FSC Logogebruik

 
FSC Logogebruik

Voor het toepassen van het FSC® logo zijn vanuit FSC regels opgesteld. Dit is om te voorkomen dat iedereen zijn eigen logo creëert en omdat het FSC-keurmerk een beschermd en geregistreerd keurmerk is. Voor gebruik van het FSC logo dient toestemming aangevraagd te worden.

FSC® logogebruik door IEB groepsleden

Om het voor u als groepslid gemakkelijk te maken volgt hieronder de werkwijze voor het logo gebruik binnen het groepscertificaat. Dit is een verplicht te volgen traject. Er mag geen enkel logo worden toegepast zonder deze procedure te hebben gevolgd.

Er zijn twee soorten logo’s te onderscheiden:

 1. On-product logo - dit logo is om uw product te markeren. Hetzij een kozijn, pakket hout of ander product.
 2. Promotioneel logo - dit is het logo dat op briefpapier, website en dergelijke toegepast mag worden.

Werkwijze

 1. Vaststellen welk logo van toepassing is.

  • On product
  • Promotioneel
 2. U kunt het logo zelf downloaden van de FSC Trademark Portal: Inloggevens hiervoor heeft u bij aanvang als groepslid per mail ontvangen. Wanneer u niet meer in het bezit bent van deze gegevens kunt u contact met ons opnemen.

 3. Bij toepassing van het promotionele logo let u op het volgende:

  • Het logo moet leesbaar zijn met het blote oog.
  • Grootte logo: het boompje met de FSC letters moeten samen minimaal 10 mm hoog zijn.
  • Meet dit na op het originele document en vermeld deze afmeting uitdrukkelijk bij uw aanvraag.
  • Denk aan voldoende witruimte rondom het logo (ter grootte van de letters FSC in het logo).
  • Verander de lengte/breedte verhoudingen binnen het logo niet.
  • Gebruik geen eigen kleuren/achtergrond.
  • Plaats een FSC logo niet vlak naast een PEFC logo en zorg er voor dat het FSC logo nooit kleiner is afgebeeld dan het PEFC logo!
  • Plaats een FSC logo niet bovenaan een briefhoofd.
  • Gebruik geen FSC logo op een visitekaartje, mits u wilt aangeven dat het papier waarop het kaartje is gedrukt FSC is gecertificeerd.
  • Op facturen en afleverbonnen dient een zin te staan met deze strekking: “Alleen producten als zodanig aangemerkt zijn FSC® gecertificeerd”
  • Vermeld in een eventuele begeleidende tekst (bijvoorbeeld op uw website) altijd de eerste keer dat u de term ‘FSC’ gebruikt, het trademark-symbool, dus FSC®. Alle andere keren dat u FSC gebruikt, mag dit zonder trademark.
 4. Bij toepassing van het on-product logo let u op het volgende:

  • Grootte logo: A5 of kleiner
  • Zijn de minimale afmetingen toegepast en op welk product wordt het logo toegepast (bijvoorbeeld envelop, hout, papier enz.)
  • Meet het logo na op het originele document en vermeld deze afmeting uitdrukkelijk bij uw aanvraag en de vermeld de afmeting van het product waarop het logo wordt toegepast.
 5. Maak een concept van de toepassing van het logo:

  • Welk logo wilt u gebruiken?
  • Waar wilt u het plaatsen?
  • Hoe wilt u het plaatsen?
  • Bijvoorbeeld: voorbeeld van briefpapier, screenshot van website, etc.
 6. Stuur de aanvraag inclusief dit concept en de onderstaande gegevens naar logogebruik@evanbuytendijk.nl:

  • Omschrijving: prijslijsten/ briefpapier/ website; indien van toepassing ook FSC status/ claim: bijv. mix, 100%, recycled
  • Logo: on-product of promotioneel.
  • Afmeting logo: bijv. 29.1 x 12.1 mm.
  • Afmeting drukwerk: bijv. 295 x 210 mm.
 7. Kopie aanvraag: maak een kopie van uw aanvraag en voeg deze toe in uw FSC map onder logoarchivering.

 8. Ingenieursbureau Evan Buytendijk: Ingenieursbureau Evan Buytendijk keurt het concept en bericht u of het logo goedgekeurd is of dat het eventueel aangepast moet worden.

 9. Na goedkeuring kan u het logo zo vaak toepassen voor desbetreffende toepassing als gewenst. Wilt u het veranderen dan dient u dit opnieuw aan te vragen bij Ingenieursbureau Evan Buytendijk.

 10. Bewaar de goedkeuring goed.

Deze dient bij de audits als bewijs voor het voldoen aan de regels voor logogebruik.

Gerelateerde artikelen:

FSC Logogebruik

Wilt u meer informatie over het gebruik van het FSC logo of goedkeuring van uw FSC logogebruik? Neem dan direct contact met ons op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant