KOMO Certificering

 
KOMO Certificering

Tien goede redenen om te certificeren:

 • Uw gecertificeerde producten en/of processen voldoen aan meetbare, objectieve prestatie-eisen, van overheid en markt.
 • Uw producten zijn hierdoor naadloos inpasbaar in het bouwproces.
 • Dit bevordert de kwaliteit, snelheid en efficientie van het bouwproces.
 • Uw potentiële klanten en andere samenwerkingspartners eisen steeds vaker gecertificeerde producten en processen.
 • De kans op fouten en misverstanden is veel kleiner.
 • Het bouwproces is beter beheersbaar.
 • Planningen en afspraken zijn makkelijker te maken en na te komen.
 • Tijdrovende controle-trajecten zijn overbodig. Men kan meteen met uw producten/processen aan de slag.
 • Certificering bespaart iedereen in het bouwproces veel tijd en kosten.
 • Certificering maakt uw producten en/of processen aantrekkelijker, dus ook kansrijker.

Daarom certificeren met KOMO!

 • Het KOMO-keurmerk bestaat meer dan 50 jaar.
 • Bijna 94% van alle Nederlanders kent het KOMO-beeldmerk. Het heeft een sterke ‘signaalfunctie’.
 • Het kwaliteitsimago van KOMO straalt af op uw producten, processen en organisatie.
 • Uw potentiële klanten vragen om het KOMO-keurmerk.
 • Het gebruik van KOMO bevordert het werkplezier en de trots van uw medewerkers. Dat werkt stimulerend en motiverend.
 • KOMO wordt beheerd door de Stichting KOMO. Alle partijen in de markt zijn bij de stichting betrokken.
 • KOMO is een baken van onafhankelijkheid en zekerheid.
 • Certificeren door KOMO is in verhouding niet duur vanwege de aanzienlijke kwaliteitsverbetering van een product of proces.
 • Met het KOMO-keurmerk verhoogt u uw marktkansen aanzienlijk.

In 5 stappen naar kwaliteit met KOMO-certificatie

 1. Stap 1: Is er voor uw product/proces/dienst al een beoordelingsrichtlijn (BRL) beschikbaar, ga dan meteen naar stap 2. Is er nog geen BRL voor uw product/proces/dienst beschikbaar (u kunt dit controleren op www.komo.nl), dan kunt u contact opnemen met een certificerende instelling. Deze stelt een Beoordelingsrichtlijn op, onder begeleiding van een College van Deskundigen waarin alle relevante marktpartijen vertegenwoordigd zijn. Na acceptatie door de Harmonisatie Commissie Bouw krijgt de BRL de status om er certificaten op af te geven.
 2. Stap 2: Voldoet uw product/proces of systeem aan de vereisten zoals vastgelegd in de nationale beoordelingsrichtlijn, dan kunt u een aanvraag voor certificering indienen bij de certificerende instelling.
 3. Stap 3: Na ontvangst van uw aanvraag doet de certificerende instelling o.a. een toelatingsonderzoek om na te gaan of uw producten/diensten en uw interne kwaliteitsbewakingssysteem voldoen aan de certificeringseisen.
 4. Stap 4: Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u het aangevraagde KOMO-certificaat. Dit wordt gepubliceerd op de website van de Stichting KOMO. Het certificaat is meestal onbeperkt geldig. Alleen een attest moet elke 5 jaar opnieuw worden vastgesteld.
 5. Stap 5: Bij certificering speelt het aanhouden van uw interne kwaliteitsbewakingssysteem een hoofdrol. Daarnaast komt uw certificerende instelling diverse keren per jaar (on-)aangekondigd langs in uw bedrijf. Tijdens de controlebezoeken worden soms productmonsters meegenomen voor onderzoek door een onafhankelijk laboratorium. Zo wordt de kwaliteit van het product bewaakt.

Bron: www.komo.nl (op deze website vindt u nog veel meer informatie)

Ingenieursbureau Evan Buytendijk kan u begeleiden bij al deze stappen. Neem voor meer informatie contact met ons op, wij informeren u graag!

Meer informatie?

Meer informatie over KOMO Certificering? Neem dan meteen vrijblijvend contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^