EUDR: cacao

 
EUDR: cacao

Cacao, de grondstof voor chocolade, is meer dan alleen een geliefd consumptiegoed: het is een wereldwijd fenomeen dat eeuwenlang economieën, culturen en levensstijlen heeft beïnvloed. Cacao is al lang een symbool van luxe en genot, maar achter elke chocoladereep gaat een complex verhaal schuil van internationale handel, economische dynamiek en culturele betekenis.

Als een van de meest verhandelde goederen ter wereld speelt cacao een cruciale rol in de economieën van veel landen, met name in West-Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waar de meeste cacaobonen worden geproduceerd. De reis van cacaoboon tot chocoladeproduct is fascinerend en onthult veel over onze wereldwijde verbondenheid en economische afhankelijkheden.

Met dir artikel streven we ernaar een diepgaand inzicht te bieden in de wereldwijde cacaohandel, van de historische wortels tot aan de hedendaagse markt. We verkennen de grootste cacao-producerende landen, analyseren de export- en importpatronen en werpen een blik op de consumptietrends in de Europese Unie. Bovendien onderzoeken we de impact van de European Union Deforestation free Regulation (EUDR) op de cacaohandel.

Of u nu een chocoholic bent, een professional in de voedingsindustrie of gewoon nieuwsgierig naar de economische en culturele aspecten van cacao, dit artikel biedt waardevolle inzichten en informatie over een van de meest intrigerende goederen in onze moderne wereld.

Wereldwijde export van cacao

De wereldwijde export van cacao is een belangrijk aspect van de internationale handel, gezien de centrale rol van cacao in de voedingsmiddelenindustrie en met name in de productie van chocolade. Cacao wordt geteeld in tropische klimaten rond de evenaar, met West-Afrika als de grootste regio voor cacaoproductie. De export van cacaobonen is cruciaal voor de economieën van deze producerende landen, waarbij de industrie een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid is.

In 2022 waren de top 10 cacaobonen exporterende landen verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde cacaohandel. Deze landen, variërend van West-Afrikaanse naties tot landen in Latijns-Amerika en zelfs Europese verwerkingscentra, domineren de exportmarkt van cacaobonen.

Hieronder is een tabel weergegeven die de top 10 cacaobonen exporterende landen van 2022 toont, inclusief hun exportvolumes in ton en hun marktaandeel in procenten:

LandExportvolume
2022 (ton)
Marktaandeel
2022 (%)
Côte d’Ivoire1.473.36341%
Ghana494.09114%
Ecuador391.72711%
Nigeria260.3877%
Nederland239.2137%
Kameroen236.6487%
België223.4606%
Maleisië108.4233%
Dominicaanse Republiek74.4262%
Peru64.6402%
Tabel: Top 10 Cacao-exporterende Landen in 2022


Het totale exportvolume van deze top 10 landen bedroeg een aanzienlijke hoeveelheid, wat de dominante positie van deze landen in de cacaomarkt benadrukt. Côte d’Ivoire en Ghana zijn de twee grootste exporteurs, waarbij Côte d’Ivoire alleen al meer dan 40% van de top 10 export voor zijn rekening neemt. Dit illustreert de cruciale rol van West-Afrika in de cacaohandel:


Naast de West-Afrikaanse landen zijn Ecuador en Nigeria ook belangrijke spelers op de wereldmarkt. Interessant is dat Nederland en België, hoewel ze zelf geen cacaobonen produceren, grote hoeveelheden cacaobonen importeren voor verwerking en export, wat hun belangrijke rol in de wereldwijde cacaoketen aantoont.

Deze gegevens onderstrepen het belang van de cacaosector voor de economieën van deze landen en benadrukken de noodzaak van duurzame praktijken en eerlijke handelsvoorwaarden om de toekomst van de industrie te waarborgen. De export van cacaobonen blijft een belangrijk onderdeel van de wereldwijde voedselvoorzieningsketen, met aanzienlijke invloed op zowel de producerende als consumerende landen.

Cacaoconsumptie in de Europese Unie

De consumptie van cacao in de Europese Unie (EU) vertegenwoordigt een significante fractie van de wereldwijde cacaomarkt, gekenmerkt door zowel zijn historische diepgang als zijn hedendaagse dynamiek.

De EU is niet alleen een van de grootste consumenten van cacao, maar ook een belangrijk centrum voor de verwerking van cacaobonen tot chocolade en andere gerelateerde producten. Deze consumptie weerspiegelt de gevarieerde culturele voorkeuren en economische krachten binnen de regio.

