Keurhout

 
Keurhout

De minimumeisen van de Nederlandse overheid (1997) sluiten aan bij de internationale ontwikkelingen op dit gebied: de FSC Principles & Criteria, de Criteria & Indicators van ITTO (International Tropical Timber Organisation), het Helsinki-proces en de Forest Principles van de UNCED (United Nations Conference on Environment and Development), Rio de Janeiro 1992.

Deze vormen de basis voor de Keurhout eisen met betrekking tot duurzaam bosbeheer (SFM-subprotocol).

De Keurhout eisen ten aanzien van legale herkomst (LET-subprotocol) zijn ontwikkeld op basis van studie van relevante initiatieven en ervaringen en overleg met geselecteerde internationale vertegenwoordigers van diverse gerelateerde en belanghebbende organisaties (waaronder: overheden, maatschappelijke en milieuorganisaties, certificeringsinstellingen en wetenschappers).

De standaard is tot stand gekomen als een praktisch werkbare resultante van soms uiteenlopende meningen, onder verantwoordelijkheid van de VVNH.

De Keurhout systeemtoets (KH-SYS subprotocollen) kan gebruikt worden in combinatie met de standaarden van KH-LET (voor legaliteit systemen) en/of KH-SFM (voor SFM-systemen). De systeem toets stelt in aanvulling daarop eisen op systeemniveau.

Doelstellingen van Keurhout:

  • Het inrichten en beheren van een systeem voor toegelaten bosgebieden, en gerelateerde handelsketens, waarvoor de duurzaamheid van beheer en/of de legale herkomst gegarandeerd kan worden.
  • Het toetsen van certificaten voor duurzaam bosbeheer tegen de criteria van de relevante standaarden van het Keurhout Protocol (KH-SFM), gebaseerd op de daarvoor door de Nederlandse overheid geformuleerde minimumeisen.
  • Het toetsen van certificaten voor legale herkomst op basis van de relevante standaarden van het Keurhout Protocol (KH-LET).
  • Het toetsen van certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en/of legale herkomst tegen de daarvoor relevante criteria van het Keurhout Protocol (respectievelijk KH-SYS-SFM en KH-SYS-LET).
  • Het nauwlettend volgen van het hout uit de toegelaten productiegebieden gedurende de gehele legale of duurzame handelsketen tot aan de consument (KH-COC).

Bron: www.keurhout.nl

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant