EUTR Begeleiding

 
EUTR Begeleiding

Bent u Marktdeelnemer (Engels: Operator) in het kader van de EUTR? U bent dit wanneer u hout, houtvezel, of producten daarvan voor het eerst op de Europese markt zet. Dit kan zijn wanneer u importeur bent en hout uit bijvoorbeeld Brazilië of Maleisië importeert, maar ook wanneer u schrijfmaterialen importeert vanuit China, of een lokaal kapbedrijf bent dat het hout op stam koopt en het rondhout verkoopt.

Wanneer u Marktdeelnemer bent dan dient u volgens de EUTR aan een aantal eisen te voldoen. U dient een Stelsel van Zorgvuldigheidseisen (DDS) te hebben, te hanteren en te onderhouden voor alle importen waarop de EUTR van toepassing is.

Dit betekent onder meer dat u voor alle importen informatie over de herkomst moet verzamelen, de risico’s beoordelen en waar nodig risico’s mitigeren. Elke risico beoordeling is maatwerk: er dient o.a. rekening gehouden te worden met corruptie, sancties, de houtsoort, het product, betrokken bedrijven en de complexiteit van de handelsketen.

IEB helpt bedrijven met het opzetten en onderhouden van hun Stelsel van Zorgvuldigheidseisen. Wij maken hierbij o.a. gebruik van goedgekeurde systemen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van de EUTR en handhaving.

In nauwe samenwerking met u voeren wij risicobeoordeling uit en eventueel risico-mitigerende maatregelen. Heeft u vragen over EUTR begeleiding door IEB, of wilt u EUTR begeleiding door IEB laten uitvoeren, neem dan contact op met IEB.

Gerelateerde artikelen:

EUTR Begeleiding

Behoefte aan EUTR begeleiding? Neem dan direct contact met ons op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^