In de huidige Europese markt is een duidelijke trend waarneembaar naar hoogwaardige, ambachtelijke chocoladeproducten. Consumenten tonen een groeiende voorkeur voor premium chocolade met een hoog cacaogehalte en originechocolade, waarbij de herkomst van de cacaobonen nauwkeurig wordt getraceerd. Deze verschuiving naar kwaliteit boven kwantiteit weerspiegelt een groter bewustzijn van consumenten over de herkomst en productie van voedsel.

Daarnaast is er een toenemende vraag naar biologische en fairtrade chocolade, wat wijst op een groeiend bewustzijn van ethische en duurzame productiepraktijken. De Europese consument is zich steeds meer bewust van de sociale en ecologische impact van cacaoproductie, met name met betrekking tot ontbossing, bosdegradatie en arbeidsomstandigheden in producerende landen:


De toekomst van cacaoconsumptie in de EU lijkt in het teken te staan van verdere duurzaamheid en ethische overwegingen. Met de implementatie van regelgeving zoals de European Union Deforestation free Regulation (EUDR) worden producenten en exporteurs aangemoedigd om duurzamere praktijken te adopteren. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een grotere beschikbaarheid van duurzaam geproduceerde cacaoproducten op de Europese markt.

Daarnaast is er een groeiende interesse in gezondheidsbewuste alternatieven, zoals suikervrije of suikerarme chocolade en chocoladeproducten verrijkt met superfoods. Dit past in een bredere trend van gezondheids- en welzijnsbewustzijn onder Europese consumenten.

Ondanks de positieve vooruitzichten zijn er uitdagingen voor de cacaomarkt in de EU. Een van de grootste uitdagingen is de zorg voor duurzame productieketens. De toenemende vraag naar cacao legt een aanzienlijke druk op de productielanden, vaak leidend tot problemen zoals ontbossing en uitbuiting van arbeidskrachten. De EUDR is een stap in de richting van het aanpakken van deze kwesties, maar er is meer nodig om een daadwerkelijke verandering teweeg te brengen.

Een andere uitdaging is het aanpassen aan klimaatverandering, wat een directe impact heeft op de cacaoproductie. Veranderingen in weerpatronen kunnen leiden tot verminderde opbrengsten en kwaliteit, wat de cacaovoorziening in gevaar kan brengen en prijsvolatiliteit kan veroorzaken.

Tot slot is er de economische druk op de cacaoproducerende landen. Hoewel de vraag naar hoogwaardige cacao een kans biedt voor deze landen, moeten ze ook investeren in infrastructuur, technologie en opleiding om aan de veranderende eisen van de markt te voldoen.

De cacaoconsumptie in de EU is dus een dynamisch veld, waarbij hedendaagse trends en toekomstige verwachtingen worden gevormd door een complexe mix van culturele voorkeuren, economische krachten en een groeiend bewustzijn van duurzaamheid en ethiek. Hoewel er uitdagingen zijn, biedt de toekomst ook kansen voor innovatie en verbetering in de gehele cacaoketen.


Prijsontwikkeling van cacao op de wereldmarkt

De prijsontwikkeling van cacao op de wereldmarkt is een complexe aangelegenheid die beïnvloed wordt door een verscheidenheid aan factoren. Deze prijsdynamiek heeft niet alleen invloed op de producenten en exporteurs van cacao, maar ook op de consumenten en de gehele chocolade-industrie.

De cacaoprijzen zijn historisch gezien onderhevig geweest aan aanzienlijke schommelingen. Deze volatiliteit kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de gevoeligheid van cacao voor veranderingen in aanbod en vraag, maar ook aan externe economische en milieuomstandigheden. De prijzen worden voornamelijk bepaald op de wereldmarkt, waar cacao wordt verhandeld als een commodity.

Factoren die de cacaoprijzen beïnvloeden:

Verschillende factoren spelen een rol bij het bepalen van de prijs van cacao:

 1. Aanbod en vraag: De meest directe factoren die de cacaoprijzen beïnvloeden, zijn de veranderingen in aanbod en vraag. Een overvloedige oogst kan leiden tot een daling van de prijzen, terwijl een slechte oogst de prijzen kan opdrijven.

 2. Klimaatverandering: Klimaatverandering en weersomstandigheden hebben een aanzienlijke impact op de cacaoproductie. Onvoorspelbare weerspatronen, zoals langdurige droogte of overmatige regenval, kunnen de oogstopbrengst beïnvloeden, wat leidt tot prijsschommelingen.

 3. Politieke instabiliteit: Veel van de belangrijkste cacaoproducerende landen bevinden zich in regio’s die vatbaar zijn voor politieke onrust. Politieke instabiliteit kan leiden tot verstoringen in de productie en export van cacao, wat de prijzen beïnvloedt.

 4. Economische factoren: Wisselkoersschommelingen, inflatie en veranderingen in de wereldeconomie kunnen ook een impact hebben op de cacaoprijzen.

Invloed van de EUDR op de prijs van cacao

De European Union Deforestation free Regulation (EUDR) heeft als doel ontbossing te verminderen en duurzame handelspraktijken te bevorderen. Deze regelgeving kan invloed hebben op de cacaoprijzen door strengere eisen te stellen aan de productie en export van cacao naar de EU. Hoewel dit op lange termijn kan leiden tot duurzamere productiepraktijken, kan het op korte termijn leiden tot hogere kosten voor producenten en, als gevolg daarvan, hogere prijzen voor cacao.

Impact van de EUDR op de cacaoproductie

De European Union Deforestation free Regulation (EUDR) is een significante stap in het bevorderen van duurzaamheid binnen de cacaosector. Deze regelgeving, gericht op het terugdringen van ontbossing en bevorderen van milieuvriendelijke praktijken, heeft een aanzienlijke impact op de wereldwijde cacaoproductie, met name in landen die de EU als hun belangrijkste exportmarkt beschouwen. De EUDR dwingt producenten en exporteurs om hun productiemethoden te heroverwegen en aan te passen, wat leidt tot zowel uitdagingen als kansen.

Bevordering van duurzame praktijken

Een van de belangrijkste doelstellingen van de EUDR is het stimuleren van duurzame landbouwpraktijken. Producenten worden aangemoedigd om over te schakelen op methoden die minder belastend zijn voor het milieu, zoals agroforestry, waarbij cacaobomen worden geïntegreerd in een divers boslandschap. Dit helpt niet alleen bij het behouden van biodiversiteit, maar draagt ook bij aan de veerkracht van cacaoplantages tegen klimaatverandering.

Traceerbaarheid en transparantie

De EUDR vereist ook een grotere mate van traceerbaarheid en transparantie in de cacaoketen. Producenten moeten aantonen dat hun cacao niet bijdraagt aan ontbossing of schade aan het milieu. Dit heeft geleid tot een toename in het gebruik van technologieën zoals blockchain en GPS-mapping, waardoor de herkomst van cacaobonen nauwkeuriger kan worden gevolgd.


Economische en sociale impact van cacaoproductie

De cacaoproductie heeft een diepgaande economische en sociale impact op zowel lokaal als nationaal niveau, vooral in landen waar cacao een belangrijk exportproduct is. Deze impact is veelzijdig, waarbij de economische voordelen vaak gepaard gaan met sociale uitdagingen.

Economische Impact

 1. Lokale economieën: In veel cacaoproducerende landen, zoals Ivoorkust, Ghana, en Ecuador, vormt cacao de ruggengraat van lokale economieën. Kleine boerderijen, die het grootste deel van de cacaoproductie voor hun rekening nemen, zijn sterk afhankelijk van de opbrengst van cacao voor hun inkomen. De verkoop van cacaobonen biedt directe inkomsten voor miljoenen boeren en is vaak hun primaire bron van levensonderhoud.

 2. Nationale economieën: Op nationaal niveau draagt de cacaosector aanzienlijk bij aan het bruto binnenlands product (BBP) van producerende landen. Exportinkomsten uit cacao zijn essentieel voor de nationale economieën van deze landen, waarbij de sector vaak een van de grootste bijdragen levert aan hun exportopbrengsten.

 3. Werkgelegenheid: De cacaosector genereert aanzienlijke werkgelegenheid, niet alleen op boerderijen maar ook in aanverwante industrieën zoals transport, verwerking en marketing.

Sociale Impact

 1. Levensonderhoud van boeren: De levensstandaard van cacaoboeren wordt sterk beïnvloed door fluctuaties in de wereldwijde cacaoprijzen. Prijsdalingen kunnen leiden tot armoede en economische onzekerheid, terwijl prijsstijgingen kansen bieden voor verbetering van de levensomstandigheden.

 2. Onderwijs en gezondheidszorg: De inkomsten uit cacaoproductie hebben directe en indirecte effecten op de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor gemeenschappen in cacaoproducerende regio’s. Verbeteringen in deze sectoren zijn cruciaal voor de algehele ontwikkeling van deze gemeenschappen.

 3. Sociale problemen: De sector wordt geconfronteerd met aanzienlijke sociale uitdagingen, waaronder kinderarbeid en uitbuiting van arbeiders. Deze problemen zijn vaak het gevolg van economische druk en gebrek aan regelgeving of handhaving.

