NVWA handhaaft de EUTR

 
NVWA handhaaft de EUTR

De NVWA – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit – controleert of hout voldoet aan de EU-regels. Bijvoorbeeld of voor de handel bestemd hout niet illegaal is gekapt. Een belangrijke taak aangezien er regelmatig verontrustende beelden in de media verschijnen over illegale houtkap.

Via de Europese houtverordening (EUTR) probeert de Europese Unie ervoor te zorgen dat de keten van houtkap tot verkoop van eindproduct aantoonbaar legaal is. In de aanpak staat de marktdeelnemer – degene die het hout op de markt brengt – centraal.

Marktdeelnemers moeten garanties geven over de legale herkomst. Soms is een FLEGT-vergunning nodig. De NVWA is de bevoegde autoriteit in Nederland die de FLEGT-verordening en de EU-houtverordening handhaaft.

Houten producten kunnen daarnaast ook op consumentenveiligheid en volksgezondheid worden geïnspecteerd en getest. Op de website van de NVWA is een overzicht te vinden van de stappen die marktdeelnemers moeten nemen rondom deze houtverordening.

Gerelateerde artikelen:

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant