EUDR nieuws (juni 2024)

 
EUDR nieuws (juni 2024)

De implementatie van de EU Deforestation Regulation (EUDR) in juni 2024 heeft positieve ontwikkelingen teweeggebracht in verschillende sectoren die onder de regelgeving vallen. Bedrijven en landen passen hun praktijken aan om aan de nieuwe eisen te voldoen en bevorderen duurzaamheid in hun toeleveringsketens.

In Thailand werken het ministerie van Landbouw en Michelin samen om de rubberindustrie duurzaam te maken, wat leidde tot recordprijzen voor rubber. In Indonesië heeft PT New Kalbar Processor de eerste EUDR-conforme rubberzending naar Europa gestuurd. Ook in Brazilië en Uruguay wordt duurzame landbouw bevorderd. Brazilië positioneert zich als wereldleider in duurzame rubberproductie en Uruguay voltooide zijn eerste export van ontbossingsvrij gecertificeerd vlees naar Europa.

Europese bedrijven zoals UPM, producent van WISA multiplexproducten, voldoen aan de EUDR-eisen, en de PEFC herschrijft certificeringsstandaarden om naleving te vergemakkelijken. Argentijnse rundvleesexporteurs introduceren een certificeringssysteem voor ontbossingsvrij rundvlees, wat hun export naar de EU ondersteunt.

De EUDR stimuleert duurzame veranderingen in de cacaosector, hoewel er nog uitdagingen zijn zoals kinderarbeid en armoede. In de koffie-industrie neemt India’s High Range Coffee Curing het voortouw met de eerste EUDR-conforme koffiebonenexport naar Europa.

Deze ontwikkelingen tonen aan dat de EUDR positieve veranderingen en verbeterde duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens bevordert.

Hieronder vind je een selectie van het nieuws van juni 2024, onderverdeeld per grondstof:

  1. EUDR algemeen
  2. Hout
  3. Cacao
  4. Koffie
  5. Palmolie
  6. Soja
  7. Rubber
  8. Rund

EUDR algemeen


Waarschuwing voor bugs in het ‘informatiesysteem’ van de EUDR

Er zijn meldingen van functionele bugs in het informatiesysteem van de EU Deforestation Regulation (EUDR). Deze bugs kunnen de naleving en de werking van het systeem verstoren, wat bedrijven bemoeilijkt in hun inspanningen om aan de regelgeving te voldoen. Er wordt dringend opgeroepen tot het oplossen van deze problemen om een soepele implementatie en naleving van de EUDR te waarborgen.

Lees het artikel “Warning about EUDR ‘information system’ functionality bugs” (Feed Navigator, 27-05-2024, Engels)

Nieuwe AGDW-jaarverslag biedt overzicht en vooruitblik

Het nieuwe jaarverslag van de AGDW (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) biedt een uitgebreide analyse van de huidige stand van zaken en toekomstige uitdagingen voor Duitse bosbezitters. Het rapport belicht onder andere de impact van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) en andere milieuvoorschriften op de bosbouwsector. De AGDW roept op tot meer ondersteuning en beleidshervormingen om duurzame bosbouw te bevorderen.

Lees het artikel “Neuer AGDW-Jahresbericht bietet Übersicht und Ausblick” (Verbaende.com, 27-05-2024, Duits)

Gevolgen van de EUDR voor kleinschalige rubber-, hout- en koffieproducenten: Casestudies uit Thailand en Indonesië

RECOFTC heeft casestudies gepubliceerd over de impact van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) op kleinschalige producenten van rubber, hout en koffie in Thailand en Indonesië. De studies tonen aan dat de EUDR aanzienlijke uitdagingen en extra kosten met zich meebrengt voor kleinschalige boeren. Er wordt gepleit voor meer ondersteuning en aangepaste beleidsmaatregelen om deze producenten te helpen voldoen aan de nieuwe regelgeving en om duurzame productie te bevorderen.

Lees het artikel “Implications of the EUDR on rubber, timber and coffee smallholders: Case studies from Thailand and Indonesia” (RECOFTC, 27-05-2024, Engels)

Informatiesysteem - Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een speciaal informatiesysteem ontwikkeld voor de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Dit systeem is ontworpen om bedrijven te helpen voldoen aan de nieuwe regelgeving door middel van verbeterde traceerbaarheid en rapportage van hun toeleveringsketens. Het platform biedt uitgebreide richtlijnen en hulpmiddelen om de naleving te vergemakkelijken en de transparantie te vergroten.

Lees het artikel “Information System - European Commission” (European Commission, 2024, Engels)

De wereld kan zich geen vertraging van ontbossingsregels veroorloven

Human Rights Watch waarschuwt dat vertragingen in de implementatie van de anti-ontbossingsregels van de EU desastreuze gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Het rapport benadrukt het belang van snelle en strikte naleving van de EUDR om verdere vernietiging van bossen te voorkomen. De oproep is gericht aan beleidsmakers om ervoor te zorgen dat de regels zonder uitstel worden gehandhaafd.

Lees het artikel “The World Cannot Afford Delays to Anti-Deforestation Rules” (Human Rights Watch, 27-05-2024, Engels)

Masaf - Regolamento EUDR

Het Italiaanse ministerie van Landbouw, Voedsel en Bosbouw (Masaf) heeft een gedetailleerd overzicht gepubliceerd van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Dit document biedt richtlijnen voor Italiaanse producenten om te voldoen aan de nieuwe regelgeving en benadrukt het belang van duurzame productiepraktijken. Het ministerie roept op tot samenwerking tussen alle belanghebbenden om de naleving van de EUDR te waarborgen.

Lees het artikel “Masaf - Regolamento EUDR” (Masaf, 27-05-2024, Italiaans)

Kleinschalige boeren worstelen met nieuwe bosbouwvereisten

Volgens Euractiv ondervinden kleinschalige boeren grote moeilijkheden bij het voldoen aan de nieuwe bosbouwvereisten onder de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De regelgeving brengt aanzienlijke administratieve lasten en kosten met zich mee, waardoor de concurrentiepositie van kleine boeren wordt aangetast. Er is dringend behoefte aan beleidsmatige ondersteuning om deze boeren te helpen de vereisten na te leven en duurzame landbouw te bevorderen.

Lees het artikel “Smallholder farmers struggling with new forestry requirements” (Euractiv, 28-05-2024, Engels)

CSDDD en EUDR: Opstellen van een geïntegreerde nalevingsstrategie

BLOMSTEIN bespreekt de noodzaak voor bedrijven om een geïntegreerde nalevingsstrategie te ontwikkelen die zowel de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) als de EU Deforestation Regulation (EUDR) omvat. Deze regelgeving stelt strikte eisen aan bedrijven om milieuschade en mensenrechtenschendingen in hun toeleveringsketens te voorkomen. De auteurs benadrukken dat een gecombineerde aanpak niet alleen naleving vereenvoudigt, maar ook helpt om duurzame en ethische bedrijfspraktijken te bevorderen. Het artikel biedt praktische adviezen en beste praktijken voor het opstellen van een effectieve nalevingsstrategie.

Lees het artikel “CSDDD and EUDR: Crafting an Integrated Compliance Strategy” (BLOMSTEIN, 28-05-2024, Engels).

EUDR: Verenigingen van de papier- en drukindustrie steunen Bundesratsbesluit

De Duitse verenigingen van de papier- en drukindustrie hebben hun steun uitgesproken voor het besluit van de Bundesrat om de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) uit te stellen. De organisaties wijzen op de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd bij het voldoen aan de nieuwe eisen en pleiten voor meer tijd om de nodige aanpassingen door te voeren. Ze benadrukken het belang van realistische implementatietermijnen om de concurrentiepositie van de industrie te waarborgen.

Lees het artikel “EUDR: Verbände der Papier- und Druckindustrie unterstützen Bundesratsbeschluss” (EUWID Papier, 29-05-2024, Duits).

Europese ontbossingsrichtlijn: Spaanse bedrijven

Het artikel op GNDiario bespreekt hoe Spaanse bedrijven profiteren van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) door duurzame praktijken te implementeren die voldoen aan de nieuwe regelgeving. Het artikel belicht voorbeelden van bedrijven die al stappen hebben ondernomen om hun toeleveringsketens te verduurzamen en benadrukt de voordelen die dit hen biedt, zoals toegang tot nieuwe markten en verbeterde merkwaarde. De auteurs benadrukken dat naleving van de EUDR niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook economische kansen biedt.

Lees het artikel “Directiva europea sobre deforestación: Empresas españolas” (GNDiario, 29-05-2024, Spaans).

Webinar over de EU Deforestation Regulation (EUDR)

In dit uitgebreide webinar worden de nieuwe vereisten van de EU Deforestation Regulation (EUDR) besproken, gericht op duurzaamheid en zorgplicht binnen de toeleveringsketen. Experts uit München en Düsseldorf belichten de impact van de EUDR op bedrijven, specifiek hoe deze regelgeving bedrijven dwingt om hun producten en grondstoffen te verifiëren op ontbossingsvrijheid vanaf 31 december 2020. Ze benadrukken het belang van geolokalisatiegegevens en de noodzaak van risicobeoordeling en -mitigatie. Het webinar biedt praktische tips voor naleving, inclusief de aanpassing van leveringsketens, contractuele verplichtingen en de opbouw van compliance-systemen binnen bedrijven.


Bekijk de video “Praktische Tipps zur Umsetzung der EUDR” (Youtube, 29-05-2024, Duits).

PEFC herschrijft delen van haar ‘benchmark’ om te helpen bij EUDR

De PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) heeft aangekondigd delen van haar benchmark te herschrijven om te helpen bij de naleving van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Deze aanpassingen zijn bedoeld om de certificeringsstandaarden in lijn te brengen met de strikte eisen van de EUDR, die gericht zijn op het voorkomen van ontbossing. De veranderingen moeten ervoor zorgen dat houtproducten die zijn gecertificeerd door PEFC, voldoen aan de nieuwe regelgeving, waardoor de naleving voor bedrijven wordt vergemakkelijkt.

Lees het artikel “PEFC herschrijft delen van haar ‘benchmark’ om te helpen bij EUDR” (Houtwereld, 20-05-2024, Nederlands).

Request for Proposal: Technisch documentontwikkeling voor initiatieffase van SAFE EUDR

De Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) zoekt voorstellen voor de ontwikkeling van technische documenten voor de initiatieffase van het SAFE EUDR-project. Dit project richt zich op de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) in Indonesië. Het doel is om duurzame praktijken te bevorderen en te voldoen aan de strikte eisen van de EUDR. De IBCSD benadrukt het belang van technische ondersteuning om de naleving van de regelgeving te waarborgen en de milieu-impact te minimaliseren.

Lees het artikel “Request for Proposal: Technical Document Development for Inception Phase of SAFE EUDR” (IBCSD, 29-05-2024, Engels).

Voorbereiden op de EUDR: 4 stappen naar naleving

Source Intelligence biedt een gids met vier stappen voor bedrijven om zich voor te bereiden op de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De stappen omvatten het begrijpen van de regelgeving, het beoordelen van de toeleveringsketen, het implementeren van traceerbaarheidssystemen en het voortdurend monitoren en verbeteren van nalevingsstrategieën. Deze gids helpt bedrijven om de complexiteit van de EUDR te navigeren en zorgt ervoor dat ze voldoen aan de nieuwe milieueisen.

Lees het artikel “Preparing for the EUDR: 4 Steps to Compliance” (Source Intelligence, 29-05-2024, Engels).

CPOPC-bijeenkomst in Madrid bespreekt voorbereidingen voor implementatie van EUDR

Tijdens een bijeenkomst in Madrid besprak de Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) de voorbereidingen voor de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De deelnemers, waaronder vertegenwoordigers van de palmolie-industrie, benadrukten de noodzaak van samenwerking en technische ondersteuning om te voldoen aan de strenge eisen van de EUDR. De bijeenkomst was gericht op het identificeren van uitdagingen en het ontwikkelen van strategieën om duurzame palmolieproductie te bevorderen.

Lees het artikel “Pertemuan CPOPC di Madrid Bahas Kesiapan Implementasi Peraturan EUDR” (InfoSAWIT, 30-05-2024, Indonesisch).

EC maximaliseert projecten in Vietnam met samenwerkingsaanpak

De Europese Commissie heeft de impact van haar interventies en projecten in Vietnam gemaximaliseerd door een samenwerkingsaanpak te hanteren. Deze aanpak bevordert de naleving van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) en andere duurzame ontwikkelingsdoelen. Door nauwe samenwerking met lokale partners en belanghebbenden zorgt de EC voor effectieve implementatie en duurzame resultaten in Vietnam.

Lees het artikel “EC maximizes projects in Vietnam with Europe teamwork approach” (Vietnam Agriculture, 30-05-2024, Engels).

EUDR mogelijk nog niet op korte termijn van kracht

Volgens Myelaeis is de kans groot dat de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) nog enige tijd op zich laat wachten. Verschillende factoren, zoals bureaucratische procedures en technische uitdagingen, kunnen vertragingen veroorzaken. Dit biedt bedrijven extra tijd om zich voor te bereiden op de naleving van de strenge milieueisen die de EUDR stelt.

Lees het artikel “Kemungkinan Belum Berlaku dalam Waktu Dekat” (Myelaeis, 31-05-2024, Indonesisch).

Thaise politiek vandaag

Het artikel van Business Today bespreekt de huidige politieke ontwikkelingen in Thailand en hun impact op de naleving van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De Thaise regering werkt aan het aanpassen van haar milieubeleid en landbouwpraktijken om te voldoen aan de strenge eisen van de EUDR. Deze inspanningen zijn cruciaal om toegang te behouden tot de Europese markt.

Lees het artikel “Business Today Thai Politics 31 พฤษภาคม 2567” (Business Today, 31-05-2024, Thais).

De race om de wereld in kaart te brengen en $110 miljard aan handel te beschermen

Bloomberg onderzoekt de wereldwijde inspanningen om ontbossing te monitoren en te voorkomen in het kader van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De regelgeving vereist gedetailleerde traceerbaarheid van producten om ervoor te zorgen dat ze ontbossingsvrij zijn. Deze maatregelen zijn essentieel om $110 miljard aan handel te beschermen en duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens te waarborgen.

Lees het artikel “The Race to Map the World and Protect $110 Billion of Trade” (Bloomberg, 01-06-2024, Engels).

GEOS-EUDR: een platform voor betere bosbeheerpraktijken

Het Thünen Instituut heeft GEOS-EUDR ontwikkeld, een innovatieve tool die geografische informatie en satellietbeelden combineert om bosbeheer en naleving van de Europese Ontbossingsverordening (EUDR) te verbeteren. GEOS-EUDR biedt nauwkeurige gegevens over bosdekking en landgebruik, wat essentieel is voor het monitoren van ontbossing en bosdegradatie. Dit platform ondersteunt beleidsmakers, bedrijven en ngo’s bij het implementeren van duurzame bosbeheerpraktijken door transparantie en verantwoordelijkheid te bevorderen. Door het verstrekken van gedetailleerde kaarten en analyses helpt GEOS-EUDR bij het identificeren van risicogebieden en het nemen van gerichte maatregelen tegen ontbossing.

Lees het artikel “Thünen: GEOS-EUDR” (Thünen, 01-06-2024, Duits).

FLINTpro lanceert RegIQ: naleving van milieu- en landgebruiksregels

FLINTpro heeft RegIQ gelanceerd, een nieuw data-analyseproduct dat bedrijven helpt te voldoen aan milieu- en landgebruiksvoorschriften, zoals de EUDR. RegIQ biedt uitgebreide analytische mogelijkheden om de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu te beoordelen en te beheren. Het platform gebruikt geavanceerde technologieën om nauwkeurige en betrouwbare gegevens te leveren, wat bedrijven ondersteunt bij het naleven van complexe regelgeving en het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. RegIQ maakt het eenvoudiger om milieuverplichtingen te beheren en te rapporteren, waardoor bedrijven hun milieuvriendelijke doelstellingen kunnen bereiken.

Lees het artikel “FLINTpro Launches RegIQ, a New Data Analytics Product Enabling Compliance With Environmental Land Use Regulations” (Yahoo Finance, 28-06-2024, Engels).

Niet-KMO-handelaars en hun verplichtingen onder de EUDR

Dit artikel op LinkedIn bespreekt welke bedrijven als niet-KMO-handelaars worden beschouwd onder de EUDR en welke verplichtingen zij hebben. Niet-KMO-handelaars spelen een cruciale rol bij het waarborgen van ontbossingsvrije toeleveringsketens. Zij moeten uitgebreide zorgvuldigheidsprocedures implementeren om te voldoen aan de EUDR-regelgeving, inclusief het verzamelen van gedetailleerde gegevens over de herkomst van producten en het uitvoeren van risicobeoordelingen. Deze verplichtingen zijn essentieel voor het voorkomen van ontbossing en bosdegradatie en dragen bij aan de bescherming van wereldwijde bossen.

Lees het artikel “EUDR - Which companies are non-SME traders and what are their obligations?” (LinkedIn, 04-06-2024, Engels).

UNISOT: blockchainoplossingen voor duurzame toeleveringsketens

UNISOT biedt blockchain-gebaseerde oplossingen om toeleveringsketens transparanter en duurzamer te maken. Met de focus op naleving van de EUDR, stelt UNISOT bedrijven in staat om de herkomst van hun producten nauwkeurig te traceren en te verifiëren. Dit helpt bij het voldoen aan de wettelijke eisen en het bevorderen van duurzame bedrijfspraktijken. Door gebruik te maken van gedecentraliseerde technologie, zorgt UNISOT voor onveranderlijke en betrouwbare gegevens, wat essentieel is voor het opbouwen van vertrouwen in toeleveringsketens.

Lees het artikel “UNISOT” (UNISOT, 04-06-2024, Engels).

Indonesië ontwerpt digitaal dashboard voor landbouwproducten

Indonesië heeft een digitaal dashboard ontwikkeld om de duurzaamheid van landbouwproducten te monitoren, een stap vooruit in de naleving van de EUDR. Dit dashboard biedt real-time gegevens over de productie en herkomst van landbouwproducten, waardoor bedrijven en overheden de duurzaamheid van hun toeleveringsketens kunnen waarborgen. Het initiatief bevordert de transparantie en traceerbaarheid van producten zoals palmolie, koffie en cacao, die vaak bijdragen aan ontbossing. Dit innovatieve hulpmiddel helpt Indonesië bij het bereiken van zijn duurzaamheidsdoelen en het voldoen aan internationale regelgeving.

Lees het artikel “L’Indonésie conçoit un tableau de bord numérique pour le suivi des produits agricoles dans le cadre de la promotion du développement durable” (Zonebourse, 05-06-2024, Frans).

Lees het artikel “Indonesia designs agricultural commodities digital tracker in sustainability push” (Reuters, 05-06-2024, Engels).

EUDR bedreigt export en belang van diversificatie

In een recent artikel van Alinea wordt de dreiging besproken die de implementatie van de Europese Ontbossingsverordening (EUDR) vormt voor de Indonesische export, en het belang van diversificatie van exportmarkten. De EUDR stelt strenge eisen aan ontbossingsvrije producten, wat een uitdaging kan zijn voor Indonesische exporteurs van palmolie, cacao en andere landbouwproducten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wordt aangeraden om exportmarkten te diversifiëren en de afhankelijkheid van de EU te verminderen. Het artikel benadrukt ook de noodzaak van duurzame landbouwpraktijken om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Lees het artikel “Ancaman implementasi UEDR dan pentingnya diversifikasi ekspor” (Alinea, 05-06-2024, Indonesisch).

Workshops over due diligence voor koffie- en cacaoproducenten

PROMPERÚ heeft onlangs workshops georganiseerd om koffie- en cacaoproducenten te informeren over due diligence procedures, zodat ze kunnen blijven exporteren naar de Europese Unie onder de nieuwe EUDR-regelgeving. Deze workshops richten zich op het versterken van de capaciteit van Peruaanse producenten om te voldoen aan de ontbossingsvrije eisen en het verbeteren van de traceerbaarheid en duurzaamheid van hun producten. Door deze initiatieven helpt PROMPERÚ producenten om hun concurrentievermogen te behouden en toegang te houden tot de Europese markt.

Lees het artikel “PROMPERÚ realizó talleres sobre debida diligencia para que productores de café y cacao sigan exportando a la Unión Europea” (Gob.pe, 05-06-2024, Spaans).

Indonesië ontwerpt digitaal dashboard voor landbouwproducten

Indonesië heeft een digitaal dashboard ontwikkeld om de duurzaamheid van landbouwproducten te monitoren, als onderdeel van een bredere duurzaamheidsstrategie. Dit dashboard biedt gedetailleerde gegevens over de herkomst en productie van producten zoals palmolie, cacao en koffie, wat helpt bij het voldoen aan de EUDR-vereisten. Dit initiatief toont Indonesië’s toewijding aan duurzame praktijken en transparantie, wat essentieel is voor het handhaven van toegang tot de Europese markt onder de nieuwe regelgeving.

Lees het artikel “Indonesia Designs Agricultural Commodities Digital Tracker In Sustainability Push” (ESM Magazine, 05-06-2024, Engels).

PEFC positioneert zich als partner voor EUDR-naleving

Tijdens een recent summit positioneerde PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zich als een strategische partner voor bedrijven die willen voldoen aan de EUDR. PEFC biedt certificeringen die garanderen dat hout en bosproducten afkomstig zijn van duurzaam beheerde bossen. Door samen te werken met PEFC kunnen bedrijven hun toeleveringsketens aanpassen aan de strenge ontbossingsvrije eisen van de EUDR, wat helpt bij het waarborgen van hun marktoegang en duurzaamheidsprestaties.

Lees het artikel “PEFC Positions Itself as Partner for EUDR Compliance: Summit” (Wood Central, 07-06-2024, Engels).

Wetenschappers testen methoden om bosverlies in Afrika te monitoren

Met het oog op de nieuwe EU-regels testen wetenschappers verschillende methoden om bosverlies in Afrika nauwkeurig in kaart te brengen. Dit onderzoek is cruciaal voor de naleving van de EUDR, die strenge eisen stelt aan ontbossingsvrije toeleveringsketens. Door geavanceerde technologieën en innovatieve benaderingen te gebruiken, hopen de wetenschappers betrouwbare data te leveren die bedrijven helpen bij het waarborgen van hun naleving van de regelgeving en het bevorderen van duurzame handelspraktijken.

Lees het artikel “With an eye on EU’s new rules, scientists test ways to capture Africa’s forest loss” (Mongabay, 06-2024, Engels).

EUDR als reddingslijn voor risicovolle Maleisische staten

Volgens een artikel van Fern biedt de EUDR een welkome reddingslijn voor risicovolle Maleisische staten. Door strikte eisen te stellen aan ontbossingsvrije producten, stimuleert de EUDR duurzame praktijken en helpt het ontbossing te voorkomen. Voor Maleisische staten die sterk afhankelijk zijn van landbouwproducten zoals palmolie, biedt naleving van de EUDR kansen voor duurzame economische ontwikkeling en toegang tot de Europese markt. Dit kan bijdragen aan betere milieubescherming en economische stabiliteit in deze regio’s.

Lees het artikel “EUDR could throw a welcome lifeline to a high-risk Malaysian state” (Fern, 11-06-2024, Engels).

Implementatie van EUDR blijft ongewijzigd na EU-verkiezingen

In een artikel van Elaeis.co wordt benadrukt dat de implementatie van de EUDR niet zal veranderen na de verkiezingen voor het Europees Parlement. De EUDR, die streeft naar ontbossingsvrije toeleveringsketens, blijft een prioriteit voor de EU, ongeacht de politieke veranderingen. Dit betekent dat bedrijven zich moeten blijven voorbereiden op naleving van de regelgeving en hun toeleveringsketens moeten aanpassen om te voldoen aan de strenge ontbossingseisen.

Lees het artikel “Tak akan Ada Perubahan Implementasi EUDR Pasca-pemilu Parlemen Uni Eropa” (Elaeis.co, 12-06-2024, Indonesisch).

Europees onderzoeksteam Sintetic verbetert houttracering

Het Europese onderzoeksteam Sintetic maakt vooruitgang in het elektronisch traceren van hout voor naleving van de EUDR. Door geavanceerde technologieën in te zetten, kunnen ze de herkomst en toeleveringsketen van hout nauwkeurig volgen. Dit helpt bij het waarborgen dat het hout voldoet aan de ontbossingsvrije eisen van de EUDR en ondersteunt duurzame bosbeheerpraktijken. Het onderzoeksteam streeft naar verbeterde transparantie en verantwoordelijkheid binnen de houtsector.

Lees het artikel “El grupo de investigación europeo Sintetic avanza en el rastreo electrónico de la madera para el EUDR” (Forestal Maderero, 11-06-2024, Spaans).

Productie in een context van hogere traceerbaarheidseisen

Het artikel van Noticias AgroPecuarias bespreekt de impact van verhoogde traceerbaarheidseisen op de productie van landbouwproducten in het kader van de EUDR. De nieuwe regelgeving vereist gedetailleerde gegevens over de herkomst van producten om te zorgen voor ontbossingsvrije toeleveringsketens. Dit dwingt producenten om hun processen aan te passen en nauwkeurige documentatie bij te houden, wat kan leiden tot verbeterde duurzaamheidspraktijken en transparantie in de sector.

Lees het artikel “La producción en un contexto de mayores exigencias de trazabilidad” (Noticias AgroPecuarias, 12-06-2024, Spaans).

Fairtrade-partners bereiden zich voor op EUDR-naleving

Fairtrade International ondersteunt zijn commerciële partners bij de voorbereiding op naleving van de EUDR. Door middel van trainingen en hulpmiddelen helpt Fairtrade bedrijven om de nodige due diligence procedures te implementeren en te voldoen aan de ontbossingsvrije eisen. Dit initiatief draagt bij aan de duurzaamheid en ethische verantwoordelijkheid van Fairtrade-producten, en helpt producenten toegang te behouden tot de Europese markt onder de nieuwe regelgeving.

Lees het artikel “Fairtrade commercial partners’ EUDR compliance preparedness” (Fairtrade International, 05-06-2024, Engels).

KPMG Japan biedt ondersteuning voor EUDR-naleving

KPMG Japan heeft een ondersteuningsprogramma gelanceerd om bedrijven te helpen voldoen aan de EUDR. Dit programma biedt advies en tools voor due diligence, risicobeoordeling en naleving van de ontbossingsvrije eisen van de EUDR. Door gebruik te maken van KPMG’s expertise kunnen bedrijven hun toeleveringsketens aanpassen en ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de nieuwe regelgeving, wat essentieel is voor het behoud van marktoegang en duurzaamheidsprestaties.

Lees het artikel “森林破壊防止規則(EUDR)対応支援” (KPMG Japan, 12-06-2024d, Japans).

Export naar EU vereist ontbossingscertificering

Een artikel in de Hürriyet Daily News bespreekt de nieuwe vereisten voor export naar de EU onder de EUDR, waarbij producten een ontbossingscertificering moeten hebben. Dit is een belangrijke verandering voor exporteurs van landbouwproducten zoals cacao, koffie en palmolie. De certificering is bedoeld om te verzekeren dat producten niet bijdragen aan ontbossing, wat een positieve impact heeft op de wereldwijde inspanningen voor duurzaamheid en milieubescherming.

Lees het artikel “Exports to EU to require anti-deforestation certification” (Hürriyet Daily News, 13-06-2024, Engels).

EU moet ontbossingswet heroverwegen

Een artikel in Le Maître Papetier roept de Europese Unie op om haar ontbossingswet te heroverwegen. Het benadrukt de zorgen van verschillende belanghebbenden over de impact van de EUDR op handel en economie, vooral voor kleine producenten die mogelijk niet aan de strenge eisen kunnen voldoen. Het artikel pleit voor een evenwichtigere benadering die zowel milieubescherming als economische haalbaarheid in acht neemt, en suggereert dat de huidige regelgeving mogelijk te rigide is.

Lees het artikel “Pourquoi l’Union européenne doit reconsidérer sa loi sur la déforestation” (Le Maître Papetier, 13-06-2024, Frans).

Grotere bedrijven beter uitgerust voor EU-regelgeving

Volgens een artikel op AgFeed zijn vooral grotere bedrijven beter in staat om te voldoen aan de strenge eisen van de Europese regelgeving, zoals de EUDR. De kosten en complexiteit van naleving kunnen een zware last zijn voor kleinere bedrijven, die mogelijk niet de nodige middelen hebben om aan de regelgeving te voldoen. Het artikel bespreekt hoe grote ondernemingen hun voordelen gebruiken om hun marktaandeel te vergroten en tegelijkertijd aan de regelgeving te voldoen, terwijl kleinere bedrijven worstelen om bij te blijven.

Lees het artikel “Apenas os grandes têm musculatura para atender as exigências europeias”, diz GRI (AgFeed, 18-06-2024, Portugees).

Indonesië: klaar voor de EUDR?

Een position paper van de Indonesische burgermaatschappij bespreekt of Indonesië klaar is voor de implementatie van de EUDR. Het document onderzoekt de huidige praktijken in de palmoliesector en benadrukt de uitdagingen en kansen die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt. Er wordt gepleit voor versterkte governance, betere naleving en het ondersteunen van kleine boeren om aan de eisen te voldoen, zodat Indonesië zijn export naar de EU kan handhaven en tegelijkertijd duurzame praktijken bevordert.

Lees het artikel “Kertas Posisi Masyarakat Sipil Indonesia: Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit” (TuK Indonesia, 18-06-2024, Indonesisch).

VS dringt aan op uitstel van ontbossingsregeling

Een update van Argus Media meldt dat de Verenigde Staten de Europese Unie heeft aangespoord om de invoering van de ontbossingsregeling uit te stellen. De VS uit bezorgdheid over de impact van de EUDR op handel en internationale relaties. Het artikel bespreekt de diplomatieke spanningen en de economische implicaties van de nieuwe regelgeving, en benadrukt het belang van samenwerking en overleg om een evenwichtige oplossing te vinden die zowel milieubescherming als economische belangen dient.

Lees het artikel “US urges EU to delay deforestation regulation: Update” (Argus Media, 21-06-2024, Engels).

Misleidende claims over ontbossingsvrije producten

Een artikel van ReportAlert waarschuwt dat producten die als ontbossingsvrij worden gepresenteerd, mogelijk niet altijd aan deze claims voldoen. Het benadrukt de noodzaak van strikte naleving en controlemechanismen om ervoor te zorgen dat bedrijven niet misleidende informatie verstrekken. Door transparantie en verantwoordelijkheid te bevorderen, kunnen consumenten erop vertrouwen dat de producten die zij kopen werkelijk bijdragen aan de bescherming van bossen.

Lees het artikel “That Deforestation-Free Product May Not Be What You Think” (ReportAlert, 25-06-2024, Engels).

EUDR transformeert wereldwijde handel in grondstoffen

Een nieuwsbericht op Agroberichten Buitenland beschrijft hoe de nieuwe EUDR de wereldwijde handel in grondstoffen ingrijpend zal veranderen. Door strenge eisen te stellen aan ontbossingsvrije producten, dwingt de EUDR bedrijven om hun toeleveringsketens aan te passen en duurzamer te maken. Dit heeft brede implicaties voor producenten, handelaren en consumenten wereldwijd, en draagt bij aan de wereldwijde inspanningen om ontbossing en klimaatverandering tegen te gaan.

Lees het artikel “EU’s new Deforestation Regulation set to transform global commodity trading” (Agroberichten Buitenland, 25-06-2024, Engels).

Integratie van nalevingsstrategieën voor CSDDD en EUDR

Een artikel van Mondaq bespreekt hoe bedrijven hun nalevingsstrategieën voor de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) en de EUDR kunnen integreren. Het benadrukt het belang van een holistische benadering om te voldoen aan de eisen van beide regelgevingen, wat bedrijven helpt om efficiëntie te verbeteren en kosten te verlagen. Door synergieën te creëren tussen verschillende nalevingsprogramma’s, kunnen bedrijven hun duurzaamheidsprestaties versterken en hun risico’s beter beheren.

Lees het artikel “Germany - Corporate and Company Law - CSDDD And EUDR: Crafting An Integrated Compliance Strategy” (Mondaq, 25-06-2024, Engels).

Wereldwijde steun voor bezwaren tegen de EUDR

Een artikel in The Star bespreekt waarom bezwaren tegen de EUDR wereldwijd steun krijgen. Het benadrukt de zorgen van verschillende landen en belanghebbenden over de mogelijke economische en sociale gevolgen van de strenge ontbossingsvrije regelgeving. Vooral ontwikkelingslanden die afhankelijk zijn van de export van landbouwproducten vrezen voor negatieve impact op hun economieën. Het artikel roept op tot een evenwichtigere benadering die rekening houdt met zowel milieubescherming als economische haalbaarheid.

Lees het artikel “Why objections to EUDR have global support” (The Star, 26-06-2024, Engels).

Oproep tot uitstel van anti-ontbossingswet

Een milieuverantwoordelijke van de Europese Volkspartij (EVP) heeft opgeroepen tot uitstel van de anti-ontbossingswet, zo meldt Yahoo News. De oproep komt voort uit zorgen over de praktische haalbaarheid en de impact op Europese bedrijven. Het uitstel zou bedrijven meer tijd geven om zich aan te passen aan de nieuwe eisen van de EUDR en ervoor zorgen dat de regelgeving effectief wordt geïmplementeerd zonder onnodige economische schade te veroorzaken.

Lees het artikel “EPP environment lead calls for delay to anti-deforestation law” (Yahoo News, 27-06-2024, Engels).

5 Misverstanden over de EUDR

Een artikel op EFEverde belicht vijf veelvoorkomende misverstanden over de EUDR. Het verduidelijkt wat de regelgeving inhoudt en hoe bedrijven zich effectief kunnen voorbereiden op naleving. De misverstanden variëren van de impact op kleine bedrijven tot de reikwijdte van de regelgeving. Het artikel biedt duidelijkheid en praktische tips voor bedrijven om te voldoen aan de eisen van de EUDR en hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Lees het artikel “EUDR: 5 conceptos erróneos sobre el Reglamento de la UE sobre deforestación. Por (*) Marta Piedrafita (osapiens)” (EFEverde, 28-06-2024, Spaans).

Consumenten en bedrijven geconfronteerd met hoge kosten voor naleving EUDR

Confectionery Production meldt dat consumenten en bedrijven kunnen worden geconfronteerd met hoge kosten voor de naleving van de EUDR, vooral in de cacao- en palmoliesectoren. De totale nalevingskosten worden geschat op $1,5 miljard, wat kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Het artikel bespreekt de financiële impact van de regelgeving en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden om deze kosten te minimaliseren terwijl ze voldoen aan de ontbossingsvrije eisen.

Lees het artikel “Consumers and companies could be hit with $1.5 billion bill for EUDR compliance for cocoa and palm oil” (Confectionery Production, 28-06-2024, Engels).

Bedrijven moeten zich nu voorbereiden op EUDR-naleving

Een Forbes-artikel benadrukt dat bedrijven nu moeten beginnen met hun voorbereidingen voor naleving van de EUDR. Het artikel biedt praktische adviezen voor het implementeren van due diligence-procedures en het waarborgen van ontbossingsvrije toeleveringsketens. Door vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen kunnen bedrijven toekomstige boetes en handelsbelemmeringen vermijden en hun duurzaamheidsprestaties verbeteren.

Lees het artikel “EUDR Compliance: Prepare For Due Diligence Reporting Now” (Forbes, 28-06-2024, Engels).

Kosten voor naleving EUDR kunnen oplopen tot $1,5 miljard

Volgens een nieuw onderzoek van GlobalData kunnen de nalevingskosten van de EUDR voor de EU-consumenten oplopen tot $1,5 miljard. De nieuwe duurzaamheidsregels zullen de wereldwijde grondstofvoorzieningsketens aanzienlijk beïnvloeden. Het artikel bespreekt de bevindingen van het onderzoek en de implicaties voor zowel bedrijven als consumenten, en benadrukt de noodzaak van efficiënte nalevingsstrategieën om de kosten te beheersen.

Lees het artikel “EUDR could cost EU consumers up to $1.5 billion, as new sustainability rules set to impact global commodity supply chains, says new GlobalData study” (MarketScreener, 29-06-2024, Engels).

Hout


Nieuw-Zeelandse houtverwerkingssector worstelt met nieuwe EU-ontbossingsregels

De houtverwerkingssector in Nieuw-Zeeland ondervindt uitdagingen bij het voldoen aan de nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR), die vereist dat exportproducten naar Europa vrij zijn van ontbossing. Deze regelgeving, die eind december van kracht wordt, stelt strenge eisen aan documentatie en traceerbaarheid. Bedrijven moeten nu geolocatiegegevens en satellietbeelden verstrekken om aan te tonen waar bomen zijn gekapt en of bossen opnieuw zijn aangeplant. Er heerst enige verwarring en onzekerheid binnen de sector over hoe deze regels in de praktijk zullen uitpakken.

Mark Ross, CEO van de Wood Processors and Manufacturers’ Association, benadrukt dat hoewel de industrie de principes van de EUDR steunt, de implementatie uitdagend is. Hij wijst op de noodzaak van meer duidelijkheid en ondersteuning om aan de criteria te voldoen. Workshops en nieuwe softwareoplossingen voor bosbouwtracering worden overwogen om de naleving te vergemakkelijken. Ondanks de uitdagingen ziet Ross kansen voor Nieuw-Zeeland om een concurrentievoordeel te behalen door hun geavanceerde systemen voor productherkomst te benutten.

Lees het artikel “NZ wood processing sector grapples with new EU deforestation rules” (NZ Herald, 28-05-2024, Engels).

WWF waarschuwt: Oekraïne’s nieuwe houtregels brengen EUDR in gevaar

Volgens Wood Central waarschuwt WWF dat de nieuwe houtregels van Oekraïne de naleving van de EUDR in gevaar kunnen brengen. De recent ingevoerde regelgeving kan leiden tot een toename van illegale houtkap en een afname van de traceerbaarheid van houtproducten. Dit zou de inspanningen van de EU om ontbossingsvrije toeleveringsketens te bevorderen kunnen ondermijnen. WWF roept op tot strengere controles en internationale samenwerking om ervoor te zorgen dat de Oekraïense houtindustrie voldoet aan de EUDR-vereisten.

Lees het artikel “WWF Warns: Ukraine’s New Timber Rules Now Risk EUDR!” (Wood Central, 03-06-2024, Engels).

Europese ontbossingsverordening heeft gevolgen voor Nederlandse boseigenaren

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) meldt dat de Europese ontbossingsverordening aanzienlijke gevolgen heeft voor Nederlandse boseigenaren. De verordening stelt strenge eisen aan de traceerbaarheid en duurzaamheid van houtproducten, wat betekent dat boseigenaren hun bosbeheerpraktijken moeten aanpassen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Dit kan leiden tot extra kosten en administratieve lasten, maar biedt ook kansen voor duurzame bosbeheerpraktijken en het behoud van biodiversiteit.

Lees het artikel “Europese Ontbossingsverordering heeft gevolgen voor Nederlandse boseigenaren” (FPG, 03-06-2024, Nederlands).

Ontbossingswet kan Indonesië naar China drijven

POLITICO waarschuwt dat de nieuwe EU-ontbossingswet Indonesië richting China zou kunnen duwen. De EUDR stelt strenge eisen aan ontbossingsvrije producten, wat de handel met de EU moeilijker kan maken voor Indonesische exporteurs. Hierdoor zou Indonesië kunnen kiezen voor alternatieve markten met minder strenge milieueisen, zoals China. Dit kan de handelsbetrekkingen tussen de EU en Indonesië beïnvloeden en de inspanningen om wereldwijde ontbossing tegen te gaan ondermijnen.

Lees het artikel “Deforestation law risks pushing Indonesia toward China” (POLITICO, 09-06-2024, Engels).

WISA multiplexproducten van UPM voldoen aan EUDR-eisen

WISA Plywood meldt dat hun multiplexproducten zullen voldoen aan de EUDR-vereisten. UPM, het bedrijf achter WISA, heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat hun houtproducten afkomstig zijn van ontbossingsvrije bronnen. Dit omvat strikte traceerbaarheidsprocedures en duurzame bosbeheerpraktijken. Door te voldoen aan de EUDR, kan UPM zijn positie op de Europese markt versterken en bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om ontbossing te verminderen.

Lees het artikel “Los productos de madera contrachapada WISA de UPM cumplirán los requisitos del EUDR” (WISA Plywood, 10-06-2024, Spaans).

EUDR kan grote impact hebben op de pulp- en papierindustrie

Fastmarkets bespreekt hoe de EUDR een diepgaande impact kan hebben op de pulp- en papierindustrie. De regelgeving vereist strikte naleving van ontbossingsvrije toeleveringsketens, wat aanzienlijke veranderingen in de bedrijfsvoering van papierproducenten met zich meebrengt. Dit omvat de noodzaak voor verbeterde traceerbaarheid en certificering van grondstoffen. Hoewel dit kan leiden tot hogere kosten, biedt het ook kansen voor bedrijven die duurzaamheidsdoelstellingen willen bereiken en marktaandeel in de EU willen behouden.

Lees het artikel “The EUDR could profoundly impact the pulp and paper industry. Let me count the ways…” (Fastmarkets, 12-06-2024, Engels).

Fairtrade commerciële partners bereiden zich voor op EUDR-naleving

Fairtrade International helpt zijn commerciële partners om zich voor te bereiden op de naleving van de EUDR. Het artikel bespreekt de verschillende stappen en maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, waaronder due diligence procedures en het verbeteren van de traceerbaarheid van producten. Door deze ondersteuning kunnen Fairtrade-partners hun duurzaamheidsprestaties verbeteren en blijven voldoen aan de eisen van de Europese markt.

