Informatieplicht per 1 juli 2019 t.b.v. energiebesparing

 
Informatieplicht per 1 juli 2019 t.b.v. energiebesparing

Geldt de informatieplicht ook voor u?

Verbruikt uw inrichting per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan valt u onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing bepaalt u snel of uw inrichting onder de informatie- en energiebesparingsplicht valt.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken zijn er EML’s opgesteld. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de 4 jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen op uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wanneer geldt de informatieplicht?

U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De maandelijkse planning ziet er als volgt uit:

 • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket kunt rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht
 • april 2019: de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit treedt in werking
 • 19 maart 2019: webinar Informatieplicht en eLoket
 • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
 • eind februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht?

 1. Bekijk de introductiefilm .
 2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
 3. Heeft u een informatieplicht bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel het echte rapporteren doet u in eLoket.
 4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen staat in het stappenplan.
 5. Loop voor dat u gaat rapporteren de complete EML voor uw bedrijfstak door op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw bedrijf of instelling geen EML zet dan op de rij welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen die voor uw bedrijf of instelling een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
 6. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

Direct rapporteren

Het eLoket informatieplicht energiebesparing is eind februari 2019 opengesteld. Via het eLoket rapporteert u aan RVO.nl de door u genomen energiebesparende maatregelen.

Toezicht en handhaving informatieplicht

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw inrichting is gevestigd. Het bevoegd gezag kan deze handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst delegeren. Dit geldt ook voor de provincie. Bovendien is de provincie meestal het bevoegd gezag is bij grote en/of complexe inrichtingen.Uw gemeente of omgevingsdienst moet uw rapportage zelf ophalen in eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

Voor het gehele artikel en een introductiefilm klikt u op onderstaande link:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht/bedrijven-en-instellingen

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant