Kwaliteitsmanagementsysteem

 
Kwaliteitsmanagementsysteem

Wat is ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem?

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Door het beschrijven van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden wordt bovendien duidelijkheid in de organisatie geschept.

Kort gezegd houdt ISO 9001 in:

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • Bewijs het

Certificatie

IEB kan als externe, onafhankelijke partij vaststellen of het kwaliteitssysteem van uw organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen wordt een audit uitgevoerd. Als deze audit goed is doorlopen, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is een teken dat u als organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

Bent u benieuwd wat ISO 9001 voor uw organisatie kan betekenen? Of heeft u vragen over de te volgen gang van zaken inzake dit certificeringstraject? In een persoonlijk gesprek informeren wij u uitvoerig.

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^