Lees het artikel “Fairtrade commercial partners’ EUDR compliance preparedness” (Fairtrade International, 12-06-2024, Engels).

EU-ontbossingswet kan inheems bosbeheer uitsluiten

Volgens een artikel in de Times Colonist, geciteerd door het Macdonald-Laurier Institute, zou de EU-ontbossingswet inheems bosbeheer kunnen uitsluiten. JP Gladu bespreekt hoe de strenge nalevingseisen van de EUDR inheemse gemeenschappen kunnen benadelen, omdat deze gemeenschappen vaak niet over de middelen beschikken om aan de regelgeving te voldoen. Dit kan leiden tot uitsluiting van inheemse producten van de Europese markt en ondermijnt de inspanningen voor duurzame bosbouwpraktijken.

Lees het artikel “EU deforestation law could sideline Indigenous forest management: JP Gladu in the Times Colonist” (Macdonald-Laurier Institute, 10-06-2024, Engels).

Uitdagingen en kansen voor Chinese papierbedrijven door EUDR

Golden Paper Company Limited bespreekt de uitdagingen en kansen die de EUDR biedt voor Chinese papierbedrijven. De nieuwe regelgeving vereist ontbossingsvrije producten, wat betekent dat bedrijven hun toeleveringsketens moeten aanpassen. Dit biedt kansen voor Chinese bedrijven die bereid zijn te investeren in duurzame praktijken en hun marktpositie in de EU te versterken. Het artikel belicht ook de noodzaak voor samenwerking en innovatie om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Lees het artikel “EUDR challenge: How paper companies are responding to new opportunities in the European market for Chinese paper companies” (Golden Paper Company Limited, 10-06-2024, Engels).

Marktvooruitzichten Europese pulp- en papierindustrie

ResourceWise biedt een marktvooruitzicht voor de Europese pulp- en papierindustrie in het licht van de EUDR. Het artikel analyseert de huidige trends en toekomstige verwachtingen, met een focus op duurzaamheid en naleving van de regelgeving. De EUDR zal een belangrijke rol spelen in het vormgeven van de markt, waarbij bedrijven die kunnen voldoen aan de ontbossingsvrije eisen waarschijnlijk een concurrentievoordeel zullen hebben.

Lees het artikel “European Pulp and Paper Industry Market Outlook” (ResourceWise, 19-06-2024, Engels).

EU-Commissie erkent: rapportagevereisten ontbossingsverordening moeten minder belastend zijn

Vidkrity Les meldt dat de EU-Commissie heeft toegegeven dat de rapportagevereisten van de ontbossingsverordening minder belastend zouden moeten zijn. Hoewel de bosbouwsector nog steeds ontevreden is, probeert de Commissie de administratieve lasten te verlichten zonder de effectiviteit van de regelgeving te verminderen. Dit initiatief is bedoeld om een betere balans te vinden tussen naleving en uitvoerbaarheid, en om ervoor te zorgen dat bedrijven niet onnodig worden belast.

Lees het artikel “EU-Commissie gaf toe: rapportage vereist door ontbossingsverordening zou minder belastend moeten zijn, hoewel bosbouwsector nog steeds ontevreden is” (Vidkrity Les, 25-06-2024, Nederlands).

Wordt de junta gebruikt om teak uit Myanmar via India aan het Westen te leveren?

Wood Central onderzoekt de beweringen dat de junta in Myanmar India gebruikt om teak aan het Westen te leveren. De EUDR stelt strenge eisen aan de herkomst van hout, wat betekent dat producten uit conflictgebieden zoals Myanmar verboden zouden kunnen zijn. Dit onderzoek belicht de complexiteit van toeleveringsketens en de uitdagingen bij het waarborgen van de naleving van ontbossingsvrije eisen, vooral wanneer er sprake is van politieke en economische instabiliteit.

Lees het artikel “Is the Junta Using India to Supply the West with Mynamar Teak?” (Wood Central, 25-06-2024, Engels).

Cacao


6e editie van het Cacao- en Chocolade Summit

De zesde editie van het Cacao- en Chocolade Summit vond onlangs plaats, georganiseerd door de Delegatie van de Europese Unie in Ecuador. Dit evenement bracht belangrijke spelers uit de cacao- en chocolade-industrie samen, waaronder producenten, exporteurs en beleidsmakers, om de uitdagingen en kansen binnen de sector te bespreken. De focus lag op duurzame productiepraktijken en de naleving van internationale regelgeving zoals de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Het summit bood een platform voor het delen van best practices en innovatieve benaderingen om ontbossing tegen te gaan en de cacao-industrie te verduurzamen.

Lees het artikel “VI edición del evento presencial Cacao y Chocolate Summit” (EEAS, 27-05-2024, Spaans).

Cacaobedrijf daagt EU-ontbossingsverordening uit

Een toonaangevend cacaobedrijf heeft juridische stappen ondernomen tegen de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Het bedrijf beweert dat de verordening te strenge eisen stelt en onevenredige lasten oplegt aan de cacao-industrie, wat kan leiden tot hogere kosten en verstoringen in de toeleveringsketen. De uitdaging richt zich op de implementatie van de regelgeving en de impact ervan op kleine boeren en producenten die moeite hebben om aan de strikte nalevingsvereisten te voldoen. Het bedrijf pleit voor een herziening van de EUDR om een evenwicht te vinden tussen milieubescherming en economische haalbaarheid.

Lees het artikel “Cocoa Company Challenges EU Deforestation Regulation” (Climate Court, 27-05-2024, Engels).

De impact van EUDR op kleine boeren: Een ingrijpende verandering

De nieuwe Europese verordening, EUDR, vraagt elke boer om zijn land nauwkeurig in kaart te brengen. Dit betekent dat elke cacaoboer, maar ook koffie-, soja-, rubber- en veeboeren, hun volledige akkers moeten aflopen met een handheld apparaat om de grenzen correct vast te stellen. Deze vereiste brengt enorme tijd- en energie-investeringen met zich mee, vooral omdat veel boeren meerdere stukken land bezitten. De naleving van EUDR is noodzakelijk om toegang te blijven houden tot de markt, maar roept vragen op over de compensatie voor de tijd en middelen die boeren moeten investeren. De verordening plaatst een aanzienlijke druk op de landbouwgemeenschap, die al voor talloze uitdagingen staat.


Bekijk de video “TRUE COSTS OF EUDR: Mapping Every Cocoa Farm” (YouTube, 01-06-2024, Engels).

26e Nationale Conventie voor Koffie en Cacao: Een transformatieve bijeenkomst voor de industrie

De 26e Nationale Conventie voor Koffie en Cacao werd onlangs gehouden en werd gekenmerkt als een transformatieve bijeenkomst voor de industrie. Het evenement bracht producenten, exporteurs en beleidsmakers samen om de huidige uitdagingen en kansen binnen de koffie- en cacao-industrie te bespreken. Er werd speciale aandacht besteed aan duurzame landbouwpraktijken, de impact van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) en de noodzaak om de concurrentiepositie van de Peruaanse koffie- en cacaosector te versterken. De conventie bood een platform voor kennisuitwisseling en het delen van innovatieve oplossingen om de sector te verduurzamen.

Lees het artikel “26ª Convención Nacional de Café y Cacao: Un encuentro transformador para la Industria” (Business Empresarial, 01-06-2024, Spaans).

Peru zal dit jaar 170.000 ton cacao produceren

Volgens recente schattingen zal Peru dit jaar naar verwachting 170.000 ton cacao produceren. Deze productie weerspiegelt de voortdurende groei van de cacaosector in het land, ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering en de naleving van internationale regelgeving zoals de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De groei in productie wordt toegeschreven aan verbeterde landbouwtechnieken en initiatieven gericht op duurzame productie. De verhoogde productie zal naar verwachting bijdragen aan de versterking van Peru’s positie als een van de belangrijkste cacaoproducenten in de wereld.

Lees het artikel “Perú produciría 170 mil toneladas de cacao este año” (Agraria.pe, 01-06-2024, Spaans).

EUDR bevordert positieve verandering in cacaotoevoer, maar belangrijke problemen blijven bestaan

Volgens een artikel op News Ghana heeft de Europese Ontbossingsverordening (EUDR) positieve veranderingen teweeggebracht in de cacaotoevoer, maar blijven er belangrijke problemen bestaan. De EUDR stimuleert de traceerbaarheid van cacao, wat bijdraagt aan duurzamere toeleveringsketens. Echter, uitdagingen zoals kinderarbeid en armoede in de cacaosector blijven een groot probleem. Ondanks de verbeteringen door de EUDR, is er nog steeds behoefte aan extra inspanningen en investeringen om deze sociale kwesties aan te pakken en een volledig duurzame cacaosector te bereiken.

Lees het artikel “EUDR Driving Positive Change in Cocoa Supply, But Key Issues Persist” (News Ghana, 05-06-2024, Engels).

Ghana en de Europese Unie: Cacao en Ontbossingsregulering


De video bespreekt de relatie tussen Ghana en de EU in de context van de nieuwe ontbossingsregulering die in december 2024 van kracht wordt. Deze regelgeving vereist naleving van traceerbaarheid en nul ontbossing voor cacao. De EU is de grootste consument van chocolade en werkt nauw samen met Ghana, een belangrijke cacaoproducent, om duurzaamheid te bevorderen.

Ghana staat voor de keuze om de “Gold Coast” of de “Cocoa Coast” te worden, terwijl de Cocobod, de regulerende instantie, financiële problemen heeft. Nederland speelt een cruciale rol als grootste importeur en verwerker van cacao.

De EU ondersteunt Ghana met 8 miljoen euro om aan de nieuwe eisen te voldoen en werkt aan een effectief traceersysteem. De naleving van de regelgeving wordt gecontroleerd door de EU-lidstaten, en er wordt een proef uitgevoerd om de implementatie te testen. Samenwerking is essentieel om een duurzame toekomst voor de cacaosector te waarborgen.

EUDR stimuleert inspanningen voor traceerbaarheid van cacao, maar sommige gebieden blijven achter

Een artikel in ESM Magazine bespreekt hoe de EUDR de inspanningen voor de traceerbaarheid van cacao heeft gestimuleerd. Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, blijven sommige gebieden achter. De regelgeving heeft bedrijven ertoe aangezet om gedetailleerde gegevens over hun cacaotoevoerketens te verzamelen, wat helpt bij het naleven van de ontbossingsvrije eisen. Echter, de implementatie varieert, en er zijn nog steeds lacunes in de volledige traceerbaarheid van cacao, vooral in kleinere productieregio’s waar toegang tot technologie beperkt is.

Lees het artikel “EUDR Driving Cocoa Traceability Efforts, But Some Areas Still Lacking” (ESM Magazine, 06-06-2024, Engels).

Bezorgdheden over gebrek aan vooruitgang in cacaosector bij aanpak kinderarbeid en armoede

Confectionery Production heeft een rapport gepubliceerd waarin bezorgdheden worden geuit over het gebrek aan vooruitgang in de cacaosector bij de aanpak van kinderarbeid en armoede. Ondanks de EUDR blijven deze problemen hardnekkig bestaan. Het rapport roept op tot meer gerichte inspanningen en ondersteuning van zowel de overheid als de industrie om de leefomstandigheden van cacaoboeren te verbeteren en kinderarbeid effectief te bestrijden. Zonder deze aanvullende maatregelen kan de volledige impact van de EUDR niet worden gerealiseerd.

Lees het artikel “Report raises EUDR concerns over cocoa sector’s lack of progress tackling child labour and poverty” (Confectionery Production, 06-06-2024, Engels).

Meeste cacao nog steeds niet traceerbaar voorafgaand aan nieuwe EU-ontbossingswet

EUobserver meldt dat de meeste cacao nog steeds niet volledig traceerbaar is voorafgaand aan de invoering van de nieuwe EU-ontbossingswet. Hoewel de EUDR bedrijven verplicht om de herkomst van hun cacao te verifiëren, worstelen veel bedrijven met de complexiteit van de toeleveringsketen. De beperkte infrastructuur en de hoge kosten van traceerbaarheidssystemen zijn grote obstakels. Dit roept vragen op over de effectiviteit van de regelgeving en de noodzaak van aanvullende steunmaatregelen om volledige naleving te waarborgen.

Lees het artikel “Most cocoa still untraceable ahead of new EU deforestation law” (EUobserver, 06-06-2024, Engels).

Ghanese cacaoplatform roept EU op tot financiële ondersteuning

Tijdens de jaarvergadering van 2024 heeft het Ghana Civil Society Cocoa Platform de EU opgeroepen om financiële steun te bieden voor de implementatie van de EUDR. MyJoyOnline rapporteert dat de cacaoboeren en gemeenschappen in Ghana moeite hebben om te voldoen aan de strenge eisen van de regelgeving zonder extra financiële middelen. Het platform benadrukt dat financiële steun essentieel is om de duurzaamheid en traceerbaarheid van de cacaotoeleveringsketens te verbeteren en om te voorkomen dat kleine boeren worden buitengesloten van de markt.

Lees het artikel “Ghana Civil Society Cocoa Platform calls on EU for financial support at 2024 AGM” (MyJoyOnline, 07-06-2024, Engels).

Nigeria haast zich om te voldoen aan EU-regelgeving voor cacao-export

Businessday NG bericht dat Nigeria zich haast om te voldoen aan de EU-regelgeving voor cacao-export vóór de deadline in december. Het land voert verschillende maatregelen in om de traceerbaarheid en duurzaamheid van de cacaoproductie te verbeteren. De EUDR stelt strikte eisen aan ontbossingsvrije producten, wat Nigeria ertoe aanzet om zijn toeleveringsketens te herzien en te versterken. Dit proces vereist aanzienlijke inspanningen en samenwerking tussen de overheid en de private sector om de export naar de EU te waarborgen.

Lees het artikel “Nigeria races to comply with EU’s regulation for cocoa export ahead December deadline” (Businessday NG, 09-06-2024, Engels).

Nigeria werkt aan naleving van EU-regels voor cacao-export tegen december deadline

Volgens Per Second News zet Nigeria vaart achter de naleving van de EU-regels voor cacao-export, met een deadline in december. Het land implementeert maatregelen om de traceerbaarheid en duurzaamheid van cacaoproductie te verbeteren, zoals vereist door de EUDR. Dit omvat de invoering van geavanceerde technologieën en verbeterde landbouwpraktijken om aan de strenge eisen van de regelgeving te voldoen. De samenwerking tussen overheid en private sector is cruciaal om ervoor te zorgen dat Nigeria zijn positie als belangrijke cacaoleverancier aan de EU behoudt.

Lees het artikel “Nigeria moves to meet EU cocoa export rules by December deadline” (Per Second News, 09-06-2024, Engels).

Hoe klaar is de cacaosector voor de EUDR?

Een artikel van Bakery and Snacks onderzoekt de gereedheid van de cacaosector voor de EUDR. De regelgeving, die strenge eisen stelt aan ontbossingsvrije toeleveringsketens, dwingt bedrijven om uitgebreide due diligence-procedures te implementeren. Het artikel bespreekt de voortgang van verschillende bedrijven en landen, maar benadrukt ook de uitdagingen die nog moeten worden aangepakt, zoals de complexiteit van toeleveringsketens en de hoge kosten van naleving. De sector maakt stappen vooruit, maar er is nog veel werk te doen.

Lees het artikel “Just how ready is the cocoa sector for EUDR?” (Bakery and Snacks, 11-06-2024, Engels).

EUDR: Praktische inzichten in uitdagingen en kosten voor cacaocoöperaties

Fern biedt praktische inzichten in de uitdagingen en kosten waarmee cacaocoöperaties te maken hebben bij de naleving van de EUDR. Het rapport benadrukt de financiële en operationele lasten die coöperaties moeten dragen om hun toeleveringsketens ontbossingsvrij te maken. Het bevat aanbevelingen voor beleidsmakers om gerichte ondersteuning te bieden, zoals subsidies en technische assistentie, om de overgang naar duurzame praktijken te vergemakkelijken. Deze maatregelen zijn essentieel om kleine boeren en coöperaties te helpen bij het voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Lees het artikel “EUDR: Practical insights into cocoa cooperatives’ challenges and costs” (Fern, 11-06-2024, Engels).

Ghana en de Europese Unie: Cacao en Ontbossingsregulering


In deze webinar, georganiseerd door de African Cocoa Marketplace, wordt de naleving van de nieuwe Europese ontbossingsregulering (EUDR) besproken. Deze wetgeving, die eind 2024 van kracht wordt, vereist dat cacaoproducten vrij zijn van ontbossing. Dr. Christy Lil en Peter Murray leggen uit dat de regelgeving complex is en strikte naleving vereist door zowel producenten in Afrika als importeurs in de EU.

De regelgeving vraagt om gedetailleerde gegevensverzameling op zowel nationaal als boerderijniveau om te garanderen dat er geen ontbossing plaatsvindt en dat de productie legaal is. Dit vereist samenwerking en vertrouwen tussen alle partijen in de toeleveringsketen.

De EU heeft strenge sancties voor niet-naleving, waaronder verlies van inkomsten en verbod op verdere distributie. De webinar benadrukt het belang van bewustwording en educatie bij boeren om ervoor te zorgen dat ze voorbereid zijn op deze nieuwe eisen.

Cross River herwint gedegradeerde gronden met nieuwe cacaoplantages

Daily Post Nigeria rapporteert dat de staat Cross River in Nigeria plannen heeft om gedegradeerde gronden te herstellen door zes nieuwe cacaoplantages aan te leggen. Dit initiatief is gericht op zowel milieubehoud als economische ontwikkeling. Door gedegradeerde gronden nieuw leven in te blazen, hoopt Cross River de cacaoproductie te verhogen en tegelijkertijd te voldoen aan de ontbossingsvrije eisen van de EUDR. Dit project is een voorbeeld van hoe duurzame landbouwpraktijken kunnen bijdragen aan zowel milieu- als economische doelen.

Lees het artikel “Cross River to reclaim degraded lands with 6 new cocoa estates” (Daily Post Nigeria, 13-06-2024, Engels).

Initiatief nemen tegen ontbossing in de cacaosector

Kennedy’s Confection bespreekt initiatieven binnen de cacaosector om ontbossing tegen te gaan, in lijn met de eisen van de EUDR. Het artikel belicht verschillende strategieën die bedrijven en organisaties implementeren om hun toeleveringsketens duurzaam te maken. Dit omvat de verbetering van traceerbaarheidssystemen, samenwerking met lokale gemeenschappen en investeringen in duurzame landbouwpraktijken. Deze inspanningen zijn cruciaal voor het waarborgen van naleving van de EUDR en het behoud van marktoegang tot de EU.

Lees het artikel “Taking the initiative on deforestation” (Kennedy’s Confection, 17-06-2024, Engels).

EU-regelgeving brengt Nigeria’s cacao-export van $2,12 miljard in gevaar

New Telegraph meldt dat de EU-regelgeving Nigeria’s cacao-export van $2,12 miljard in gevaar brengt. De EUDR stelt strenge eisen aan ontbossingsvrije producten, wat een grote uitdaging vormt voor Nigeriaanse exporteurs. Het artikel bespreekt de mogelijke economische gevolgen en benadrukt de noodzaak voor Nigeria om snel maatregelen te nemen om aan de regelgeving te voldoen. Dit omvat verbeterde traceerbaarheid en duurzaamheid van de cacaoproductie om de toegang tot de lucratieve EU-markt te behouden.

Lees het artikel “Cocoa: EU’s Regulation Places Nigeria’s $2.12bn Export In Dilemma” (New Telegraph, 19-06-2024, Engels).

VS en Ivoorkustse boeren vragen uitstel van EUDR-implementatie

Confectionery Production rapporteert dat de Amerikaanse overheid en boeren uit Ivoorkust om uitstel van de EUDR-implementatie vragen. Ze uiten bezorgdheid over de haalbaarheid van naleving binnen de gestelde termijnen en de economische impact op de cacaosector. De EUDR, die strikte eisen stelt aan ontbossingsvrije toeleveringsketens, vereist aanzienlijke aanpassingen die tijd en middelen vergen. Het uitstel zou betrokken partijen meer tijd geven om de nodige veranderingen door te voeren zonder de handel te verstoren.

Lees het artikel “US government and Ivory Coast farmers seek delay over EUDR implementation” (Confectionery Production, 21-06-2024, Engels).

Hoe maakt Nestlé cacao beter traceerbaar?

FoodNavigator onderzoekt hoe Nestlé zijn cacaotoeleveringsketen traceerbaarder maakt om te voldoen aan de EUDR. Het bedrijf implementeert geavanceerde technologieën en samenwerkingsverbanden met lokale boeren om de herkomst van cacao nauwkeurig te volgen. Deze initiatieven helpen Nestlé om aan de strenge ontbossingsvrije eisen te voldoen en dragen bij aan duurzame landbouwpraktijken. De aanpak van Nestlé dient als een voorbeeld voor de sector van hoe traceerbaarheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.

Lees het artikel “How is Nestlé making cocoa more traceable?” (FoodNavigator, 25-06-2024, Engels).

Koffie


Braziliaanse producent is goed voorbereid om te voldoen aan de eisen van de EUDR

Het artikel op Broadcast | Agro bespreekt de recente ontwikkelingen in de landbouwsector, met een focus op de uitdagingen en kansen voor Braziliaanse boeren. Het behandelt de impact van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) op de export van landbouwproducten en de noodzaak voor producenten om te voldoen aan de nieuwe milieuregels. De nadruk ligt op de inspanningen van Braziliaanse boeren om duurzame landbouwpraktijken te implementeren en de concurrentiepositie op de internationale markt te behouden.

Lees het artikel “Seminário Café: produtor brasileiro está bem preparado para atender exigência do EUDR” (Broadcast | Agro, 24-05-2024, Portugees).

Koffieproductie in 2023-2024 gewasprognose met 20% gedaald

Vietnam+ meldt dat de koffieproductie in Vietnam naar verwachting met 20% zal dalen in het oogstjaar 2023-2024. Deze daling wordt toegeschreven aan ongunstige weersomstandigheden en de impact van klimaatverandering op de koffieplantages. De verminderde productie zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de wereldwijde koffieprijzen en de exportinkomsten van Vietnam.

Lees het artikel “Coffee output in 2023-2024 crop forecast to fall 20%” (VietnamPlus, 29-05-2024, Engels).

India’s High Range Coffee Curing levert als eerste EUDR-conforme koffiebonen aan Europa

Volgens Farmers Review Africa zal High Range Coffee Curing in India de eerste boerderij zijn die EUDR-conforme koffiebonen naar Europa exporteert. De boerderij heeft duurzame landbouwpraktijken geïmplementeerd en voldoet aan de strenge eisen van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Dit markeert een belangrijke mijlpaal voor de Indiase koffie-industrie en opent nieuwe marktkansen in Europa.

Lees het artikel “India’s High Range Coffee Curing to become the first farm to ship EUDR-ready coffee beans to Europe” (Farmers Review Africa, 29-05-2024, Engels).

De Impact van de Nieuwe EU-Verordening op Ontbossing voor de Ethiopische Koffiesector

In een recente presentatie sprak Octavian Stamat namens de Europese Commissie over de uitdagingen en kansen die de nieuwe EU-verordening inzake ontbossing met zich meebrengt voor de koffiesector in Ethiopië. Hoewel deze regelgeving is ontworpen om de wereldwijde ontbossing te bestrijden en de EU-markt te beschermen tegen producten die bijdragen aan ontbossing, heeft het ingrijpende gevolgen voor Ethiopische koffieproducenten. Stamat benadrukte dat de verordening eerlijke concurrentie bevordert door ook Europese producenten aan dezelfde strenge eisen te onderwerpen. De nadruk ligt op traceerbaarheid en naleving van de wetgeving, wat betekent dat alleen koffie die zonder ontbossing en legaal is geproduceerd, mag worden geëxporteerd naar de EU. Dit biedt Ethiopische producenten een kans om toegang te krijgen tot de lucratieve EU-markt, mits ze aan de eisen voldoen. Er is echter een aanzienlijke bewustmakings- en capaciteitsopbouw nodig om kleine boeren te helpen zich aan te passen aan deze nieuwe regels.


Bekijk de video: “EU-verordening tegen ontbossing en de impact op de Ethiopische koffiesector” (The European Commission, 30-05-2024, Engels).

Waarom EU-koffie-importeurs zich haasten om de komende ontbossingsregelgeving te voor te zijn

Coffee Intelligence bespreekt waarom EU-koffie-importeurs zich haasten om voor de invoering van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) koffie te importeren. De importeurs zijn bezorgd over de verhoogde nalevingskosten en mogelijke vertragingen als gevolg van de nieuwe regelgeving. Dit heeft geleid tot een toename van de importvolumes in de aanloop naar de handhaving van de EUDR.

Lees het artikel “Why EU coffee importers are rushing to beat the upcoming deforestation regulation” (Coffee Intelligence, 31-05-2024, Engels).

Reageren op EUDR-vereisten: wie is verantwoordelijk voor wat?

Digital Coffee Future onderzoekt de verantwoordelijkheden van verschillende belanghebbenden bij de naleving van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Het artikel legt uit welke rol bedrijven, overheden en certificeringsorganisaties spelen in het waarborgen van naleving. Het benadrukt het belang van samenwerking en transparantie om effectief aan de EUDR-vereisten te voldoen.

Lees het artikel “Responding to EUDR requirements: who Is responsible for what?” (Digital Coffee Future, 31-05-2024, Engels).

Duurzaamheid in de koffieketen bevorderen

Alliance Bioversity & CIAT heeft inzichten gedeeld uit een workshop die gericht was op het bevorderen van duurzaamheid in de koffieketen. De workshop benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen belanghebbenden om milieuvriendelijke praktijken te implementeren en de traceerbaarheid van koffie te verbeteren. Door middel van technologische innovaties en betere landbouwpraktijken kunnen koffieproducenten bijdragen aan de naleving van de EUDR en de negatieve impact op het milieu verminderen. De sessie bood praktische oplossingen en strategieën om duurzaamheid te integreren in elke stap van de koffiewaardeketen.

Lees het artikel “Driving sustainability in the coffee value chain” (Alliance Bioversity & CIAT, 03-06-2024, Engels).

Europese koffiebranders vragen om uitstel van EU-ontbossingsregels

Daily Coffee News meldt dat Europese koffiebranders hebben opgeroepen tot uitstel van de invoering van de EUDR. Ze vrezen dat de strikte eisen voor ontbossingsvrije producten te snel worden ingevoerd, waardoor ze niet voldoende tijd hebben om hun toeleveringsketens aan te passen. Dit kan leiden tot verstoringen in de handel en hogere kosten voor de industrie. De branders pleiten voor een geleidelijke invoering om de naleving te vergemakkelijken en economische schade te beperken.

Lees het artikel “European Roasters Call for Delay in EU Deforestation Rules (EUDR)” (Daily Coffee News, 06-06-2024, Engels).

Braziliaans koffie-rapport: hogere voorspellingen voor productie, export en inkomsten

Volgens een rapport van Daily Coffee News voorspelt Brazilië een stijging in de koffieproductie, export en inkomsten. Deze groei wordt gedreven door verbeterde landbouwtechnieken en gunstige weersomstandigheden. De verwachte toename in productie zal Brazilië helpen om te voldoen aan de wereldwijde vraag, ondanks de uitdagingen van de EUDR. De sector blijft echter waakzaam over de naleving van de nieuwe EU-regelgeving om marktoegang te behouden.

Lees het artikel “Brazil Coffee Report: Upward Prediction for Production, Exports and Revenue” (Daily Coffee News, 10-06-2024, Engels).

International Coffee Partners sluit zich aan bij oproep tot uitstel EUDR

World Coffee Portal rapporteert dat de International Coffee Partners (ICP) zich hebben aangesloten bij de industrieoproep voor uitstel van de EUDR. Ze benadrukken de noodzaak van meer tijd om de complexe eisen van de regelgeving te implementeren zonder de sector te verstoren. De ICP waarschuwt dat een te snelle invoering kan leiden tot uitsluiting van kleine koffieproducenten die moeite hebben om aan de nieuwe eisen te voldoen, wat hun levensonderhoud in gevaar kan brengen.

Lees het artikel “International Coffee Partners adds to industry calls for EUDR delay” (World Coffee Portal, 10-06-2024, Engels).

Kleine koffieproducenten riskeren uitsluiting van EU-markt

Volgens Televisão do Sul lopen kleine koffieproducenten het risico te worden uitgesloten van de EU-markt vanwege de strenge eisen van de EUDR. De regelgeving stelt hoge eisen aan traceerbaarheid en duurzaamheid, die moeilijk te behalen zijn voor kleinere producenten zonder voldoende middelen. Dit kan leiden tot verlies van marktaandeel en inkomsten, wat hun economische stabiliteit bedreigt. Het artikel roept op tot ondersteuning en flexibele implementatie van de regelgeving om inclusiviteit te waarborgen.

Lees het artikel “Pequenos produtores de café correm o risco de serem excluídos do mercado da União Europeia” (Televisão do Sul, 11-06-2024, Portugees).

ICP roept op tot verder uitstel van de EUDR: Is de koffiesector klaar?

Perfect Daily Grind meldt dat de International Coffee Partners (ICP) opnieuw oproepen tot verder uitstel van de EUDR. Ze benadrukken dat de koffiesector nog niet volledig voorbereid is om te voldoen aan de strenge eisen van de regelgeving. Dit kan leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen en economische schade. ICP pleit voor meer tijd om de nodige aanpassingen door te voeren en om kleine koffieproducenten te ondersteunen bij hun naleving van de EUDR.

Lees het artikel “ICP calls for further delays to EUDR: Is the coffee industry ready?” (Perfect Daily Grind, 12-06-2024, Engels).

Alles wat je moet weten over de EU-ontbossingswetgeving

Fresh Cup biedt een uitgebreid overzicht van de EU-ontbossingswetgeving (EUDR). Het artikel legt uit wat de regelgeving inhoudt, welke producten worden beïnvloed en hoe bedrijven kunnen voldoen aan de nieuwe eisen. Er wordt ingegaan op de impact van de wetgeving op verschillende sectoren en de stappen die bedrijven moeten nemen om ontbossingsvrije toeleveringsketens te waarborgen. Het artikel dient als een gids voor bedrijven die zich willen voorbereiden op de naleving van de EUDR.

Lees het artikel “Everything You Need to Know About the EU’s Deforestation Legislation” (Fresh Cup, 14-06-2024, Engels).

Voorbereidingen voor export van koffie naar Europa gaan door

Opanoticias rapporteert dat de voorbereidingen voor de export van koffie naar Europa in volle gang zijn. Verschillende workshops en informatiebijeenkomsten worden georganiseerd om koffieproducenten te informeren over de vereisten van de EUDR. Het doel is om ervoor te zorgen dat de koffieproductie voldoet aan de ontbossingsvrije eisen, waardoor de export naar de Europese markt kan doorgaan zonder onderbrekingen. Dit initiatief helpt producenten om hun processen te verbeteren en duurzame praktijken te implementeren.

Lees het artikel “Continúan socializaciones para exportar café a Europa” (Opanoticias, 16-06-2024, Spaans).

MIDAGRI stelt digitale certificering voor naleving EUDR voor

CAMCaféPerú meldt dat het Peruaanse Ministerie van Landbouw en Irrigatie (MIDAGRI) een digitale certificering voorstelt om de naleving van de EUDR te vergemakkelijken. Dit initiatief is bedoeld om de traceerbaarheid en transparantie van de koffieproductieketen te verbeteren. Door gebruik te maken van digitale technologieën kunnen producenten eenvoudiger voldoen aan de ontbossingsvrije eisen van de EU, wat de export naar de Europese markt bevordert.

Lees het artikel “MIDAGRI propone la certificación digital para el cumplimiento de la normativa EUDR” (CAMCaféPerú, 17-06-2024, Spaans).

Digitalisering van de koffieproductieketen in Kameroen

Volgens PR Newswire werken Dimitra en Arasco Food samen om de koffieproductieketen in Kameroen te digitaliseren en EU-conform te maken. Dit partnerschap richt zich op het implementeren van geavanceerde technologieën om de traceerbaarheid van koffie te verbeteren, wat essentieel is voor naleving van de EUDR. Door digitalisering kunnen Kameroense koffieproducenten hun producten beter volgen en documenteren, wat bijdraagt aan duurzame landbouwpraktijken en toegang tot de Europese markt.

Lees het artikel “The Rally to Digitize Cameroon’s Coffee Supply Chain; Dimitra and Arasco Food Partner to Make Cameroon’s Coffee EU Compliant” (PR Newswire, 18-06-2024, Engels).

EUDR-regelgeving: nieuwe uitdagingen voor de koffie-industrie

Specialty Coffee ID bespreekt de nieuwe uitdagingen die de EUDR-regelgeving met zich meebrengt voor de koffie-industrie. De regelgeving vereist strenge naleving van ontbossingsvrije toeleveringsketens, wat aanzienlijke aanpassingen en investeringen van koffieproducenten vraagt. Het artikel belicht de moeilijkheden bij de implementatie van deze eisen, evenals de noodzaak voor bedrijven om hun processen te herzien en te innoveren om concurrerend te blijven op de Europese markt.

Lees het artikel “EUDR Regulations: New Challenges for the Coffee Industry” (Specialty Coffee ID, 22-06-2024, Engels).

Waarom traceerbaarheid van koffie belangrijk is

Monitor legt uit waarom traceerbaarheid van koffie cruciaal is, vooral in het licht van de EUDR. Het artikel benadrukt hoe traceerbaarheid helpt bij het waarborgen van de herkomst en duurzaamheid van koffieproducten, wat niet alleen voldoet aan regelgeving, maar ook consumentenvertrouwen versterkt. Door de volledige toeleveringsketen in kaart te brengen, kunnen producenten en handelaren zorgen voor ontbossingsvrije koffie en tegelijkertijd bijdragen aan milieubescherming.

Lees het artikel “Coffee: Why traceability matters” (Monitor, 24-06-2024, Engels).

Indiase koffie-export stijgt vanwege Europese vraag voorafgaand aan EUDR

The Hindu BusinessLine meldt dat de Indiase koffie-export stijgt nu Europese kopers hun voorraden aanvullen voorafgaand aan de invoering van de EUDR. Europese bedrijven willen zich verzekeren van voldoende koffie die voldoet aan de nieuwe ontbossingsvrije eisen. Deze toename in vraag biedt kansen voor Indiase producenten, maar benadrukt ook de noodzaak voor naleving van de strikte EU-regelgeving om toekomstige marktoegang te waarborgen.

Lees het artikel “Indian coffee shipments rise as European buyers stack up ahead of EUDR implementation” (The Hindu BusinessLine, 26-06-2024, Engels).

Zo zullen we in 2050 waarschijnlijk geen koffie meer drinken

Een artikel op Meininger bespreekt de toekomst van koffieconsumptie en hoe deze tegen 2050 drastisch kan veranderen. De EUDR en andere milieuwetgevingen zullen naar verwachting de productie- en consumptiepatronen van koffie beïnvloeden. Innovaties en veranderingen in landbouwpraktijken zullen essentieel zijn om aan de groeiende vraag te voldoen zonder verdere schade aan het milieu. Het artikel biedt een vooruitblik op mogelijke trends en uitdagingen voor de koffie-industrie.

Lees het artikel “So wie wir heute Kaffee trinken, werden wir es 2050 bestimmt nicht mehr tun” (Meininger, 27-06-2024, Duits).

Palmolie


CPOPC ontmoet NVWA om EUDR-implementatie te bespreken

De Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) heeft een vergadering gehouden met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) te bespreken. Tijdens de bijeenkomst werden de uitdagingen en vereisten voor naleving van de nieuwe regelgeving besproken, evenals de impact op de palmolie-industrie. De CPOPC benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen producenten en regelgevers om een soepele overgang naar de nieuwe regels te waarborgen en duurzame praktijken in de sector te bevorderen.

Lees het artikel “CPOPC Meets NVWA to Discuss EUDR Implementation” (Palm Oil Magazine, 28-05-2024, Engels).

PT Astra Agro Lestari benadrukt inzet tegen ontbossing in reactie op EUDR

PT Astra Agro Lestari heeft zijn inzet tegen ontbossing opnieuw bevestigd als reactie op de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Het bedrijf verklaarde dat het zijn productieprocessen zal aanpassen om te voldoen aan de strikte eisen van de EUDR. Dit omvat het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven en het verbeteren van de traceerbaarheid in hun toeleveringsketen. PT Astra Agro Lestari benadrukt dat deze maatregelen essentieel zijn om toegang tot de Europese markt te behouden en bij te dragen aan milieubescherming.

Lees het artikel “PT Astra Agro Lestari Emphasizes Commitment Against Deforestation in Response to EUDR” (Tempo.co, 2024, Engels).

Palmolie geconfronteerd met de uitdaging van de toepassing van de ontbossingsverordening

Het artikel bespreekt de uitdagingen waarmee de palmolie-industrie wordt geconfronteerd bij de implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Producenten in landen zoals Indonesië en Maleisië moeten hun productieprocessen aanpassen om te voldoen aan de nieuwe regelgeving, wat aanzienlijke investeringen in duurzaamheid en traceerbaarheid vereist. Het artikel benadrukt dat deze veranderingen noodzakelijk zijn om te blijven voldoen aan de eisen van de Europese markt en om ontbossing te verminderen.

Lees het artikel “El aceite de palma ante el reto de la aplicación del Reglamento sobre Deforestación” (TechPress, 29-05-2024, Spaans).

Dit zijn de vijf meest winstgevende palmoliebedrijven van 2023

Het artikel van Kantor Berita Sawit geeft een overzicht van de vijf meest winstgevende palmoliebedrijven in 2023. Deze bedrijven hebben hun winsten weten te vergroten ondanks de uitdagingen in de sector, zoals stijgende productiekosten en strengere milieuvoorschriften. Het artikel belicht hun strategieën en aanpassingen om duurzaam te opereren en hun concurrentiepositie te behouden.

Lees het artikel “Inilah 5 Emiten Sawit dengan Laba Terbesar Pada 2023” (Kantor Berita Sawit, 29-05-2024, Indonesisch).

Palmolie-reuzen: Waarom de ontbossingsvrije regelgeving van de EU niet werkt in Zuidoost-Azië

Het artikel van CSIS analyseert waarom de EU-ontbossingsverordening mogelijk niet effectief is in Zuidoost-Azië. De auteurs stellen dat de regelgeving niet voldoende rekening houdt met de complexe sociale en economische omstandigheden in producerende landen. Bovendien kunnen strikte nalevingskosten en administratieve lasten kleinschalige producenten benadelen, wat leidt tot negatieve gevolgen voor de lokale economieën en gemeenschappen.

Lees het artikel “Palm Oil Powerhouses: Why the EU’s Deforestation-Free Regulation Does Not Work in Southeast Asia” (CSIS, 30-05-2024, Engels).

Bestrijd EUDR met ISPO

De Palm News Agency bespreekt hoe de Indonesische Sustainable Palm Oil (ISPO) certificering kan helpen bij de naleving van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De ISPO-standaarden zijn ontworpen om duurzame productie te bevorderen en kunnen als basis dienen om aan de strikte eisen van de EUDR te voldoen. Het artikel benadrukt de noodzaak voor Indonesische producenten om ISPO-certificering te verkrijgen om toegang te behouden tot de Europese markt.

Lees het artikel “Bestrijd EUDR met ISPO” (Palm News Agency, 31-05-2024, Indonesisch).

CPOPC organiseert bijeenkomst over EUDR in Spanje

Op 02-06-2024 organiseerde de Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) een bijeenkomst in de Indonesische ambassade in Madrid, Spanje, om de laatste ontwikkelingen rond de implementatie van de Europese Ontbossingsverordening (EUDR) te bespreken. De bijeenkomst bracht Spaanse overheidsfunctionarissen en industrievertegenwoordigers samen om de uitdagingen en kansen van de EUDR te evalueren. Het doel was om samenwerking te bevorderen en oplossingen te vinden die voldoen aan de nieuwe regelgeving zonder de palmolie-industrie te benadelen.

Lees het artikel “CPOPC Hosts Meeting On EUDR’s Latest Development In Spain” (GAPKI, 02-06-2024, Engels).

Onze strenge palmoliestandaard verdient erkenning voor duurzaamheid

In een opiniestuk op NST op 10-06-2024 wordt betoogd dat de Maleisische palmoliestandaard (MSPO) erkenning verdient voor zijn duurzaamheid. De auteur benadrukt de inspanningen van Maleisische producenten om aan strikte milieu- en sociale normen te voldoen en roept de EU op om deze standaard te erkennen als onderdeel van de naleving van de EUDR. Het artikel wijst op de vooruitgang die is geboekt bij het verduurzamen van de palmolieproductie en pleit voor eerlijke behandeling in internationale handelsreguleringen.

Lees het artikel “Our rigorous palm oil standard deserves recognition for sustainability” (NST, 10-06-2024, Engels).

MSPO is ‘onduurzaam’: het nieuwste excuus van de EU voor de falende Maleisische palmolie-export?

Handelsnieuws meldt op 01-06-2024 dat de EU de Maleisische palmoliestandaard (MSPO) als ‘onduurzaam’ bestempelt, wat mogelijk een nieuw obstakel vormt voor de export van Maleisische palmolie naar Europa. De Maleisische palmolie-industrie wordt hierdoor verder uitgedaagd om aan de strenge eisen van de EUDR te voldoen. Dit roept vragen op over de eerlijkheid en wetenschappelijke basis van de EU-beoordeling en benadrukt de economische en diplomatieke spanningen tussen Maleisië en de EU.

