PEFC CERTIFICERING

Uiteraard is uw product van hoogwaardige kwaliteit, heeft u een goed assortiment, heeft u mooie aanbiedingen… maar is uw hout (product) ook duurzaam?

Door u te certificeren met een PEFC™ en/of een FSC® CoC-certificaat levert u een bijdrage aan duurzaam bosbeheer en geeft u daarmee aan dat uw bedrijf staat voor het behoud van bos en eerlijk(e) hout(producten).

Wat is PEFC Certificering?

PEFC™ (Het programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk die het duurzaam beheren van bossen promoot via onafhankelijke certificering door derde partijen. PEFC is uniek bij het zetten van de hoogste normen, criteria en eisen voor duurzaam bosbeheer en een duurzame handelsketen. Het PEFC-keurmerk geeft de garantie dat hout- en papierproducten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn en dat er wordt bijgedragen aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd waarbij aandacht is voor mens, milieu en economie.

Een houtbedrijf of een ander bedrijf dat PEFC-gecertificeerd wil worden, het PEFC-keurmerk wil gebruiken en PEFC-gecertificeerde producten wil verwerken en/of verhandelen moet meewerken aan een audit door onafhankelijke certificeringsinstanties (IEB). Er wordt gewerkt met een chain of custody waarbij het hout van kap (in de PEFC gecertificeerde bossen) tot aan eindproduct gevolgd wordt. Iedere organisatie met een Chain of Custody registratie die PEFC-gecertificeerde producten verwerkt en/of verhandelt moet een specifieke administratie bijhouden.

Een organisatie met vergelijkbare doelstellingen is FSC.

Wat is het belang van de Chain of Custody binnen de PEFC Certificering?

Om te garanderen dat het PEFC gecertificeerde hout(product) uit duurzaam beheerde bossen komt is de Chain of Custody (CoC) opgezet. In de Chain of Custody zorgen alle bedrijven voor traceerbaarheid van de PEFC gecertificeerde producten binnen hun bedrijf. Een jaarlijkse audit, uitgevoerd door IEB, garandeert dat de handelsketen gecontroleerd en gesloten is.

Let op: Alléén als u in het bezit bent van het CoC-certificaat, bent u gerechtigd hout(producten) met de bijbehorende FSC en/of PEFC claim te leveren of door te verkopen!

Ingenieursbureau Evan Buytendijk is graag uw groepsmanager in PEFC Certificering

IEB (ingenieursbureau Evan Buytendijk) is bij de groepscertificering FSC en/of PEFC overkoepelend groepsbeheerder of groepsmanager. Alle groepsleden krijgen in de basis dezelfde licentie- en CoC-code als de groepsmanager. Uw CoC-code krijgt echter een toevoeging van twee letters zodat uw certificaat uniek is voor uw bedrijf.

IEB begeleidt houthandel, timmerindustrie, bouw, hoveniers, schilders, grafische sector, drukkerijen, woningcorporaties, interieurbouwers en houtzagerijen bij het behalen van een PEFC certificaat (keurmerk voor duurzaam bosbeheer).

Wanneer komt u in aanmerking voor PEFC groepscertificering?

U komt in aanmerking voor PEFC groepscertificering als uw bedrijf voldoet aan deze voorwaarden:

  • Maximaal 50 FTE;
  • Een maximale jaaromzet van negen miljoen Zwitserse Frank (7,5 miljoen Euro).

In alle andere gevallen kunt u gebruik maken van indivdueel certificering

PEFC Certificering: wat moet er allemaal gebeuren?

Wij staan als PEFC groepsmanager klaar om al uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het behalen en behouden van uw PEFC-certificaat. Wij nemen u veel werk uit handen, maar u dient zelf wel de interne traceerbaarheid van uw duurzame PEFC product te zorgen door middel van registratie. Hieronder leest u wat dit voor u betekent:

  • Koop uw hout bij het juiste bedrijf in. Bij de bedrijven die geregistreerd zijn kunt u hout PEFC gecertificeerd hout, papier of houtproducten inkopen. Bedrijven welke gecertificeerd zijn kunt u vinden in de database van PEFC™;
  • Controleer de inkoopdocumenten: kijk op de afleverbon, de pakbon en de factuur of het juiste CoC-nummer en juiste claim zijn vermeld;
  • Voorkom vermenging in uw voorraad: tijdens het op voorraad houden van hout moet vermenging (van gecertificeerd hout en niet-gecertificeerd hout) voorkomen worden (bijvoorbeeld door het gescheiden te bewaren of te merken). Tenzij u alleen maar PEFC gecertificeerd hout heeft ingekocht;
  • Vermeld het juiste CoC nummer en de juiste claim op uw afleverdocumenten en verkoopdocumenten;
  • Stel een jaarlijks volume-overzicht op: u moet kunnen aantonen dat er niet meer PEFC gecertificeerd hout is verkocht dan dat er is ingekocht;
  • Vanzelfsprekend moet uw bedrijf voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving (RI&E, EUTR).

PEFC Certificering Evan Buytendijk Stappenplan

Hoe verloopt de procedure PEFC certificering?

Na ondertekening van het contract wordt op uw bedrijf een nulmeting uitgevoerd. Hierbij wordt de werkwijze met betrekking tot PEFC gecertificeerde producten vastgesteld. Er wordt aandacht geschonken aan: inkoop, productie, opslag, offerte, facturatie en uitlevering. Met de verkregen informatie wordt een bedrijfsspecifiek handboek gemaakt. Uw medewerkers worden geïnstrueerd. IEB meldt u aan bij NEPCon, waarna een uniek PEFC certificaatnummer wordt uitgegeven.

Hoe verloopt de audit bij PEFC Certificering?

Tussen de elfde en dertiende maand na de PEFC-certificering zal de eerste jaarlijkse audit worden gehouden. Tijdens deze audit wordt de PEFC-werkwijze binnen uw bedrijf gecontroleerd. Bij eventuele tekortkomingen wordt een verbeterplan opgesteld. De audit wordt vervolgens ieder jaar uitgevoerd, óók als er in de tussenliggende periode onverhoopt geen PEFC-projecten zijn geweest. Voor een audit kunt u het beste 2 uur reserveren.

KEURMERK FSC® PEFC™ AANVRAGEN?

Vul het onderstaande formulier in voor uw aanvraag.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op! Wacht niet te lang met uw aanvraag.

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top