Wat zegt de wet over houtstof?

 
Wat zegt de wet over houtstof?

Bij het verwerken van hout en plaatmateriaal komt houtstof vrij. Houtstof is een risico voor onder andere de gezondheid . Blootstelling aan houtstof vindt vooral plaats bij bewerkingen met handmachines, denk bijvoorbeeld aan handschuurmachines, handmatig frezen en handcirkelzagen.

Bij slechte afzuiging kan een aantal machinale bewerkingen voor verhoogde blootstelling zorgen. Oók wanneer niet regelmatig wordt schoongemaakt kan de concentratie houtstof in de ruimte te hoog worden.

De werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben. Het risico op houtstof maakt onderdeel uit van de RI&E. Voor hardhoutstof moet een werkgever de bepalingen volgen zoals die gelden voor de kankerverwekkende en mutagene stoffen. Stof van hardhout is door de overheid geclassificeerd als kankerverwekkend en stof van zachthout als verdacht.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt een lijst bij van kankerverwekkende processen. In deze lijst staat:

Werkzaamheden waarbij men wordt blootgesteld aan stof van hardhout.
Definitie International Agency for Research on Cancer (IARC) van hout op basis van botanische karakteristiek: hardhout = hout van bedektzadigen. Voorbeelden van hardhout: berk, beuk, eik, els, es, esdoorn, esp, haagbeuk, iep, kastanje, kers, linde, notenboom, plataan, populier, walnoot, wilg en van tropisch hardhout: balsa, ebbe, iroko, kauriden, mahonie, mansonia, meranti, palissander, teak.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) ziet toe op naleving van de RI&E verplichting .

IEB verzorgt graag – samen met u – de RI&E voor uw bedrijf . Met een RI&E gaan we op zoek naar verbeterpunten voor uw bedrijf. Wat zijn de huidige risico’s? Hoe groot zijn deze risico’s?

Het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) met daarin acties, actiehouders en termijnen beschrijft hoe de risico’s aangepakt /verkleind gaan worden. Hierna is het tijd voor actie voor u: u en uw werknemers moeten (onder begeleiding en met training van ons) het plan naleven.

Lees meer over de RI&E begeleiding door IEB.

Gerelateerde artikelen:

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant