EUTR bedrijfsaudit in Libanon

 
EUTR bedrijfsaudit in Libanon

Een Twents bedrijf verkoopt mooie, exclusieve tafels met bladen van tropisch hardhout dat zij in Afrika inkoopt. Deze bladen worden eerst verscheept naar Libanon om ze daar te laten bewerken. Vervolgens worden ze per container naar Nederland verscheept, alwaar ze worden ingeklaard om daarna te kunnen worden verkocht in Europa.

Maar dan komt de vraag: “Voldoet deze levering wel aan de EUTR wet- en regelgeving?”

De directie van het bedrijf was zich bewust van het bestaan van de EUTR en huurde ons in om onze EUTR leveranciersaudit ter plaatse uit te voeren. Doel was door een onafhankelijke partij te laten controleren of het hout conform de EUTR wet- en regelgeving volledig legaal wordt geïmporteerd.

Dit weekend waren Evan Buytendijk en Eduard de Boer voor de audit naar Libanon, alwaar zij ongeveer een uur ten zuiden van Beiroet de audit hebben uitgevoerd bij het bedrijf dat de houten tafelbladen bewerkt.

Er werd begonnen met het in kaart brengen van de wet- en regelgeving in Libanon. Dit bepaalt tenslotte de controle van de legaliteit van het Libanese bedrijf op basis van documenten zoals de ’license to operate a business’, correspondentie over werkgeversverzekeringen, bewijzen van betalingen van invoerrechten en dergelijke.

Ook de rest van alle documentatie, informatie en foto’s klopte als een bus. Het transport vanaf Afrika naar Libanon werd ondersteund door alle vereiste papieren, zoals bijvoorbeeld: de bill of lading, exportdocumentatie en fytosanitaire rapporten.

Controle van de loods waarin de tafelbladen worden bewerkt, bevestigde dat alleen het hout dat geleverd is vanuit Afrika wordt opgeslagen en gebruikt en er dus geen vermenging kan plaatsvinden.

EUDR in Libanon?

Zoals bekend, is de EUDR (European Union Deforestation-free Regulation) sinds 9 juni 2023 van kracht. We hebben niet alleen gekeken naar de eisen die de EUTR stelt aan de import van hout van buiten de Europese Unie, maar ook naar de nieuwe aandachtspunten vanuit de EUDR:

  • Geolocatie: van de leverancier hebben we GPS-coördinaten ontvangen van de concessie waar de bomen in Afrika stonden die voor deze levering zijn geveld.
  • Ontbossing en bosdegradatie: op basis van vergelijking van recente satellietfoto’s van het gebied van kap met satellietfoto’s van 2020 konden we concluderen dat er geen ontbossing noch bosdegradatie heeft plaatsgevonden.

Gerelateerde artikelen:

Heeft u vragen ten aanzien van de EUTR of EUDR in relatie tot West-Afrika of Libanon?

Neem dan hieronder contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant