Auditing

 
Auditing

Ingenieursbureau Evan Buytendijk kan voor bedrijven optreden als auditor. Wij hebben hiervoor gekwalificeerde auditors beschikbaar, die hun kennis door middel van opleidingen up-to-date houden.

Wij kunnen binnen uw organisatie interne audits verzorgen op het gebied van bijvoorbeeld FSC, PEFC, Keurhout, KOMO® of ISO. Audits worden uitgevoerd op basis van de door uw organisatie opgestelde protocollen in de eigen handboeken. Interne audits worden altijd uitgevoerd comform alle door de certificerende instantie gestelde eisen. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapportage, die met u doorgesproken wordt.

Eventuele verbeterpunten worden aangegeven, alsmede de manier waarop hiermee omgegaan dient te worden.

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^