 4. Genderongelijkheid: Vrouwen spelen een cruciale rol in de cacaoproductie, maar worden vaak geconfronteerd met ongelijkheden in termen van toegang tot middelen, land en inkomsten. Het aanpakken van deze ongelijkheid kan leiden tot significante verbeteringen in de productiviteit en duurzaamheid van de sector.

De economische en sociale impact van cacaoproductie is diepgaand en complex. Terwijl de sector belangrijke economische voordelen biedt, brengt hij ook aanzienlijke sociale uitdagingen met zich mee. Voor een duurzame toekomst van de cacaosector is het essentieel om deze economische voordelen in balans te brengen met de noodzaak van sociale rechtvaardigheid, waaronder het verbeteren van de levensstandaard van boeren, het aanpakken van kinderarbeid en genderongelijkheid, en het investeren in lokale gemeenschappen.

Uitdagingen en kansen

Cacaoboeren en -producenten staan voor zowel uitdagingen als kansen in de hedendaagse wereldmarkt. Een belangrijke uitdaging is de prijsvolatiliteit van cacaobonen, die de inkomensstabiliteit van boeren beïnvloedt. Velen werken op kleinschalige boerderijen en zijn afhankelijk van fluctuerende marktprijzen, wat leidt tot onzekerheid en soms lage winstmarges. Bovendien brengt klimaatverandering onvoorspelbare weersomstandigheden met zich mee, wat de opbrengst en kwaliteit van de cacaoproductie beïnvloedt. Sociale kwesties, zoals kinderarbeid en beperkte toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, blijven ook een punt van zorg.

Tegelijkertijd zijn er kansen voor duurzame groei en ontwikkeling. De toenemende vraag naar eerlijke handel en duurzaam geproduceerde cacao biedt boeren de kans om betere prijzen te krijgen door zich te houden aan ethische praktijken.


Initiatieven voor directe handelsrelaties en transparantere toeleveringsketens kunnen boeren helpen een eerlijker deel van de winst te ontvangen. Daarnaast biedt de groeiende populariteit van ambachtelijke en premium chocoladeproducten nieuwe marktkansen. Technologische vooruitgang en ondersteunende landbouwprogramma’s kunnen bovendien helpen de productiviteit en duurzaamheid van de cacaoteelt te verbeteren. Door deze kansen te benutten, kunnen cacaoboeren en -producenten werken aan een veerkrachtigere en winstgevendere toekomst.

Eindconclusie

De cacaosector, een cruciaal onderdeel van de wereldwijde voedsel- en landbouwmarkt, bevindt zich op een keerpunt, gekenmerkt door zowel veelbelovende kansen als aanzienlijke uitdagingen.

Economisch gezien is cacao een levensader voor miljoenen boeren, vooral in West-Afrika, waar het een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid vormt. De export van cacao speelt een centrale rol in de economieën van deze landen. Tegelijkertijd worden cacaoboeren geconfronteerd met de onzekerheid van prijsvolatiliteit, die hun inkomsten en levensonderhoud aanzienlijk kan beïnvloeden. Dit benadrukt de noodzaak voor stabilisatiemechanismen en eerlijke handelspraktijken om de welvaart van deze gemeenschappen te waarborgen.

Op sociaal vlak brengt de cacaoproductie zowel voordelen als uitdagingen met zich mee. De sector biedt essentiële werkgelegenheid, maar worstelt ook met problemen zoals kinderarbeid en genderongelijkheid. De inspanningen om deze sociale kwesties aan te pakken zijn cruciaal voor een duurzame toekomst van de cacaoproductie.

De European Union Deforestation free Regulation (EUDR) is een belangrijke stap in het aanpakken van milieukwesties in de cacaosector. Deze regelgeving stimuleert duurzame en milieuvriendelijke praktijken, maar brengt ook uitdagingen met zich mee in termen van naleving en aanpassing voor producenten.

De toekomst van de cacaosector hangt af van het evenwicht tussen economische levensvatbaarheid en duurzaamheid. Het is essentieel dat alle belanghebbenden, van boeren tot consumenten, samenwerken om een evenwichtige en eerlijke cacaomarkt te creëren. Dit vereist een aanhoudende focus op eerlijke handelspraktijken, duurzame landbouwtechnieken en de bescherming van het milieu, terwijl tegelijkertijd het welzijn van de mensen die afhankelijk zijn van de cacaoteelt wordt gewaarborgd.

Gerelateerde artikelen:

Importeert u cacao en wil u meer weten over de EUDR?

Stel hieronder uw vraag over cacao in relatie tot de EUDR

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^