Wat is de EUTR?

EUTR is de afkorting voor de Europese Houtverordening (of European Timber Regulation – 995/2010). Deze Europese verordening verbiedt het op de markt brengen van illegaal gekapt hout. Vanaf 3 maart 2013 moeten alle bedrijven binnen de EU die in aanraking komen met de handel in hout, houtvezel, of producten daarvan, voldoen aan een aantal eisen die binnen de EUTR worden gesteld. De EUTR maakt onderscheid tussen bedrijven die het hout voor het eerst op de Europese markt brengen (Marktdeelnemers) en bedrijven die het product verder verhandelen (Handelaren).

EUTR: Marktdeelnemers/Operators

Bedrijven die het product voor het eerst op de Europese markt zetten, in de praktijk is dit vaak de importeur, maar dit kan bijvoorbeeld ook een lokaal kapbedrijf zijn, hebben een zorgplicht om aan te tonen dat het product niet illegaal gekapt of -verhandeld is. Hiervoor is het hebben en hanteren van een Stelsel van Zorgvuldigheidseisen (in het Engels: Due Diligence System, DDS) verplicht gesteld. Het DDS behandeld o.a. welke informatie verzameld wordt en op welke manier, de risico beoordeling en risico mitigerende maatregelen. Voor elk product waarop de EUTR van toepassing is, dient het risico op illegale kap en -handel verwaarloosbaar te zijn op het moment dat het op de markt wordt gezet.

EUTR: Handelaren/Traders

Ook aan bedrijven verderop in de handelsketen stelt de EUTR eisen. Dit betreft voornamelijk de registratie van uw ingekochte en verkochte producten. De zorgplicht geldt niet voor deze groep, echter is het wel van belang dat u zekerheid hebt over de legale herkomst van de door u ingekochte producten. Wanneer uw leverancier niet voldoet aan de EUTR vereisten, kan u met gevolgschade geconfronteerd worden.

Handhaving

In Nederland ziet de NVWA toe op de handhaving van de EUTR. Controle vindt plaats op basis van op risico gebaseerde steekproeven en meldingen. Aangezien een overtreding van de EUTR een economisch delict is, zullen bij het niet voldoen aan de vereisten sancties opgelegd worden. Deze sancties variëren van het opleggen van dwangsommen (Last onder Dwangsom, LoD), inbeslagname, intrekking van handelsbevoegdheid tot gevangenisstraf.

Wat doet IEB voor de EUTR?

IEB is al sinds 2012 nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de EUTR in Nederland. Wij bieden diverse diensten op het gebied van de EUTR. Zo kan IEB u helpen met het opzetten en onderhouden van uw DDS, de risico beoordeling en risico mitigerende maatregelen (zie: EUTR begeleiding door IEB). IEB is ook de aangewezen partij om leveranciersaudits uit te voeren in het land van herkomst (zie: EUTR leveranciersaudit door IEB). Indien u uw DDS wilt laten toetsen dan kunt u IEB inschakelen voor een EUTR Bedrijfscheck. Als uit de check blijkt dat u aan alle vereisten voldoet en u alle maatregelen op de ingevoerde producten heeft toegepast, ontvangt u hiervan een verklaring van IEB. Met deze verklaring kunt u aan uw klanten aantonen dat u aan de EUTR voldoet (zie: EUTR bedrijfscheck door IEB).

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top