Lees het artikel “MSPO is ‘onduurzaam’, dus het nieuwste excuus van de EU voor de falende Maleisische palmolie-export naar Europa?” (Handelsnieuws, 01-06-2024, Nederlands).

Kiezen voor een zachte benadering?

Op 09-06-2024 publiceerde Báo Đại biểu Nhân dân een artikel waarin wordt besproken of Vietnam een zachte benadering moet kiezen bij de naleving van internationale handelsregels zoals de EUDR. De auteur analyseert de voordelen en nadelen van verschillende benaderingen, met een focus op diplomatieke en economische strategieën om de impact van strenge milieuvoorschriften te minimaliseren. Het artikel pleit voor pragmatische oplossingen die zowel aan internationale normen voldoen als de nationale belangen beschermen.

Lees het artikel “Chọn cách tiếp cận mềm mỏng?” (Báo Đại biểu Nhân dân, 09-06-2024, Vietnamees).

Experts bekritiseren nieuw EU-rapport over tekortkomingen in Maleisische palmoliecertificering

FoodNavigator-Asia rapporteert op 08-05-2024 dat experts kritiek hebben geuit op een door de EU gefinancierde analyse die tekortkomingen in het Maleisische palmoliecertificeringsschema aan het licht brengt. De analyse suggereert dat de MSPO niet volledig voldoet aan de duurzaamheidseisen van de EUDR, wat leidt tot bezorgdheid over de toekomst van Maleisische palmolie-export naar Europa. Experts betwisten de bevindingen en benadrukken de verbeteringen die Maleisië heeft doorgevoerd om duurzame palmolieproductie te bevorderen.

Lees het artikel “Experts blast new EU-funded gap analysis touting ‘shortcomings’ in Malaysian palm oil certification scheme” (FoodNavigator-Asia, 08-05-2024, Engels).

Draconisch beleid tegen palmolie

In een opiniestuk op Jakarta Globe op 11-06-2024 wordt het EU-beleid tegen palmolie als draconisch bestempeld. De auteur stelt dat de EUDR onevenredig veel druk legt op palmolieproducerende landen zoals Indonesië, met nadelige economische gevolgen voor kleine boeren en de nationale economie. Het artikel roept op tot herziening van de regelgeving en pleit voor een meer evenwichtige benadering die zowel milieu- als sociaaleconomische belangen respecteert.

Lees het artikel “Draconian Policy Against Palm Oil” (Jakarta Globe, 11-06-2024, Engels).

Soja


De eerste lading ontbossingsvrije soja wordt door Cofco naar China gestuurd

Op 02-06-2024 meldde Compre Rural dat Cofco International de eerste lading ontbossingsvrije soja vanuit Brazilië naar China heeft verzonden. Dit initiatief markeert een belangrijke stap in de wereldwijde inspanningen om de toeleveringsketens van soja duurzamer te maken. De lading voldoet aan de criteria van de Europese Ontbossingsverordening (EUDR), ondanks dat het naar China wordt geëxporteerd, wat de mondiale trend van milieuvriendelijke landbouwpraktijken versterkt.

Lees het artikel “De eerste lading ontbossingsvrije soja wordt door Cofco naar China gestuurd” (Compre Rural, 02-06-2024, Nederlands).

Analyse van de impact van EUDR op de sojasector door AFII en Cargill

AFII en Cargill hebben een diepgaande analyse gepubliceerd over de impact van de EUDR op de sojasector. De analyse bespreekt de uitdagingen en kansen die de nieuwe regelgeving met zich meebrengt. Het rapport benadrukt de noodzaak voor verbeterde traceerbaarheid en duurzaamheid in de sojaketen om te voldoen aan de strenge Europese eisen. Deze veranderingen zijn essentieel voor het behoud van marktoegang en het bevorderen van milieuvriendelijke landbouwpraktijken wereldwijd.

Lees de volledige analyse in het rapport “AFII-Cargill-EUDR-Analysis” (AFII en Cargill, 2024, Engels).

Einde van de sojamoratorium zou leiden tot grote waardevermindering, zegt ANEC

Op 17-06-2024 meldde Agromundo dat het beëindigen van de sojamoratorium zou kunnen leiden tot een aanzienlijke waardevermindering van Braziliaanse soja, aldus de Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC). De sojamoratorium, die sinds 2008 bestaat, voorkomt de aankoop van soja uit recent ontboste gebieden in het Amazonegebied. Het einde van deze moratorium zou kunnen resulteren in een grotere soja-aanvoer, wat de prijzen zou drukken. Bovendien zou de internationale vraag kunnen dalen vanwege zorgen over de milieu-impact, wat verdere economische gevolgen zou hebben voor de Braziliaanse sojasector.

Lees het artikel “Fim da moratória levaria a grande desvalorização da soja, diz Anec” (Gazeta do Povo, 17-06-2024, Portugees).

Rubber


Thais ministerie van Landbouw en Michelin werken samen aan naleving van EUDR

Het Thaise ministerie van Landbouw en bandenfabrikant Michelin hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om de Thaise rubberindustrie te helpen voldoen aan de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Dit plan richt zich op het implementeren van duurzame landbouwpraktijken en het vergroten van de markttoegang voor Thaise rubberproducten wereldwijd. Door samen te werken, willen beide partijen ervoor zorgen dat Thaise rubberproducenten voldoen aan de strenge milieueisen van de EU en tegelijkertijd hun concurrentiepositie op de wereldmarkt versterken.

Lees het artikel “เกษตรฯ-มิชลินวางแนวทาง ยางไทยรับกฎEUDRมุ่งตลาดโลก” (Naewna, 18-05-2024, Thais).

Duurzamere fietsbanden: nieuwe regels in Europa

In Europa worden nieuwe regels geïntroduceerd om de duurzaamheid van fietsbanden te verbeteren. Deze regelgeving is onderdeel van bredere inspanningen om ontbossing tegen te gaan en te waarborgen dat producten die in de EU worden verkocht, voldoen aan milieuvriendelijke normen. Fabrikanten van fietsbanden moeten nu aantonen dat hun producten geen bijdrage leveren aan ontbossing. Dit kan leiden tot veranderingen in productie- en leveringsketens en is bedoeld om de milieu-impact van de industrie te verminderen.

Lees het artikel “Pneus de vélos plus durables : nouvelles règles en Europe” (Volto Velo, 28-05-2024, Frans).

Thaise rubberprijzen bereiken recordhoogte in 12 jaar dankzij EUDR

De rubberprijzen in Thailand hebben het hoogste niveau in 12 jaar bereikt, mede dankzij de invoering van de EU-ontbossingsverordening (EUDR). De toegenomen vraag naar duurzaam geproduceerd rubber heeft bijgedragen aan deze prijsstijging. De EUDR dwingt producenten om hun toeleveringsketens duurzamer te maken, wat leidt tot hogere productiekosten en daardoor hogere marktprijzen. Deze ontwikkeling is gunstig voor de Thaise rubberindustrie, die nu profiteert van de verbeterde marktomstandigheden.

Lees het artikel “Thai Rubber Prices Achieve Record-High in 12 Years Through EUDR” (Thailand PRD, 31-05-2024, Engels).

Brazilië kan wereldleider worden in duurzame natuurlijke rubberproductie

Brazilië heeft het potentieel om de wereldleider te worden in de productie van duurzame natuurlijke rubber. Het land heeft de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om de productie van rubber te verduurzamen en te voldoen aan internationale milieunormen zoals de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Deze stappen omvatten de implementatie van duurzame landbouwpraktijken en het verbeteren van de traceerbaarheid in de toeleveringsketen. Door deze maatregelen kan Brazilië zijn positie op de wereldmarkt voor duurzame rubberproducten versterken en bijdragen aan de bescherming van bossen.

Lees het artikel “Brasil pode se tornar líder mundial em borracha natural sustentável” (Canal Pecuarista, 31-05-2024, Portugees).

PT New Kalbar Processor maakt geschiedenis met eerste EUDR-goedgekeurde rubberzending naar Europa

Op 03-06-2024 maakte PT New Kalbar Processor geschiedenis door de eerste zending van Standard Indonesian Rubber (SIR), die voldoet aan de Europese Ontbossingsverordening (EUDR), naar Europa te verzenden. Dit markeert een belangrijke mijlpaal voor de Indonesische rubberindustrie en onderstreept de inzet van het bedrijf voor duurzaamheid en naleving van internationale normen. De zending benadrukt de mogelijkheden voor Indonesische rubberproducenten om te voldoen aan de strenge milieueisen van de EU en toegang te behouden tot de Europese markt.

Lees het artikel “PT New Kalbar Processor Mencetak Sejarah: Pengiriman SIR EUDR Perdana ke Eropa” (Lintas News, 03-06-2024, Indonesisch).

STA versnelt verkoop van EUDR-conform rubber tot 50% per maand tegen eind dit jaar

Thunhoon berichtte op 08-06-2024 dat STA van plan is om het verkooppercentage van EUDR-conform rubber te verhogen tot 50% per maand tegen het einde van dit jaar. Dit initiatief maakt deel uit van de inspanningen om te voldoen aan de Europese Ontbossingsverordening en om duurzame praktijken in de rubberindustrie te bevorderen. STA investeert in technologie en processen om de traceerbaarheid en duurzaamheid van hun producten te verbeteren, wat hen in staat stelt om aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke rubberproducten in Europa te voldoen.

Lees het artikel “STA เร่งเพิ่มสัดส่วนขายยาง EUDR เป็น 50% ต่อเดือนภายในสิ้นปีนี้” (Thunhoon, 08-06-2024, Thai).

Autoreifen worden steeds groener

Edison meldde op 12-06-2024 dat autobanden steeds milieuvriendelijker worden dankzij nieuwe technologieën en duurzame materialen. Fabrikanten passen zich aan de strenge eisen van de EUDR aan door gebruik te maken van natuurlijk rubber en gerecycleerde materialen. Deze verschuiving helpt niet alleen de milieu-impact van de bandenindustrie te verminderen, maar stelt bedrijven ook in staat om te voldoen aan de Europese regelgeving, waardoor ze hun producten kunnen blijven exporteren naar de EU-markt.

Lees het artikel “Autoreifen werden immer grüner” (Edison, 12-06-2024, Duits).

CH17 Digital ontwikkelt digitaal programma om de rubberindustrie te versterken

Op 14-06-2024 rapporteerde Daily FT dat CH17 Digital een multifacilitair digitaal programma heeft ontwikkeld om de rubberindustrie te versterken. Dit programma richt zich op het verbeteren van de traceerbaarheid en transparantie binnen de toeleveringsketen, wat essentieel is voor naleving van de EUDR. Door geavanceerde technologieën te implementeren, helpt CH17 Digital rubberproducenten om hun processen te optimaliseren en duurzame praktijken te bevorderen, wat hun concurrentiepositie op de Europese markt versterkt.

Lees het artikel “CH17 Digital develops multi-facility digital program to boost rubber industry” (Daily FT, 14-06-2024, Engels).

Yokohama sluit zich aan bij RubberWay om duurzame inkoop van natuurlijk rubber te bevorderen

Infotaller meldde op 10-06-2024 dat Yokohama zich heeft aangesloten bij RubberWay, een platform dat zich inzet voor de duurzame inkoop van natuurlijk rubber. Door deel te nemen aan RubberWay, verbetert Yokohama de traceerbaarheid en duurzaamheid van hun rubbervoorzieningsketen, in overeenstemming met de eisen van de EUDR. Deze samenwerking stelt Yokohama in staat om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en te voldoen aan de groeiende vraag naar milieuvriendelijke producten in de EU.

Lees het artikel “Yokohama sluit zich aan bij RubberWay om de duurzame inkoop van natuurlijk rubber te bevorderen” (Infotaller, 10-06-2024, Nederlands).

Grote bedrijven vechten om EUDR-rubber, RAOT controleert streng op boerendrechten

Thansettakij rapporteerde op 15-06-2024 dat grote bedrijven strijden om toegang tot EUDR-conform rubber, terwijl de Rubber Authority of Thailand (RAOT) streng toezicht houdt om te voorkomen dat boeren worden uitgebuit. De EUDR heeft de concurrentie om duurzame rubberbronnen geïntensiveerd, wat leidt tot een toegenomen druk op producenten om aan de regelgeving te voldoen. RAOT zet zich in om de rechten van boeren te beschermen en ervoor te zorgen dat zij eerlijke prijzen en voorwaarden krijgen voor hun producten.

Lees het artikel “Grote bedrijven openen de strijd om EUDR-rubber. RAOT controleert bendes die de rechten van boeren afpakken streng.” (Thansettakij, 15-06-2024, Nederlands).

Pionieren met rubberplantages in Bueng Kan: van groen Isaan naar EUDR-naleving

Prachachat meldde op 20-06-2024 dat pioniers in Bueng Kan, Thailand, hun inspanningen hebben opgevoerd om rubberplantages in overeenstemming met de EUDR te ontwikkelen. Dit project, dat twee decennia geleden begon, heeft tot doel de duurzame productie van rubber te bevorderen en te voldoen aan de strenge eisen van de Europese regelgeving. Door innovatieve landbouwpraktijken te implementeren, verbeteren deze pioniers de milieuduurzaamheid en vergroten ze hun toegang tot de Europese markt.

Lees het artikel “บุกเบิกยางบึงกาฬ 20 ปี จากอีสานเขียว “พินิจ” ลุยสู่ EUDR” (Prachachat, 20-06-2024, Thai).

DONARUCO klaar voor EUDR

In een YouTube-video van 05-06-2024 deelt DONARUCO hun voorbereidingen voor de naleving van de EUDR. Het bedrijf heeft uitgebreide maatregelen genomen om de traceerbaarheid en duurzaamheid van hun rubberproducten te waarborgen. De video belicht de stappen die DONARUCO heeft ondernomen om aan de strenge eisen van de Europese regelgeving te voldoen, en benadrukt hun inzet voor milieuvriendelijke praktijken en verantwoord ondernemen.

Bekijk de video “DONARUCO’s ready for EUDR” (YouTube, 05-06-2024, Engels).

Krungthai COMPASS EUDR: Vooruitgang en impact op Thaise ondernemers

HoonInside meldde op 11-06-2024 de voortgang van de EUDR en de impact ervan op Thaise ondernemers. Het artikel analyseert hoe bedrijven zich voorbereiden op de naleving van de nieuwe regelgeving en welke stappen ze nemen om hun toeleveringsketens te verduurzamen. Krungthai COMPASS biedt inzichten en strategieën om bedrijven te helpen bij het navigeren door de complexe eisen van de EUDR, en benadrukt de noodzaak van samenwerking en innovatie om concurrerend te blijven.

Lees het artikel “Krungthai COMPASS EUDR ความคืบหน้าและผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย” (HoonInside, 11-06-2024, Thai).

Rubberhandelaar navigeert door wereldwijde onzekerheden met duurzame ambities

The Business Times meldde op 12-06-2024 dat een prominente rubberhandelaar zich aanpast aan wereldwijde onzekerheden door zich te richten op duurzame ambities. Het bedrijf investeert in technologieën en praktijken die voldoen aan de EUDR-eisen, wat hen helpt om hun marktaandeel in de EU te behouden. Door duurzaamheid centraal te stellen in hun bedrijfsmodel, speelt de handelaar in op de groeiende vraag naar milieuvriendelijke producten en versterkt hij zijn positie op de internationale markt.

Lees het artikel “Rubber trader navigates global uncertainties with sustainable ambitions” (The Business Times, 12-06-2024, Engels).

Rubber Board in laatste stappen naar EUDR-implementatie

Manorama Online rapporteerde op 11-06-2024 dat de Rubber Board van India in de laatste fase is van de implementatie van het EUD

R-systeem. Dit proces omvat het verbeteren van de traceerbaarheid en duurzaamheid van de rubberproductie om te voldoen aan de strenge Europese regelgeving. De Rubber Board werkt nauw samen met producenten om ervoor te zorgen dat zij hun producten blijven exporteren naar de EU-markt, en om duurzame landbouwpraktijken te bevorderen.

Lees het artikel “Rubber Board in final steps to implement EUDR system” (Manorama Online, 11-06-2024, Malayalam).

De impact van de EUDR op de rubberindustrie

In een LinkedIn-artikel van 08-06-2024 bespreekt Ying Dai de impact van de EUDR op de rubberindustrie. De nieuwe regelgeving vereist aanzienlijke aanpassingen in de toeleveringsketen en bedrijfspraktijken om ontbossingsvrije producten te waarborgen. Het artikel analyseert de uitdagingen en kansen die de EUDR biedt voor bedrijven, en benadrukt de noodzaak van innovatieve oplossingen en internationale samenwerking om aan de eisen te voldoen.

Lees het artikel “Nanhua Futures: The Impact of EUDR on the Rubber Industry.” (LinkedIn, 08-06-2024, Engels).

Thaise regering kondigt gereedheid aan voor ontbossingsvrije rubberproductie

Op 07-06-2024 kondigde LINE TODAY aan dat de Thaise regering heeft verklaard klaar te zijn voor ontbossingsvrije rubberproductie. Dit initiatief positioneert Thailand als een toonaangevende exporteur van duurzaam rubber. De regering benadrukt de stappen die zijn genomen om de naleving van de EUDR te waarborgen, en moedigt boeren aan om deel te nemen aan duurzame praktijken. Deze aankondiging onderstreept Thailand’s toewijding aan milieuverantwoordelijkheid en economische groei.

Lees het artikel “โฆษกรัฐบาลเผย ไทยประกาศความพร้อมทำสวนยางแบบไม่ทำลายป่า ผลักดันไทยเป็นผู้ส่งออกยางพาราชั้นนำของโลก” (LINE TODAY, 07-06-2024, Thai).

Nieuwe EUDR-regelgeving maakt export van rubber moeilijker voor Thailand

Brand Inside meldde op 05-06-2024 dat de nieuwe EUDR-regelgeving de export van rubber uit Thailand aanzienlijk bemoeilijkt. De strenge eisen voor ontbossingsvrije producten stellen Thaise producenten voor grote uitdagingen. Het artikel bespreekt de economische implicaties en roept op tot verdere ondersteuning en aanpassing van de regelgeving om ervoor te zorgen dat Thaise producenten kunnen blijven concurreren op de Europese markt.

Lees het artikel “ไทยจะส่งยางพารายายากขึ้น เมื่อกฎหมายใหม่ EUDR บังคับใช้” (Brand Inside, 05-06-2024, Thai).

Ondersteuning voor coöperaties in Thailand bij naleving van de EUDR

Thailand Plus Online rapporteerde op 09-06-2024 dat coöperaties in Thailand worden ondersteund bij de naleving van de EUDR. De focus ligt op het uitbreiden van duurzame praktijken en het verbeteren van de traceerbaarheid binnen de rubberindustrie. Dit initiatief helpt boeren om hun inkomsten te verhogen en toegang te behouden tot de Europese markt, terwijl ze bijdragen aan milieubehoud en duurzame ontwikkeling.

Lees het artikel “หนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล ปัตตานี ต้นแบบการดำเนินงานตามกฎหมาย EUDR พร้อมขยายผลไปสู่สหกรณ์ทั่วประเทศ ช่วยเกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่ม” (Thailand Plus Online, 09-06-2024, Thai).

Zes maanden voor de EUDR: blinde vlekken in de rubberindustrie kunnen bandenvoorziening in gevaar brengen

Wood Central meldde op 04-06-2024 dat er zes maanden voor de invoering van de EUDR nog steeds aanzienlijke blinde vlekken zijn in de rubberindustrie, wat de bandenvoorziening kan bedreigen. Het artikel bespreekt de uitdagingen bij het implementeren van de nieuwe regelgeving en benadrukt de noodzaak voor verbeterde traceerbaarheid en samenwerking tussen belanghebbenden. Zonder deze aanpassingen riskeren bedrijven verstoringen in hun toeleveringsketens en toegang tot de EU-markt.

Lees het artikel “Six Months from EUDR, Rubber Blindspot Risks Tyre Supply!” (Wood Central, 04-06-2024, Engels).

Top Glove meldt winststijging in 3e kwartaal door verhoogde vraag naar handschoenen

DagangNews meldde op 10-06-2024 dat Top Glove een winststijging rapporteerde in het derde kwartaal, gedreven door een verhoogde vraag naar handschoenen. Deze stijging komt ondanks de uitdagingen van de EUDR, die de sector voor nieuwe nalevingsproblemen stelt. Het artikel benadrukt de veerkracht van het bedrijf en zijn vermogen om te navigeren door complexe regelgeving en marktomstandigheden.

Lees het artikel “Top Glove kembali catat keuntungan pada 3Q berikutan permintaan lebih kukuh sarung tangan” (DagangNews, 10-06-2024, Maleis).

Thaise rubbervoorraden dalen onder druk van mogelijke EUDR-vertraging

KAOHOON INTERNATIONAL rapporteerde op 08-06-2024 dat de Thaise rubbervoorraden zijn gedaald te midden van de druk van een mogelijke vertraging in de invoering van de EUDR. De onzekerheid rond de regelgeving heeft geleid tot terughoudendheid bij exporteurs en verhoogde voorraadniveaus. Het artikel bespreekt de impact van deze dynamiek op de markt en de vooruitzichten voor de Thaise rubberindustrie.

Lees het artikel “Thai Rubber Stocks Decrease amid Pressure from Potential Delay in EUDR” (KAOHOON INTERNATIONAL, 08-06-2024, Engels).

Rund


Argentinië presenteert label voor ontbossingsvrije rundvleesexport aan EU

Op 03-06-2024 presenteerde het Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (Ipcva) een nieuw certificeringssysteem, Visec Carnes, aan Europese autoriteiten en importeurs. Dit label garandeert dat het rundvlees afkomstig is van veehouderijen zonder ontbossing. Deze stap is bedoeld om te voldoen aan de Europese Ontbossingsverordening (EUDR) en om de toegang tot de EU-markt te behouden. Het systeem omvat strikte traceerbaarheidsprocedures en bevordert duurzame landbouwpraktijken, waarmee Argentinië zijn positie als wereldleider in duurzame vleesproductie verder versterkt.

Lees het artikel “Argentina presenta a autoridades e importadores europeos un sello de carne vacuna sin deforestación” (EFEAgro, 03-06-2024, Spaans).

Exporteurs presenteren ontbossingsvrij systeem aan EU

Volgens TN presenteerden Argentijnse rundvleesexporteurs op 04-06-2024 een systeem aan de Europese Unie om de export van ontbossingsvrij rundvlees te garanderen. Dit systeem is ontwikkeld om aan de strenge eisen van de EUDR te voldoen, die vanaf 01-01-2025 volledig van kracht wordt. Het doel is om de Europese markt open te houden voor Argentijns rundvlees door te bewijzen dat de productie niet bijdraagt aan ontbossing.

Lees het artikel “Exportadores argentinos presentaron a la Unión Europea un sistema para garantizar la carne vacuna libre de deforestación” (TN, 04-06-2024, Spaans).

Argentinië exporteert gecertificeerd ontbossingsvrij rundvlees

Chacabuco en Red meldde op 05-06-2024 dat Argentinië begonnen is met de export van gecertificeerd ontbossingsvrij rundvlees, wat het land helpt zijn positie als wereldleider in duurzame vleesproductie te versterken. Dit initiatief is een direct antwoord op de EUDR en helpt om de milieuvriendelijke reputatie van Argentijns rundvlees te waarborgen. Door deze certificering kunnen Argentijnse producenten blijven exporteren naar de Europese markt zonder de risico’s van ontbossing.

Lees het artikel “Argentina exportará carne certificada libre de deforestación y se consolida como líder mundial en producción sustentable” (Chacabuco en Red, 05-06-2024, Spaans).

Argentijnse rundvleessector neemt maatregelen voor naleving van EU-ontbossingswet

Euractiv DE rapporteerde op 05-06-2024 dat de Argentijnse rundvleessector proactieve maatregelen heeft genomen om te voldoen aan de nieuwe EU-ontbossingswet. Deze wet, die vanaf januari 2025 volledig wordt toegepast, vereist dat geïmporteerd rundvlees vrij is van ontbossing. De sector implementeert verbeterde traceerbaarheidsmethoden en duurzame praktijken om aan de Europese eisen te voldoen en de export te waarborgen.

Lees het artikel “Argentinischer Rindfleischsektor ergreift Maßnahmen zur Einhaltung des neuen EU-Abholzungsgesetzes” (Euractiv DE, 05-06-2024, Duits).

Goede bedoelingen, slechte wetgeving

In een opiniestuk op International Leather Maker van 11-06-2024, uit Mike Redwood kritiek op de aankomende Europese Ontbossingsverordening (EUDR). Redwood stelt dat de EUDR, ondanks zijn nobele doelstellingen om ontbossing tegen te gaan, waarschijnlijk meer problemen zal veroorzaken voor de leer- en andere industrieën dan het oplost. De wetgeving vereist uitgebreide traceerbaarheid en nalevingsmaatregelen die vooral door grote bedrijven met voldoende middelen kunnen worden nageleefd, waardoor kleine boeren en producenten benadeeld worden. Hij wijst erop dat deze regelgeving mogelijk de internationale handel zal verstoren en de kosten voor Europese leerproducenten zal verhogen zonder significant bewijs van wereldwijde milieuvoordelen.

Lees het artikel “Good intentions, bad legislation” (International Leather Maker, 11-06-2024, Engels).

Braziliaanse rundvleesexport naar de EU in gevaar?

Portal DBO meldde op 04-06-2024 dat de export van Braziliaans rundvlees naar de Europese Unie risico loopt door de invoering van de EUDR. De strenge eisen van de EUDR voor ontbossingsvrije producten vormen een uitdaging voor Braziliaanse exporteurs, die nu moeten aantonen dat hun rundvleesproductie geen ontbossing veroorzaakt. Dit kan leiden tot een daling van de exportvolumes en economische verliezen voor de Braziliaanse vleesindustrie.

Lees het artikel “Carne bovina: exportações brasileiras para União Europeia correm risco?” (Portal DBO, 04-06-2024, Portugees).

Uruguay voltooit eerste export van ontbossingsvrij gecertificeerd vlees naar Europa

Blasina y Asociados meldde op 12-06-2024 dat Uruguay zijn eerste export van vlees met ontbossingsvrije certificering naar Europa heeft voltooid. Dit initiatief maakt deel uit van de inspanningen van Uruguay om te voldoen aan de EUDR en om duurzame productiepraktijken te bevorderen. Door deze certificering kunnen Uruguayaanse producenten hun marktaandeel in de EU behouden en uitbreiden, terwijl ze bijdragen aan milieubehoud.

Lees het artikel “Uruguay voltooit zijn eerste export van vlees met ontbossingsvrije certificering naar Europa” (Blasina y Asociados, 12-06-2024, Spaans).

Activisme en de Australische landbouw: conflicten en kansen

Wood Central publiceerde op 10-06-2024 een artikel waarin de spanningen tussen milieugroeperingen en de Australische landbouwsector worden besproken. Het artikel benadrukt hoe milieuwetten zoals de EUDR de relaties tussen activisten en landbouwers beïnvloeden, vooral in de context van de rundvleesproductie. De regelgeving creëert uitdagingen voor de industrie, maar biedt ook mogelijkheden voor samenwerking en innovatie om aan de nieuwe eisen te voldoen en duurzame praktijken te bevorderen.

Lees het artikel “The Activism Business: ENGO’s Beef with Aussie Agriculture” (Wood Central, 10-06-2024, Engels).

Gerelateerde artikelen:

Wilt u informatie over de EUDR?

Neem dan hieronder contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^