Consultancy

Als vakman en houtspecialist wilt u bezig zijn met uw passie: hout. Om uw vak goed te kunnen uitvoeren komt er echter meer bij kijken dan kennis van hout en houtproducten. Werkzaamheden als het doen van de administratie, de boekhouding, voldoen aan wet- en regelgeving en het oplossen van conflicten horen erbij, maar zijn waarschijnlijk niet uw passie. Daarom nemen wij u dergelijke bedrijfskundige werkzaamheden graag uit handen.


Zonder omkijken snel uw zaken op orde…

Wij komen allereerst graag bij u langs voor een intakegesprek, Tijdens dit geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek met één van onze adviseurs "scannen" wij uw bedrijf: welke aspecten zijn in orde en/of welke kunnen wij samen met u gaan verbeteren?


Wij helpen u graag op weg: meld u direct aan voor een intakegesprek!

Op basis van het intakegesprek schrijven wij een voorstel met daarin de werkzaamheden die nodig zijn om een gezonde bedrijfsvoering te verkrijgen. Na akkoord op dit voorstel verzorgen wij handboeken, instructies etc., al naar gelang hetgeen nodig is. Wij geven u (en indien van toepassing uw personeel) training en blijven u begeleiden en ondersteunen waar nodig. Wij komen minimaal eens per jaar langs om te evalueren of alles naar wens verloopt. Lees hieronder verder wat onze consultants voor u kunnen betekenen.

Hulp bij uw project

Medewerkers van IEB kunnen worden ingezet als lid of projectleider van uw projectteam.


Een projectleider en/of consultant van IEB neemt u veel werk uit handen en kan (hout technische) kennis meebrengen die wellicht in uw team ontbreekt. Door een doelgerichte werkwijze en een blik van “buitenaf” wordt de efficiëntie van uw project en projectteam vergroot. Projecten waarbij wij ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld: productoptimalisering, productontwikkeling en de invoering van nieuwe werkprocessen. Onze consultants hebben allen hun eigen inhoudelijke specialiteit. Wij bekijken per aanvraag en project welke consultant het beste bij u past. Al onze consultants hebben in ieder geval ruime ervaring met klantgericht werken, projectmanagement (volgens Agile /Scrum) en adviseren.


Wederzijds vertrouwen, open communicatie en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel. U investeert in een externe kracht, maar u bespaard hiermee uiteindelijk op uw projectkosten door de verbeterslag (in tijd en kwaliteit) die wij voor u maken.

Hulp bij klachten en geschillen: inspecties

Als deskundige op het gebied van hout en houtproducten, zijn wij graag uw onafhankelijke partner bij inspecties, keuringen, meningsverschillen en conflicten.


Onze inspecties worden uitgevoerd door een deskundige inspecteur. Bij klachten van uw klant of meningsverschillen over hout (houttoepassingen of producten) zijn wij een onafhankelijk adviseur die door middel van een inspectie (beoordeling op kwaliteit) de klacht of het geschil kan oplossen. Inspecties worden door ons uitgevoerd in het kader van bijvoorbeeld: het bepalen van houtkwaliteit volgens een overeengekomen NEN-norm, het beoordelen van de sterkte van hout, het bepalen van de oorzaak van het ontstaande probleem van het hout of houtproduct in de toepassing zoals, gevelbekleding, bruggen, sluisdeuren, meubilair, vloeren. Ook het bepalen van het geleverde vochtgehalte in hout is een mogelijkheid.


Lees hier meer over inspecties.

Bekijk ons verschillende aanbod in consultancy

Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Voor een werkgever is het onder andere verplicht om Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben. Met een RI&E gaan we op zoek naar verbeterpunten voor uw bedrijf.

Bekijk

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen gericht op economische prestatie, respect voor de klant, binnen de ecologische voorwaarden.

Bekijk

Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementssysteem van een organisatie. IEB helpt u om de gestelde normen te behalen.

Bekijk

Keurhout

Keurhout kent verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld het toetsen van certificaten, het inrichten en beheren van een systeem voor toegelaten bosgebieden en meer.

Bekijk

KOMO

Producten en bouwprocessen met een KOMO keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen.

Bekijk

Auditing

Ingenieursbureau Evan Buytendijk kan voor bedrijven optreden als auditor. Wij hebben hiervoor gekwalificeerde auditors beschikbaar waarmee wij uw bedrijf kunnen helpen.

Bekijk

Houtsortering

Hout heeft de toekomst vanwege milieuvriendelijkheid, kunnen als grondstof worden gebruikt en vanwege het eindproduct. Houtsortering biedt hier de mogelijkheden toe.

Bekijk

Projectbegeleiding

Medewerkers van IEB kunnen worden ingezet als lid of projectleider van uw projectteam. Projectbegeleiding van een externe instantie die specifieke techinsche (hout)kennis biedt.

Bekijk

Carbon Footprint

De Carbon Footprint, ook wel CO2-voetafdruk genoemd, is een maat voor de uitstoot van broeikasgassen tijdens een bepaald proces. Dit kan gaan leiden tot besparingen en meer.

Bekijk