EUDR: EU Deforestation free Regulation

 
EUDR: EU Deforestation free Regulation

De EUDR (EU Deforestation free Regulation) is op 16 mei 2023 door de Europese Unie aangenomen. Deze wet heeft als doel klimaatverandering door ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan en richt zich op de handel in hout, rundvlees, cacao, koffie, palmolie, rubber, soja en afgeleide producten. De verordening treedt 30 december 2024 in werking en vervangt daarmee de EUTR.

De EU Deforestation Regulation (Regelgeving voor ontbossingsvrije producten), ook bekend als “Verordening (EU) 2023/1115”, richt zich naast hout ook op runderen, cacao, koffie, palmolie, rubber, soja en afgeleide producten.

Hoofddoelen van de EUDR zijn:

 • de vraag naar legale handel in “ontbossingsvrije” grondstoffen en producten binnen de EU te stimuleren
 • minimaliseren van het risico van producten en grondstoffen die verband houden met ontbossing of bosdegradatie die op de EU-markt worden geplaatst of daaruit worden geëxporteerd.

Hieronder komen de volgende vragen aan bod:

 1. Waarom deze nieuwe EUDR verordening?
 2. Vanaf welke datum is de EUDR van toepassing?
 3. Welke grondstoffen vallen onder de EUDR?
 4. Welke HS-codes vallen onder de EUDR?
 5. Welke eisen stelt de EUDR?
 6. Wat zijn de eisen voor een Due diligence?
 7. Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de EUDR?
 8. Waar vind ik de volledige EUDR verordening?
 9. Hoe actueel is deze informatie?

Waarom deze nieuwe EUDR verordening?

De EU is een grootverbruiker van producten en grondstoffen geassocieerd met zowel ontbossing als bosdegradatie.

Ontbossing en aantasting van bossen zijn belangrijke oorzaken van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit, twee belangrijke milieu-uitdagingen van onze tijd.

Op 6 december 2022 bereikte de EU een akkoord over de nieuwe verordening: de EUDR, om te voorkomen dat bedrijven grondstoffen en producten die verband houden met ontbossing en bosdegradatie op de EU-markt brengen of exporteren vanuit de EU.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat tussen 1990 en 2020 420 miljoen hectare bos verloren is gegaan door ontbossing.

Vanaf welke datum is de EUDR van toepassing?

De verordening EUDR is aangenomen en in werking getreden. De EUTR is óók nog van toepassing voor de aankomende 3 jaar, afhankelijk van het tijdstip van kappen.

De Cut off Date is vastgesteld op 31-12-2020. Hout gekapt na die datum moet aantoonbaar vrij zijn van ontbossing en bosdegradatie.

De EUDR zal de EUTR vervangen op de datum van toepassing. De EUDR bepaalt dat hout en houtbijproducten (zoals vermeld in de EUTR) die vóór de datum van inwerkingtreding zijn geoogst en na de datum van toepassing zijn verkocht, gedurende 3 jaar worden geacht te voldoen aan de EUTR.

Micro-ondernemingen (minder dan 10 FTE) hebben een transitieperiode van 24 maanden om aan de EUDR te voldoen, maar alleen voor producten die niet reeds onder de EUTR vallen.

Welke grondstoffen vallen onder de EUDR?

Verordening (EU) 2023/1115 heeft 7 grondstoffen opgenomen in het toepassingsgebied van de EU-verordening, te weten:

 • Runderen
 • Cacao
 • Koffie
 • Oliepalm
 • Rubber
 • Soja
 • Hout

Binnen elke grondstof definieert de verordening welke afgeleide producten binnen het toepassingsgebied van de Europese verordening vallen, door middel van een lijst met HS-codes.

De volledige lijst van alle HS-codes die onder de EUDR vallen is hieronder weergegeven.

Welke HS-codes vallen onder de EUDR?

Onderstaande HS-codes vallen onder de EUDR:

Runderen
 • 0102 21, 0102 29 - Levende runderen
 • 0202 - Vlees van runderen, bevroren
 • 0206 10 - Eetbare slachtafvallen van runderen, vers of gekoeld
 • 0206 22 - Eetbare slachtafvallen van runderen, levers bevroren
 • 0206 29 - Eetbare slachtafvallen van runderen (met uitzondering van tongen en levers), bevroren
 • 1602 50 - Andere bereidingen en conserven van vlees, van slachtafvallen of van bloed, van runderen
 • 4101 - Huiden en vellen van runderen, ongelooid (vers, gezouten, gedroogd, gekalkt, gepekeld ("pickled") of anderszins geconserveerd, doch niet gelooid, niet tot perkament verwerkt of verder bewerkt), ook indien onthaard of gesplit
 • 4104 - Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van runderen, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt
 • 4107 - Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114
Cacao
 • 1801 - Cacaobonen, ook indien gebroken, al dan niet gebrand
 • 1802 - Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao
 • 1803 - Cacaopasta, ook indien ontvet
 • 1804 - Cacaoboter, cacaovet en cacao-olie
 • 1805 - Cacaopoeder, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
 • 1806 - Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten
Koffie
 • 0901 - Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding
Oliepalm
 • 1207 10 - Palmnoten en palmpitten
 • 1511 - Palmolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd
 • 1513 21 - Ruwe palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd
 • 1513 29 - Palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd (met uitzondering van ruwe olie)
 • 2306 60 - Perskoeken en andere vaste afvallen van palmnoten of van palmpitten, verkregen bij de winning van palmnoot- of palmpitvetten of -oliën, ook indien fijngemaakt of in pellets
 • 2905 45 - Glycerol, met een zuiverheid van 95 % (berekend op het gewicht van het droge product)
 • 2915 70 - Palmitinezuur en stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan
 • 2915 90 - Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan (met uitzondering van mierenzuur, azijnzuur, mono-, di- en trichloorazijnzuur, propionzuur, butaanzuur, pentaanzuur, palmitinezuur, stearinezuur, alsmede zouten en esters daarvan en azijnzuuranhydride)
 • 3823 11 - Industrieel stearinezuur
 • 3823 12 - Industrieel oliezuur
 • 3823 19 - Vetzuren, industrieel, eenwaardig; bij raffinage verkregen acid-oils (met uitzondering van stearinezuur, oliezuur en tallvetzuren)
 • 3823 70 - Industriële vetalcoholen
Rubber
 • 4001 - Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guyayule-rubber, chicle en dergelijke natuurlijke gommen; in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
 • 4005 - Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
 • 4006 - Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vormen (bijv. staven, buizen en profielen) en artikelen daarvan (bijv. schijven en ringen)
 • 4007 - Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber
 • 4008 - Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber
 • 4010 - Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber
 • 4011 - Nieuwe luchtbanden van rubber
 • 4012 - Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber
 • 4013 - Binnenbanden van rubber
 • 4015 - Kleding en kledingtoebehoren (met inbegrip van handschoenen, met of zonder vingers), voor alle doeleinden, van gevulkaniseerde rubber anders dan geharde rubber
 • 4016 - Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, niet elders gespecificeerd in hoofdstuk 40
 • 4017 - Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van geharde rubber
Soja
 • 1201 - Sojabonen, ook indien gebroken
 • 1208 10 - Meel van sojabonen
 • 1507 - Sojaolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd
 • 2304 - Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van sojaolie, ook indien fijngemaakt of in pellets
Hout
 • 4401 - Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen
 • 4402 - Houtskool (met inbegrip van houtskool uit schalen van vruchten of van noten), ook indien samengeperst
 • 4403 - Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaag
 • 4404 - Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu’s, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke
 • 4405 - Houtwol; houtmeel
 • 4406 - Houten dwarsliggers en wisselhouten
 • 4407 - Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm
 • 4408 - Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm
 • 4409 - Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden
 • 4410 - Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen
 • 4411 - Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen
 • 4412 - Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout
 • 4413 - Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen
 • 4414 - Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke
 • 4415 - Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout; opzetranden voor laadborden, van hout (niet verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om een ander in de handel gebracht product te ondersteunen, beschermen of dragen.)
 • 4416 - Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen
 • 4417 - Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout
 • 4418 - Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette panelen voor vloerbedekking en dakspanen (“shingles” en “shakes”), van hout
 • 4419 - Tafel- en keukengerei van hout
 • 4420 - Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94
 • 4421 - Andere houtwaren
 • 47 & 48 - Houtpulp en papier van de hoofdstukken 47 en 48 van de gecombineerde nomenclatuur, met uitzondering van producten op basis van bamboe en door terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten
 • 49 - Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen, van papier
 • 9401 - Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402 ), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan, van hout
 • 9403 30 , 9403 40 , 9403 50 , 9403 60 en 9403 91 - Meubelen van hout, en delen daarvan
 • 9406 10 - Geprefabriceerde bouwwerken van hout

Welke eisen stelt de EUDR?

Grondstoffen en producten die onder de verordening vallen mogen alleen op de EU-markt worden gebracht of geëxporteerd als:

 • ze ontbossingsvrij zijn en niet in relatie staan tot bosdegradatie,
 • ze zijn geproduceerd in overeenstemming met de relevante wetgeving van het land van productie,
 • ze zijn gedekt door een due diligence-verklaring.

Wat zijn de eisen voor een Due diligence?

Een belangrijke vereiste van de EUDR is de verplichting voor operators en sommige handelaren om een systeem van zorgvuldigheid in te voeren om te voorkomen dat grondstoffen of producten worden aangekocht die niet ontbossingsvrij zijn, niet in relatie staan tot bosdegradatie of niet zijn geproduceerd in overeenstemming met de relevante wetgeving van het land van productie.

Bedrijven die relevante grondstoffen op de EU-markt brengen of exporteren van de EU-markt zijn verplicht om dit due diligence-systeem (DDS) te implementeren, risicoanalyses uit te voeren en risico’s die niet te verwaarlozen zijn te beperken, voordat ze op de markt worden gebracht of worden geëxporteerd.

Bedrijven die in de verordening worden beschreven als ‘handelaren’ (die goederen verhandelen die al op de EU-markt zijn gebracht), zijn verantwoordelijk voor het opslaan en delen van informatie (met nationale bevoegde autoriteiten) over hun toeleveringsketens.

Grote handelaren – die geen kleine tot middelgrote ondernemingen (kmo) zijn – zullen echter ook due diligence moeten uitvoeren. Dit komt door hun schaal van invloed in toeleveringsketens. Ook hebben zij de verplichting om jaarlijks zo breed mogelijk openbaar te rapporteren over hun due diligence-systemen en de stappen die zij hebben genomen om ervoor te zorgen dat zij aan hun verplichtingen voldoen.

Wat zijn de gevolgen van het niet naleven van de EUDR?

De gevolgen van het niet naleven van de European Union Deforestation Free Regulation kunnen aanzienlijk zijn voor bedrijven. Als een bedrijf zich niet aan de gestelde eisen van de verordening houdt, kan het geconfronteerd worden met juridische en financiële consequenties. De EU kan boetes opleggen en handelsbeperkingen opleggen aan niet-conforme bedrijven.

Bij herhaalde ernstige overtredingen worden de boetes geleidelijk verhoogd. Voor een bedrijf is het maximumbedrag van een dergelijke boete minstens 4% van de totale jaaromzet in het voorgaande boekjaar. Indien nodig kan het maximumbedrag worden verhoogd om ervoor te zorgen dat de boete hoger is dan het mogelijke economische voordeel. Waarschijnlijk zullen de betrokken producten / grondstoffen en de inkomsten die zijn verdiend met de producten / grondstoffen inbeslag worden genomen.

In gevallen van non-conformiteit kunnen de kosten van de activiteiten van de autoriteiten worden verhaald op de bedrijven (marktdeelnemers en handelaren). Deze kosten kunnen onder andere betrekking hebben op het uitvoeren van tests, opslag en andere activiteiten die verband houden met producten die niet voldoen aan de normen en waarvoor corrigerende maatregelen zijn genomen voordat ze op de markt zijn gebracht, verhandeld of geëxporteerd.

Daarnaast kan het imago van het bedrijf schade oplopen, met negatieve gevolgen voor de merkwaarde en het consumentenvertrouwen.

Waar vind ik de volledige EUDR verordening?

Je kunt de “VERORDENING (EU) 2023/1115 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD” online lezen of hier downloaden via PDF.

Hoe actueel is deze informatie?

Al deze informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Bovendien doen wij ons best deze pagina bij te werken op basis van nieuwe informatie die steeds beschikbaar komt.

Gerelateerde artikelen:

EUDR: EU Deforestation free Regulation

Meer weten over de EUDR? Neem dan contact met ons op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^