Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb)

Het doel van deze nieuwe wet – welke ingaat op één januari 2022 – is meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Het huidige bouwbesluit wordt opgenomen in de Wkb. Alle gebouwen, ook niet vergunning plichtig, vallen hieronder (van blokhut, schuur, fietsenhok tot grote woning en alles ertussenin). Een hele grote verandering is dat de aannemer hoofdverantwoordelijke wordt van het bouwwerk. Een gevolg daarvan zal zijn dat de opdrachtgever van het bouwwerk (de consument) kan terugvallen op de aansprakelijkheid van de aannemer. Gevolg hiervan is dat de producenten en leveranciers van de bouwmaterialen bewijslast gaan aanleveren dat aantoont dat wat zij geleverd hebben van de correcte kwaliteit is geweest. Dit bewijslast zal de aannemer archiveren in zijn opleverdossier. Dit proces wordt gecontroleerd door de Kwaliteitsborger:
Er komt een onafhankelijke kwaliteitsborger in het proces te staan.
↓ download hier het schema ↓

schema+Bouwen+onder+de+Omgevingswet+en+Kwaliteitsborging (2)

De kwaliteitsborger zal met name het dossier controleren en dan is het hebben van de prestatieverklaring op het toegepaste materiaal een makkelijk te controleren punt. Het voldoen aan CE-markering en de daarbij behorende prestatieverklaring is iets waar fabrikanten aan moeten voldoen. Handelaren dienen deze informatie door te zetten naar de klanten aan wie geleverd wordt.

Aannemer in de bouw?

Voor u als aannemer is het zaak om de leveranciers te vragen de materialen te leveren onder CE-markering en de daarbij behorende prestatieverklaringen. Start hier zo snel als mogelijk mee, het is nog maar enkele maanden tot 1 januari 2022.
Wanneer een product een CE-markering heeft, geeft dat aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Interessante links met meer informatie m.b.t. de Wet Kwaliteitsborging:

Houtwereld – WKb artikel

Welke bouwproducten moeten een CE-markering dragen? | Rijksoverheid.nl

Flyer IEB WKb – aannemer in de bouw

Wet Kwaliteitsborging

Bedankt voor uw interesse in onze dienstverlening. Wij nemen spoedig contact met u op

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top