Carbon Footprint

 
Carbon Footprint

De Carbon Footprint is een meetinstrument om de impact van onze activiteiten te meten op het milieu en voornamelijk klimaat verandering! Het is gerelateerd aan de uitstoot van alle broeikasgassen die we veroorzaken door bijvoorbeeld: productie, transport, verwarmen en natuurlijk het maken van energie met fossiele brandstoffen.

De Carbon Footprint is een meting van alle broeikasgassen, dit wordt vertaald naar een CO2 equivalent, en krijgt als waarde ton, kg en bijvoorbeeld gram. Een Carbon Footprint bestaat uit de som van twee delen, de primaire en secundaire footprint:

  1. De primaire Footprint bestaat uit directe emissies uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Als voorbeeld: de auto, wegtransport, brandstofverbruik van vliegtuigen, het gas wat verbruikt wordt voor het verwarmen vanuw huis. We hebben hier dus directe invloed op!
  2. De secundaire Footprint bestaat uit indirecte CO2 emissies van de gehele levenscyclus van producten die we gebruiken (van grondstof, productie, recycling/ afvalverwerking, anders bekend als de productketen).

De Carbon Footprint is een zeer goede tool, om te begrijpen wat de impact van een bepaald gedrag bijdraagt aan klimaatverandering. Dit geldt voor individuele medewerkers, als bedrijven die een product produceren. De meeste mensen en bedrijven schrikken ervan als ze zien hoeveel CO2 hun activiteiten creëren.

Als men als bedrijf een bijdrage wil leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, is het essentieel dat u constant uw Carbon Footprint monitort en reduceert. Dit geeft u als organisatie inzicht in waar het grootste deel van de CO2-uitstoot zit. Op basis hiervan kunt u heel gericht beginnen met het reduceren van de uitstoot. Dit zal in de meeste gevallen ook leiden tot besparingen.

Om reductiedoelstellingen te bepalen is het nodig inzicht te hebben in de uitstoot van uw bedrijf (conform ISO 14064-1). De Carbon Footprint is een effectieve tool om de uitstoot te meten.

Heeft u duurzaamheid hoog in het vaandel staan? Ga samen met IEB aan de slag om uw carbon footprint zo klein mogelijk te maken!

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^