WAT IS CE-MARKERING?

Verkoopt u hout dat wordt toegepast in een constructie? Of bent u handelaar of producent van wand- en gevelbekleding? Dan bent u VERPLICHT om het product CE te markeren en een prestatieverklaring (DoP) op te stellen. Wanneer een product een CE-markering heeft, geeft dat aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat voor Conformité Européenne, wat betekent ‘in overeenstemming met de Europese regelgeving’. De wettelijke eisen voor CE markering staan in de verordening (EU) Nr. 305/2011 betreffende bouwproducten.

Nen normen

CE-markering is gebaseerd op de normen:

  • NEN-EN 14081 Houtconstructies
  • NEN-EN 14080 Gelijmd gelamineerd hout en gelijmd massief hout
  • NEN-EN 15497 Gevingerlast gezaagd hout voor constructieve toepassingen
  • NEN-EN 14915 Wand- en gevelbekleding van massief hout
  • NEN-EN 14342 Houten vloeren en parket

Het doel van CE-markering

Het doel van de CE-markering bestaat uit twee delen. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Verplichtingen CE-markering

Met het aanbrengen van de CE-markering geeft de producent/importeur aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de conformiteits- of overeenstemmingsprocedures zijn voltooid. Bovendien moet hij in de meeste gevallen voor het betreffende product een prestatieverklaring (Declaration of Performance) hebben opgesteld. In deze prestatieverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht aansprakelijkheid te accepteren voor zijn product.

Foutief gebruik CE-markering

Het onterecht aanbrengen van de CE-markering en/of opstellen en ondertekenen van de prestatieverklaring (ook wel: EG-verklaring van overeenstemming) is een economisch delict en valt in Nederland onder de Wet op de economische delicten. Toezicht hierop vindt plaats door bijvoorbeeld de toezichthouders Voedsel en Waren Autoriteit.

Wij helpen u graag bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van CE-certificering systeem. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen in het jaarlijks bijhouden van de hierbij behorende handboeken (FPC), het maken van prestatieverklaringen en de implementatie van eventuele aanpassingen en wijzigingen van de geldende normen.

CE certificatie

Voor de CE certificatie gaan we samen met u een intern kwaliteitssysteem opzetten. Vanzelfsprekend dient u dit (onder begeleiding van IEB) te implementeren, te onderhouden en na te leven. In een handboek gaan we onder andere beschrijven hoe en door wie het hout gesorteerd en beoordeeld wordt. Ook bepalen we hoe het hout gemarkeerd en opgeslagen wordt. Alle facetten van uw product en processen dienen hierbij goed op elkaar afgestemd te worden. Zo moeten bijvoorbeeld verantwoordelijkheden van leveranciers, loonbewerkers en medewerkers goed op elkaar worden afgestemd.

Voor de CE certificatie is het verplicht om goed opgeleid personeel te hebben. IEB biedt hiervoor de cursus Visueel sorteren van hout aan. Sla dus twee vliegen in één klap en neem direct contact op voor een combinatie pakket CE certificering en een bijbehorende cursus.

CE kwaliteitssysteem

IEB draagt zorg voor het opzetten, implementeren en houdt zicht op het CE kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem heeft betrekking op de volgende activiteiten: het inkopen, sorteren, bewerken, opslag, verkopen en leveren van gezaagd hout voor constructieve toepassingen.

Voor het opzetten van het kwaliteitssysteem maken wij een handboek. De algemene stappen voor het opzetten van het systeem zijn:

  • Uitvoering nulmeting
  • Opzet handboek FPC
  • Opstellen documenten
  • Begeleiding opzet en implementatie FPC op locatie
  • Afronding FPC/ documenten naar aanleiding van de implementatie en overleg

PDF document CE-Markering contructief hout: hoe, wat en waarom

CE Markering

Vul het onderstaande formulier in voor een vrijblijvend gesprek.

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op! Wacht niet te lang met uw aanvraag.

Diensten

Klik op een cursus
en meld je direct aan ani-arrow.png

CURSUSAANBOD

Back to top