Jaarlijks duizenden doden door werk

 
Jaarlijks duizenden doden door werk

Ondanks de wettelijk verplichte risico inventarisatie en – evaluatie (RI&E) overlijden er nog ieder jaar circa 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Het lage nalevingspercentage van de RI&E, met name onder het midden- en kleinbedrijf (MKB), laat echter zien dat op dit vlak nog altijd de nodige ruimte voor verbetering aanwezig is.

Staatssecretaris trekt aan de bel

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023.

In de brief stelt zij dat de naleving van de RI&E kwantitatief en kwalitatief tekort schiet. Er is een forse inspanning nodig om de naleving van de RI&E substantieel te verbeteren. Enerzijds zet Van Ark in op het verhogen van de bekendheid van de RI&E-plicht en het verbeteren van de ondersteuning aan bedrijven, anderzijds werkt Van Ark toe naar een intensiever handhavingsregime.

De Inspectie SZW is hiervoor een pilot ‘administratieve handhaving’ gestart om in de toekomst alle bedrijven op afstand te kunnen controleren op de aanwezigheid van de RI&E. Van Ark wil werkgevers in staat stellen hun verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd kunnen werkgevers die niet voldoen aan de verplichting concrete consequenties verwachten.

Indien tijdens inspecties wordt vastgesteld dat er geen RI&E is wordt overeenkomstig het eerder aangescherpte sanctioneringsbeleid gehandhaafd.

RI&E bij u op het werk?

Hoe is de RI&E bij u op het werk geregeld? Is hij nog up-to-date? Of zijn er wellicht nieuwe machines bijgekomen die nog niet in de RI&E zijn opgenomen?

Het opstellen van een RI&E en PvA is niet eenvoudig en vergt aandacht en kennis. Wij zijn graag uw kennispartner en begeleiden u met het opstellen en implementeren van een RI&E inclusief plan van aanpak.

Eén van onze deskundigen gaat samen met u, of met een door u aangestelde verantwoordelijk de bedrijfsprocessen van uw organisatie doorlopen. Aan de hand van een erkende vragenlijst zullen we alle zaken die van invloed zijn of kunnen zijn op het gebied van veiligheidsrisico’s met u bespreken. Naast deze vragenlijst lopen we ook fysiek door uw bedrijf om zo verbeterpunten binnen uw bedrijfsvoering te kunnen signaleren.

Indien u gebruik maakt van risicovolle materialen, gereedschappen en machines zullen we deze ook met u in kaart brengen. Ook het opstellen van een trainings- dan wel werkinstructie van de diverse machines kan onderdeel uitmaken van onze dienst.

Gerelateerde artikelen:

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant