedure?

Na ondertekening van het contract wordt op uw bedrijf een nulmeting uitgevoerd. Hierbij wordt de werkwijze met betrekking tot PEFC gecertificeerde producten vastgesteld. Er wordt aandacht geschonken aan: inkoop, productie, opslag, offerte, facturatie en uitlevering. Met de verkregen informatie wordt een bedrijfsspecifiek handboek gemaakt. Uw medewerkers worden geïnstrueerd. IEB meldt u aan bij NEPCon, waarna een uniek certificaatnummer wordt uitgegeven.

Hoe verloopt de audit?

Tussen de elfde en dertiende maand na de PEFC-certificering zal de eerste jaarlijkse audit worden gehouden. Tijdens deze audit wordt de PEFC-werkwijze binnen uw bedrijf gecontroleerd. Bij eventuele tekortkomingen wordt een verbeterplan opgesteld. De audit wordt vervolgens ieder jaar uitgevoerd, óók als er in de tussenliggende periode onverhoopt geen PEFC-projecten zijn geweest. Voor een audit kunt u het beste 2 uur reserveren.


Klik hier om een vrijblijvende offerte op te vragen voor 1 of 2 keurmerken (FSC® en/of PEFC™).